Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-321e6bda-788f-4a2e-95fb-ecb7c88542f7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty transportu samochodowego oraz wpływ badań stanu technicznego w stacjach diagnostycznych na ograniczenie emisji toksycznych składników gazów wylotowych

Autorzy Idzior, M.  Czapliński, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected aspects of road transport and the impact studies on the technical diagnostic stations to reduce the toxic components of exhaust gases
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty zastosowania transportu samochodowego w gospodarce, strukturę wybranej grupy pojazdów samochodowych eksploatowanych w Polsce. Wymagania, które muszą spełniać podczas obowiązkowej kontroli na stacjach diagnostycznych w zakresie emisji toksycznych składników gazów wylotowych. Przedstawiono wyniki badań wykonane na wybranej grupie pojazdów w stacjach diagnostycznych oraz grupę pojazdów, która nie spełnia wymaganych limitów.
EN This article presents some aspects of the use of road transport in the economy, the structure of O-taken group of vehicles operating in Poland. The requirements, which must meet the mandatoryentry inspection stations diagnostic emission of toxic components of exhaust gases. The results of research carried out on a selected group of vehicles in the diagnostic stations and a group of vehicles which do not meet the required limits.
Słowa kluczowe
PL transport samochodowy   stacja diagnostyczna   gazy wylotowe   składniki toksyczne spalin  
EN transportation   diagnostic station   exhaust gases   toxic components exhaust gases  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 896--899
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Idzior, M.
autor Czapliński, E.
Bibliografia
1. Merkisz J., Piekarski W., Słowik T., Motoryzacyjne Zanieczyszczenie Środowiska, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie.
2. Opracowano na podstawie www.samar.pl 2016-02-14.
3. Źródło - opracowanie własne, na podstawie G.U.S. Wyniki działalności za 2014 rok.
4. Opracowano na podstawie http://eurodane.com.pl/wydarzenia-gospodarcze-767 2016-03-12.
5. Sitek K., Syta S., Badania stanowiskowe i diagnostyczne, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011.
6. Ustawa z 20.06.1977r, Prawo o ruchu drogowym( tekst jednolity Dz.U.Nr.108z 2005r., z póź.zm).
7. (Dz.U.1999.44.432).Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 roku, w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. z dnia 15 maja 1999 r).
8. Opracowano na podstawie http://www.oskp.gda.pl/ 2016-03-12.
9. Źródło - opracowanie własne na podstawie wyników badań w stacjach diagnostycznych.
10. Merkisz J., Fuć P., Lijewski P., Źółkowski A., Rymaniak Ł., The research of exhaust emmisions fuel consumption from HHD engines under actual traffic conditions. Combustion Engines nr/ 2014 (306),pp. 56-63.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-321e6bda-788f-4a2e-95fb-ecb7c88542f7
Identyfikatory