Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-331d3086-cd94-44d7-ae86-175c87865fbf

Czasopismo

Mechanik

Tytuł artykułu

Analiza wpływu parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego na kształtowanie energii strumienia śrutu

Autorzy Zyzak, P. 
Treść / Zawartość http://www.mechanik.media.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of the effects of design-operational parameters of the shot-blasting system on shaping of shot stream energy
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Parametry strumienia śrutu, jego zasięg, rozrzut i prędkość ziaren są kształtowane przez elementy zespołu rzutowego podczas przemieszczania się porcji śrutu w elementach zespołu koła rzutowego. Zależności opisujące stan zagadnienia pozwalają przede wszystkim na analizę fenomenologiczną procesu. Na podstawie zachowania czyściwa podczas poszczególnych faz przemieszczania się można wyznaczyć przybliżony zakres wartości końcowej prędkości oraz energii śrutu. Wyniki tych obliczeń weryfikuje się przez badania, które sprowadzają się do wyznaczania energii strumienia śrutu przez rejestrację ruchu ziaren.
EN Parameters of the shot stream, its range, spread of balls and their velocity are shaped by components of the shot-blasting system. Shaping of these parameters occurs during movement of a portion of the shot inside elements of the throwing wheel. Relations describing condition of this problem allow us, first of all, to make phenomenological analysis of the process. Determination of approximate range of final values of velocity and energy of the shot is possible in result of analysis of behavior of abrasive material during successive phases of its motion. Verification of results of these calculations is performed during the tests, which are coming down to evaluation of the shot stream energy through recording of motion of the balls.
Słowa kluczowe
PL obróbka strumieniowo-ścierna   prędkość śrutu   energia śrutu  
EN shot-blasting treatment   velocity of the shot   energy of the shot  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Mechanik
Rocznik 2016
Tom R. 89, nr 8-9
Strony 1040--1041
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., fot., tab., wykr.
Twórcy
autor Zyzak, P.
Bibliografia
1. Falęcki Z., Zych J. „Chropowatości powierzchni odlewów żeliwnych uzyskiwanych w klasycznej technologii – możliwości jej obniżenia”. Materiały Konferencyjne. (1996): s. 49÷57.
2. Holtzer M., Zych J., Retel K. „Wpływ wzajemnego oddziaływania formy i ciekłego żeliwa na jakość powierzchni odlewów”. Przegląd Odlewnictwa. R. 46 (1996): s.129÷134.
3. Piosik T., Zyzak P. „Właściwości ścierniwa używanego w oczyszczarkach wirnikowych”. Biuletyn Konferencyjny. (2006): s. 53÷62.
4. Zajgerow J.B. „Masziny i Avtomatyzacja Litiejnogo Proizvodstwa”. Minsk: Wydawnictwo Wyższaja Szkoła, 1969.
5. Zyzak P. „Analiza wpływu parametrów strumienia śrutu na jakość powierzchni oczyszczonych odlewów”. Rozprawa doktorska. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 2010.
6. Aksjonow P.N. „Oborudowanije litejnych ciechow”. Moskwa: Izdatielstwo „Maszinostrojenie”, 1977.
7. Aksjonow P.N. „Wybrane zagadnienia z teorii maszyn odlewniczych”. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1965.
8. Fedoryszyn A., Zyzak P. „Charakterystyka strumienia śrutu w zależności od parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych zespołu rzutowego oczyszczarek wirnikowych”. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 52, No. 3 (2007), pp.401÷406.
9. Zyzak P. „Badania procesu oczyszczania na stanowisku doświadczalno-dydaktycznym”. Materiały Konferencyjne (2008): s.103÷110.
10. Zyzak P. „Charakterystyka strumienia śrutu w oczyszczarce wirnikowej”. Archives of Metallurgy and Materials. Vol. 55, No. 3 (2010): pp. 977÷984.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-331d3086-cd94-44d7-ae86-175c87865fbf
Identyfikatory
DOI 10.17814/mechanik.2016.8-9.237