PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Polski Holding Lotniczy a pomoc publiczna dla Polskich Linii Lotniczych LOT - aspekty prawne

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Polish Air Holding and State Aid for LOT Polish Airlines - Legal Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Plany utworzenia Polskiego Holdingu Lotniczego wpisujące się w strategię tworzenia "narodowych czempionów" stanowią najnowszy, zapowiedziany element wysiłków zmierzających do uzdrowienia sytuacji narodowego przewoźnika. Polskie Linie Lotnicze LOT znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i w związku z tym otrzymują pomoc publiczną, która umożliwić ma przeprowadzenie restrukturyzacji. Wszelkiego rodzaju wsparcie państwa uzyskać musi zgodę Komisji Europejskiej, która analizując przedłożony plan pomocowy bada jego wpływ na inter alia konkurencję na rynku czy wymianę handlową między państwami członkowskimi. Praca prezentuje zagadnienia związane ze stosowaniem unijnego prawa konkurencji w szczególności subwencyjnego w kontekście budowania holdingu z udziałem beneficjenta pomocy publicznej. Omówione zostały kwestie związane z właściwością unijnego systemu kontroli koncentracji, ogólnego prawa konkurencji i wpływu na stosowanie przepisów regulujących pomoc publiczną a zwłaszcza jej kompensacyjnego elementu.
EN
The plans for creation of the Polish Air Holding are the latest development in strategy of creating "national champions" and in the efforts to restore financial viability of the national carrier. Polish Airlines LOT is in the difficult financial situation and thus is the beneficiary of restructuring aid aimed at restoring company's long-term profitability. All state aid in has to be notified and approved by the European Commission, which in its analysis takes into account impact the measure will have on inter alia competition, and trade between Member States. In order to mitigate anti-competitive effects each aid measure has to be accompanied by the compensatory measures which generally mean the obligation to scale down the operation. This paper presents aspects regarding creation of business group with the beneficiary of restructuring aid in the light of EU competition law especially state aid law. Following issues are analyzed in-depth: the scope of EU merger control regulation, generic competition law impact of building of the holding on the state aid law especially on its compensatory component.
Rocznik
Tom
Strony
29--32
Opis fizyczny
Bibliogr. 41 poz.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Allan B., Furse M., Surfin B. (red.), Butterworths Competition Law 3, Lexis Nexis 2008.
 • [2] Anestis P., Mavroghenis S., Drakakakis S., Rescue and Restructuring Aid. A brief Assessment of the Principal Provisions of the Guidelines, European State Aid Quarterly, Vol. 27, no. 2, 2004, s. 27-34.
 • [3] J. Balfour, S. Leandro, State Aid in the Airline Sector: A Change in Focus, European State Aid Quarterly 2011, Vol. 10, no. 2, s. 225-236.
 • [4] Brander J.A., Dynamic Oligopoly Behavior in the Airline Industry, International Journal of Industrial Organization 1993, no. 11, s. 407-435.
 • [5] Decyzja Komisji z 09.04.2002, 200/898/EC: on State aid implemented by Germany for SKL Motoren0 und Systembautechnik GmbH, Dz. Urz. UE z 18.11.2002, L 314/75.
 • [6] Decyzja Komisji z 30.10.2002, 2003/194/EC on the State aid implemented by Gemrany for Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH, Dz. Urz. UE z 24.03.2003, L 77/41.
 • [7] Decyzja Komisji, N 584/2004 - AB Vingriai, Dz. Urz. UE z 30.07.2005, C 187/5 [summary]
 • [8] Decyzja Komisji z 30.04.2004, 2005/878/WE: w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz grupy Herlitz, Dz. Urz. UE z 10.12.2005, L 324/64.
 • [9] Decyzja Komisji z 20.12.2006 w sprawie pomocy państwa C 3/05 (ex N 592/04 (ex PL 51/04)), którą Polska zamierza wdrożyć na rzecz Fabryki Samochodów Osobowych SA (była DAEWOO - FSO Motor SA), Dz. Urz. UE z 19.07.2007, L 187/30.
 • [10] Decyzja Komisji z 19.09.2012 w sprawie pomocy państwa SA.30908 (11/C) (ex N 176/10) wdrożonej przez republikę Czeską na rzecz České aerolinie a. s. (ČSA - Czech Airlines - Plan restrukturyzacji), Dz. Urz. UE z 03.04.2013, L 92/16.
 • [11] Decyzja Komisji z 15.05.2013, SA.35900 (ex 13/NN) Pomoc na ratowanie dla Polskich Linii Lotniczych LOT SA, Dz. Urz. UE z 18.07.2013, C 204/4 [summary notice].
 • [12] Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie wspólnoty Europejskiej. Między Neutralnością a zaangażowaniem, Oficyna Wydawnicza Zakamycze, 2002.
 • [13] Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z 16.11.2006 w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw, Dz. Urz. UE z 17.11.2006, L. 318/17.
 • [14] Ezrachi A., Article 82 EC: reflections on its recent evolution, Hart Publishing, 2009.
 • [15] Farantouris N.E., EU Competition Policy for Recuing and Restructuring Companies. W: Lianos I., Kokkoris I. (red.) The Reform of EC Competition Law. New Challenges, Kluwer Law International, 2010, s. 537-557.
 • [16] Faull J., Nikpay A. (red.), Faull & Nikpay. The EC Law of Competition, Oxford University Press, 2007.
 • [17] Fehling M., Problems of Cross-subsidisation. W: Krajewski M., Neergaard U., Van de Gronden J. (red.) The Changing Legal Framework of Services of General Economic Interest, DJØF 2009, s. 129-148.
 • [18] Grzegorczyk M., LOT Wyląduje w objęciach Chopina, Puls Biznesu, 04.09.2013.
 • [19] Hancher L., Buendía Sierra J.L., Cross-Subsidization and EC Law, Common Market Law Review 1998, Vol. 35, no. 4, s. 901-945.
 • [20] Klabbers J., Informal Instruments before the European Court of Justice, Common Market Law Review 1994, Vol. 31, no. 5, s. 997-1023.
 • [21] Kociubiński J., Warunki udzielania pomocy liniom lotniczym znajdujązym się w trudnej sytuacji finansowej w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej, Folia Iuridica Wratislaviensis 2012, Vol. 1, no. 2, s. 163-176.
 • [22] Komisja Europejska, SA.33337 (ex 2012/NN) Potencjalna pomoc państwa dla Polskich Linii Lotniczych LOT, Bruksela 20.11.2012, C(2012) 8212 final.
 • [23] Komisja Europejska, Wytyczne Komisji dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu WE oraz art. 61 Porozumienia EOG do pomocy państwa w sektorze lotnictwa, Dz. Urz. UE z 10.12.1994 C 350/5.
 • [24] Komisja Europejska, Komunikat Komisji - Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz. Urz. UE z 1.10.2004, C 244/2.
 • [25] Komisja Europejska, Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, Dz. Urz. UE z 1997 C 372/5.
 • [26] Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Lexis Nexis, 2006.
 • [27] Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Tom I, C.H. Beck, 2000.
 • [28] Monti M., EC Competition Law, Cambridge University Press, 2007.
 • [29] Nicolaides P., Kekelekis M., An Economic Analysis of EC Guidelines on State Aid for the Rescue and Restructuring of Companies in Difficulty, Intereconomics 2004, Vol. 39, Issue 4, s. 204 - 2012.
 • [30] Orzeczenie 322/81, NV Nederlandsche Banden Industrie Michelin v Commission, [1983] ECR 3461.
 • [31] Orzeczenie 209/84, 210/84, 211/84, 212/84, 213/84 i 214/84, Criminal proceedings against Lucas Asjes and Others, Andrew Gray and Others, Jaques Maillot and Others, and Léo Ludwig and Others (Nouvelles Frontiéres), [1986] ECR 1425.
 • [32] Orzeczenie T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Flemish Region) v Commission, [1998] EC II-717.
 • [33] Orzeczenie T-16/96, Cityflyer Express Ltd v Commission, [1998[ ECR II-00757.
 • [34] Orzeczenie T-613/97, Union française de l'express (UFEX), DHL International SA, Federal express international (France) SNC and CRIE SA v Commission [2006] ECR II-01531.
 • [35] Orzeczenie T-187/99, Argana Zucker i Stärke AG v Commission, [2001] ECR II-1587.
 • [36] Quigley C., European state aid law and policy, Hart Publishing, 2012.
 • [37] Reinert K.A., Rajan R.S., Jocelyn Glass A. (red.), The Princeton Encyclopaedia of the World Economy. Volume I: A - H, Princeton, 2009.
 • [38] Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z 20.01.2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw), Dz. Urz. UE z 29.01.2004, L 24/1.
 • [39] Schütte M., Revising the rescue and restructuring aid guidelines for the real economy : a practitioner's wishlist, European state aid law quarterly 2012, Vol. 11, no. 4, s. 813-817.
 • [40] Ştefan O.A., European Competition Soft Law in European Courts: A Matter of hard Principles, European Law Journal 2008, Vol. 14, no 16, s. 753-772.
 • [41] Strzyczkowski K. Prawo gospodarcze publiczne, Lexis Nexis, 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-33428573-bb51-4d49-becf-befbdacaeb88
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.