Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-33038bf9-45a3-49f3-ba99-ce2f294c81be

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo ruchu drogowego w świetle wydatkowania środków europejskich na rozwój infrastruktury drogowej

Autorzy Koralewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Road traffic safety in the context of spending European funds allocated for road infrastructure
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kontekście wydatkowania środków europejskich przeznaczonych na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Zagadnienie zostało nakreślone w perspektywie lat 2005-2015, tak, aby można było uchwycić zmiany, jakie zachodzą w kwestii bezpieczeństwa na polskich drogach, w których znaczny udział miało wsparcie w postaci środków europejskich. Omówiono główne sposoby zwiększania bezpieczeństwa na drogach wynikające z polityki prowadzonej przez państwo oraz zagadnienie finansowania przedsięwzięć w tym zakresie przy wsparciu funduszy europejskich.
EN The article discussed the problem of road safety in the context of spending of European funds allocated for development of road infrastructure in Poland. The issue was presented in the 2005-2015 term of years, so to be able to examine the changes taking place in terms of safety on Polish roads in which a considerable part was supported by European funds. It was discussed the main ways to increase safety on the roads due to the policy pursued by the State and the issue of financing in this field with the support of European funds.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   infrastruktura drogowa   rozwój infrastruktury   fundusze europejskie  
EN road safety   road infrastructure   development of infrastructure   European funds  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 216--222
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Koralewski, M.
Bibliografia
1. Road safety in the European Union. Trends, statistics and main challenges, Bruksela 2015;
2. Road safety evolution in EU, Bruksela, 2016;
3. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, Warszawa 2005;
4. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2005-2007-2013 GAMBIT’2005, Warszawa 2005;
5. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Warszawa 2013;
6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa 2007;
7. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Szczegółowy opis priorytetów, Warszawa 2016;
8. http://www.pois. 2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx#strona=1&zakladka=1 (dostęp: 28.02.2016 r.);
9. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 , Warszawa 2014;
10. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Warszawa 2016;
11. https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/projekty/ (dostęp: 03.03.2016 r.);
12. http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=9BD3E53FD8085FEEC1257A5D00348863&litera=K&SessionID=DA0N2S7EMO (dostęp: 09.03.2016 r.).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-33038bf9-45a3-49f3-ba99-ce2f294c81be
Identyfikatory