Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33446efb-558c-4777-9b9f-a1a804743ae0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody drzew decyzyjnych w systemie wspomagania decyzji kapitana statku w sytuacjach awaryjnych

Autorzy Małyszko, M.  Wielgosz, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Implementation of the decision trees method in the decision support system for master in ship’s emergency situations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł jest kontynuacją serii publikacji dotyczących opracowywanego systemu wspomagania decyzji w ratownictwie morskim. W artykule zbadano możliwość zastosowania aplikacji komputerowej wykorzystującą metodę drzew decyzyjnych podczas analizy sytuacji statku będącego w niebezpieczeństwie. Badania przeprowadzono dla przypadku statku na mieliźnie. W pracy scharakteryzowano metodę, wykonano wstępne założenia do algorytmu postępowania, zdefiniowano atrybuty i warianty zdarzeń. Zbudowano model, który został przetestowany w aplikacji komputerowej. Wyniki analizy przedstawiono w postaci grafu oraz danych liczbowych zinterpretowanych dla badanego przypadku. We wnioskach ujęto przydatność wykorzystanej aplikacji komputerowej oraz możliwość jej dalszego zastosowania także w innych operacjach poszukiwawczo – ratowniczych na morzu.
EN The article is continuation of publication series on decision support system for maritime rescue currently being developed. The article examines the possibility of using a computer application that implements the method of decision tree analysis for ship in distress situations. The research has been conducted for ship aground case. The study characterizes the method, initial assumptions for the algorithm, defines attributes and variants events. Created model has been tested in a computer application. The results of the analysis are presented in the form of graph and numerical data interpreted for researched case. The proposals included the usefulness of described computer application and the possibility of its further use in other types of search and rescue operations at sea.
Słowa kluczowe
PL drzewa decyzyjne   ratownictwo morskie   analiza komputerowa  
EN decision trees   maritime rescue   computer analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 318--323
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Małyszko, M.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi, m.malyszko@am.szczecin.pl
autor Wielgosz, M.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Nawigacji Morskiej, Zakład Ratownictwa i Ochrony Żeglugi, m.wielgosz@am.szczecin.pl
Bibliografia
1. Cichosz P., Systemy uczące się, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa 2000.
2. IMO/ICAO, International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, Vol. III Mobile Facilities, Edition 2013, IMOVega Database 2015.
3. Jurdziński M., Awaria wejścia statku na mieliznę, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007.
4. Małyszko M., Wielgosz M., Decision support systems in search and rescue and salvage operations at sea, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie” 2016, nr 45 (117).
5. Małyszko M., Wielgosz M., Analiza procesu decyzyjnego SAR DSS na przykładzie statku na mieliźnie, „Autobusy” 2016, nr 4.
6. Mulawka J., Systemy ekspertowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
7. Pietrzykowski Z., et al, Nawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2011.
8. Poinc W., Ratownictwo morskie, Wydawnictwo Morskie 1966, Gdynia.
9. Waikato Environment for Knowledge Analysis, Weka v.3.8.0, University of Waikato , Hamilton 2016.
10. Zalewska M., Zalewski W., Zastosowanie metody drzewa decyzyjnego w analizie problemów makroekonomicznych, Economics and Management 2012, nr 4.
11. www.mst.mimuw.edu.pl, Nguyen H.S., Systemy decyzyjne, 2011.
12. www.wojtkiewicz.eu, Wojtkiewicz P., Ocena klasyfikacyjnych modeli data minig, 2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-33446efb-558c-4777-9b9f-a1a804743ae0
Identyfikatory