Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-32edc966-74b8-4edc-aeac-f64275d7d505

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza potencjału gospodarczo-logistycznego województw makroregionu nadmorskiego

Autorzy Ficoń, K.  Krasnodębski, G. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano analizy porównawczej trzech województw nadmorskich - pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazyrskiego pod kątem oceny ich gospodarki morskiej ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów logistycznych. Podstawą badań potencjałowych były zestawienia statystyczne zawierające wybrane kategorie wskaźników ekonomicznych i niektóre parametry logistyki morskiej. Dane statystyczne posłużyły do zbudowania dwóch analitycznych funkcji – potencjału gospodarki morskiej oraz potencjału logistyki morskiej. Na zakończenie wyprowadzono jeden uogólniony wskaźnik globalnego potencjału gospodarki morskiej, który posłużył do analitycznej relatywizacji trzech badanych województw nadmorskich. Rozważania zamykają wnioski będące konkluzją z przeprowadzonych badań potencjałowych.
EN The article presents a comparative analysis of the three coastal provinces - Pomerania, West Pomerania and Warmia-Mazury to evaluate the maritime economy with particular emphasis on logistical criteria. Potential research were based on statistical reports containing selected categories of economic indicators and some parameters maritime logistics. Statistical data were used to construct two analytic functions - potential maritime and maritime logistics capabilities. At the end was derived index of global maritime potential, which was used to study three subjects relativization coastal provinces. Considerations close conclusions, which is the conclusion of the potential studies.
Słowa kluczowe
PL potencjał gospodarczy   potencjał logistyczny   makroregion nadmorski  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ficoń, K.
autor Krasnodębski, G.
  • Akademia Marynarki Wojennej,
Bibliografia
1. Ficoń K., Identyfikacja zagrożeń rzeczywistych i potencjalnych dla miasta portowego na przykładzie Gdyni. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „zarządzanie kryzysowe”, AM Szczecin 2006.
2. Ficoń K., Logistyka morska. Statki, porty, spedycja. BEL Studio, Warszawa 2010.
3. Ficoń K., Model identyfikacyjny sektora polskiej gospodarki morskiej. [w:] Grzybowski M. (red.); Modelowanie klastrów gospodarki morskiej, Instytut Morski Gdańsk 2009.
4. Ficoń K., Model optymalizacyjny sektora polskiej gospodarki morskiej. [w:] Grzybowski M. (red.); Modelowanie klastrów gospodarki morskiej, Instytut Morski Gdańsk 2009.
5. Ficoń K., System zarządzania bezpieczeństwem portowej infrastruktury krytycznej. [w:] Grzybowski M. (red.), Otoczenie i bezpieczeństwo gospodarki morskiej, Instytut Morski Gdańsk 2009.
6. Regionalna Strategia Innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020. Urząd Marszałkowski, Olsztyn 2010.
7. Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, GUS Warszawa – Szczecin 2011.
8. Rocznik Statystyczny Województw 2011, GUS Warszawa 2011
9. Strategia rozwojowa województwa zachodniopomorskiego do roku 2020. Sejmik WZP, Szczecin 2010.
10. Strategia rozwoju województwa pomorskiego 2020, Zarząd WP Gdańsk 2012.
11. Strategia rozwoju województwa pomorskiego, Pomorskie Studia Regionalne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2000.
12. Szydarowski W. (red.), Województwa nadmorskie w inicjatywie INTERREG. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego DRRiP, Gdańsk 2001.
13. http://bip.warmia.mazury.pl/
14. http://bip.warmia.mazury.pl/
15. http://bip.warmia.mazury.pl/
16. http://wojewodztwa.net/index.html
17. http://www.pomorskie.eu/pl/
18. http://www.stat.gov.pl/
19. https://bip.wzp.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-32edc966-74b8-4edc-aeac-f64275d7d505
Identyfikatory