Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-32f9702e-1ee8-4800-9ed8-526a7fe04439

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Piaskowiec przybyszowski w łemkowskiej kamieniarce ludowej

Autorzy Welc, E. M. 
Treść / Zawartość http://geojournals.pgi.gov.pl/bp/
Warianty tytułu
EN The Przybyszów sandstone in the Lemko masonry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł prezentuje wyniki badań petrograficznych wybranych obiektów kamieniarki ludowej okolic Jaślisk i Komańczy, na podstawie których wykazano zastosowanie piaskowca przybyszowskiego w lokalnej rzeźbie, rzemiośle i budownictwie. Podkreślono udział kamieniarzy łemkowskich w rozwoju jaśliskiego regionu kamieniarskiego oraz ich wpływ na rozwój lokalnej kamieniarki polskiej. Ukazano także zasięg oddziaływania cechowych zakładów kamieniarskich z Krosna.
EN The article presents the results of petrographic analysis of selected masonry objects from near Jaśliska and Komańcza, which prove the use of the Przybyszów sandstone in local sculpture, craft and building construction. The Lemko masons contribution to the development of the Jaśliska mason centre and their impact on local Polish masonry are emphasized. The range of Krosno guild masonry influence is also shown.
Słowa kluczowe
PL piaskowiec przybyszowski   regiony kamieniarskie   kamienna rzeźba ludowa   Łemkowie  
EN Przybyszów sandstone   mason centres   ethnic stone sculpture   Lemkos  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2010
Tom nr 439 (2)
Strony 453--458
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., rys.,
Twórcy
autor Welc, E. M.
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, ewa.welc@gmail.com
Bibliografia
[1] BROMOWICZ J., 1982 — Ocena geologiczno-surowcowa i perspektywy dokumentowania złóż piaskowców przybyszowskich i piaskowców z Mszanki. W: Atlas geologiczno-surowcowy województwa krośnieńskiego. Cz. 7. Arch. Inst. Geol. i Sur. Miner. AGH, Kraków.
[2] JANKOWSKI L., KOPCIOWSKI R., RYŁKO W., 2004 — Geological map of the Outer Carpathians: Borderlands of Poland, Ukraine and Slovakia, 1:200 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
[3] PESZAT C., 1984 — Zmienność składu petrograficzno-mineralnego piaskowców cergowskich na tle warunków ich depozycji i przemian diagenetycznych. Biul. Inst. Geol., 346: 207–240.
[4] PESZAT C., BROMOWICZ J., BUCZEK-PÓŁKA M., 1985 — Perspektywy dokumentowania złóż i racjonalnego wykorzystania piaskowców województwa krośnieńskiego. Kwart. Geologia AGH, 11, 4.
[5] REINFUSS R., 1989 — Ludowa rzeźba kamienna w Polsce. Ossolineum, Wrocław.
[6] STACHOWIAK A., 2001a — Kamieniarstwo ludowe w rejonie Jaślisk. Magury, 26: 116–121.
[7] STACHOWIAK A., 2001b — Łemkowskie krzyże kamienne w dolinach Bielczy i górnej Jasiołki. Płaj, 23: 113–120.
[8] ŚLĄCZKA A., 1959 — Stratygrafia fałdów dukielskich okolic Komańczy–Wisłoka Wielkiego. Kwart. Geol., 3, 3: 583–601.
[9] ŚLĄCZKA A., 1971 — Geologia jednostki dukielskiej. Pr. Inst. Geol., 63.
Uwagi
PL Artykuł w Część 7, Geologia w architekturze, malarstwie i zdobnictwie Historia górnictwa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-32f9702e-1ee8-4800-9ed8-526a7fe04439
Identyfikatory