PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Problematyka aspiracji zawodowych kobiet żołnierzy w kontekście sprawnej realizacji zadań

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Professional aspirations of women soldiers in the context of efficient task performance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problematyka aspiracji zawodowych pracowników w kontekście sprawnego wykonywania zadań jest istotna, aspiracje są bowiem jednym z czynników motywujących ludzi do działania. Prawidłowo ukształtowane, kierunkują proces uczenia się człowieka, przyczyniając się do rozwoju jego kompetencji, a w konsekwencji także sprzyjają zwiększeniu sprawności prowadzonych działań. W artykule skoncentrowano się na aspiracjach zawodowych kobiet żołnierzy. Za cel główny badań przyjęto określenie rodzaju i poziomu aspiracji kobiet żołnierzy oraz wyjaśnienie istoty oddziaływania aspiracji zawodowych na sprawne wykonywanie zadań w wojsku. W odniesieniu do badanej grupy zidentyfikowano m.in.: motywy wyboru przez kobiety zawodu żołnierza, ich ukierunkowania zawodowe i preferowaną ścieżkę kariery, cechy warunkujące sukcesy oraz porażki w pracy zawodowej, poziom zadowolenia z zajmowanego stanowiska, a także czynniki i bariery sprawnej realizacji działań w organizacji.
EN
The issue of professional aspirations of employees in the context of efficient task performance is crucial, since they are one of the factors motivating individuals to take actions. When properly formed, they guide the process of learning, facilitating development of competences and, as a consequence, they enhance efficiency of the conducted activities. The article focuses on professional aspirations of women soldiers. The main focus of the study was to determine the type and level of aspirations held by professional women soldiers and to explain the nature of influence that professional aspirations exert on efficient performance of tasks in the army. With reference to the studied group, the following, among others, have been determined: the driving forces behind choosing the soldier profession, professional focus and preferred path of career, features conditioning occupational successes and failures, level of satisfaction derived from the held position, as well as factors and barriers regarding efficient performance of tasks in an organization.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
67--82
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., wykr.
Twórcy
 • Akademia Obrony Narodowej
Bibliografia
 • 1. Huzarski M., Wołejszo J., Leksykon obronności. Polska i Europa, Bellona, Warszawa 2014.
 • 2. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. SGH, Warszawa 1997.
 • 3. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969.
 • 4. Koziński J., Funkcja personalna oraz kultura organizacyjna [w:] M. Przybyła (red.), Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2003.
 • 5. Majewski T., Aspekty teoretyczne aspiracji zawodowych [w:] Aspiracje zawodowe kobiet w Siłach Zbrojnych RP a sprawne wykonywanie zadań, praca naukowo-badawcza przygotowana pod kierunkiem M. Piotrowskiej-Trybull, nr II.2.14.6.0., AON, Warszawa 2016.
 • 6. Majewski T., Piotrowska-Trybull M., Aspiracje zawodowe jako determinanta zarządzania zasobami ludzkimi [w:] L. Ciborowski, J. Wołejszo (red.), Zarządzanie instytucjami publicznymi. Teoria i praktyka, Wyd. AON, Warszawa 2009.
 • 7. Oceny instytucji publicznych, Komunikat z badań nr 131/2015, CBOS, Warszawa 2015.
 • 8. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie i systemowe działanie, Placet, Warszawa 1994.
 • 9. Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, Komunikat z badań nr BS/23/2012, CBOS, Warszawa 2012.
 • 10. Skorny Z., Kształtowanie realistycznych aspiracji [w:] Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 3, Wyd. UWr, Wrocław 1996.
 • 11. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
 • 12. http://www.msz.gov.pl/pl/p/bruksela_nato_be_s_pl/polska_w_nato/polska_w_operacjach_nato/ [dostęp: 27.05.2016].
 • 13. http://www.wojsko-polskie.pl/pl/sily-zbrojne-rp/wojskowa-sluzba-kobiet/statystyki/31669,statystyki.html [dostęp: 21.03.2016].
Uwagi
PL
3. Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-328876e6-a73d-4b13-9f88-fc5c01c13dfa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.