Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-31f51534-c683-475e-b939-f5fe274e8cae

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Tytuł artykułu

Modelowanie 3D twarzy w systemach bezpieczeństwa publicznego

Autorzy Wosiak, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł porusza temat aktualnych tendencji rozwojowych i praktycznego wykorzystania osiągnięć biometrycznych technologii identyfikacji osób w systemach informatycznego wsparcia bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiono jeden z głównych problemów, jakim jest identyfikacja twarzy osób w warunkach rzeczywistych oraz podjęto próbę praktycznego rozwiązania tego problemu w postaci modelowania 3D twarzy. W przyjętej koncepcji nadzór prewencyjny ze strony służb za to odpowiedzialnych zostałby częściowo zautomatyzowany i wsparty systemem informatycznym identyfikującym osoby na podstawie wzorcowych modeli 3D uzyskanych drogą renderowania trójwymiarowego zdjęć wzorcowych twarzy. Zakłada się, że zdjęcia twarzy pozyskiwane byłyby za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.
EN The paper concerns the subject of current developments and achievements of the practical use of biometric identification technology in computer systems for public safety support. It presents a major problem, which is to identify faces of people in “a real” and practical attempts to solve this problem in the form of 3D face modeling. The approach may be used by the preventive supervision departments responsible and may be partially automated. An information may be supported by the system that identifies people based on standard 3D models obtained by rendering three-dimensional images of best face. It is assumed that the face images would be obtained through video monitoring system.
Słowa kluczowe
PL biometria   rozpoznawanie twarzy   systemy zarządzania tożsamością   bezpieczeństwo publiczne  
EN biometrics   face recognition   identity management systems   public safety  
Wydawca Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
Rocznik 2013
Tom Nr 5
Strony 72--83
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., wykr., fot., tab.
Twórcy
autor Wosiak, S.
  • Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49
  • Modelowanie 3D twarzy w systemach bezpieczeństwa publicznego
Bibliografia
1. IAFIS (ang. Integrated Automated Fingerprint Identification System) Zintegrowany System Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej Federalnego Biura Śledczego FBI (ang. Federal Bureau of Investigation), http://www.fbi.gov/aboutus/cjis/fingerprints_biometrics/iafis/iafis, dostęp 20.04.2013r.
2. Wosiak S., Buda K., Wiliński A., Poszukiwanie twarzy i rozpoznawanie emocji w scenach zmiennych, Metody Informatyki Stosowanej, 5/2011, str. 147-159.
3. Wosiak S., Wzorce behawioralne w środowisku akademickim szansą na personalizację procesów edukacji, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały, nr 57, 2011, str. 298-311.
4. System Identyfikacji Nowej Generacji NGI (Next Generation Identification), http://www.fbi.gov/about-us/cjis/fingerprints_biometrics/ngi, dostęp 14.04.2013r.
5. INDECT (ang. Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment) - Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim. Program ramowy UE obszar obronności i bezpieczeństwa, 7 PR, nr kontraktu: 218086, http://www.indectproject.eu/, dostęp 06.04.2013r.
6. SmartMonitor, Budowa prototypu innowacyjnego systemu bezpieczeństwa opartego o analizę obrazu, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - stan na 3 lipca 2011 r. na podstawie KSI SIMIK 07-13, Projekt: UDAPOIG. 01.04.00-32-008/10-01.
7. Frejlichowski D., Gościewska K., Forczmański P., Nowosielski A., Hofman R., SmartMonitor: recent progress in the development of an innovative visual surveillance system, Journal of Theoretical and Applied Computer Science Vol. 6, No. 3, 2012, str. 28–35, http://www.jtacs.org
8. Forczmanski P., Kukharev G. A., Shchegoleva N. L., «An algorithm of face recognition under difficult lighting conditions» - Electrical Review, 2012, nr 10B, str. 201-204.
9. Forczmański P., Frejlichowski D., Nowosielski A., Hofman R., Aktualne trendy w tworzeniu systemów inteligentnego monitoringu wizyjnego, Metody Informatyki Stosowanej Nr 4/2011 (29), str. s. 19-32, ISSN 1898-5297.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-31f51534-c683-475e-b939-f5fe274e8cae
Identyfikatory