Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-319b7f1c-5ba5-43c3-877a-c6bb0893dd39

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Oznakowanie dróg jako element kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego

Autorzy Dębowska-Mróz, M.  Kacprzak, M.  Olszowski, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Labeling of roads as an element forming road safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wybrane problemy dotyczące zasad oznakowania dróg. Przedstawiono podstawowe aspekty dotyczące nadmiernego oznakowania dróg w Polsce. Rosnąca, przy okazji każdej modernizacji drogi, liczba znaków często zamiast porządkować sytuację na drogach staje się czynnikiem dezorientującym kierowców i w nadmiernym stopniu przenoszącym ich uwagę z sytuacji na drodze na informacje przekazywane przez oznakowanie drogowe. Ich duża liczba sprawia, że kierowca nie jest w stanie zapamiętać i przetworzyć wszystkich informacji, co bezpośrednio może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule zaprezentowano również wybrane skutki nadmiernego stosowania znaków, które można zaobserwować na polskich drogach oraz oczekiwane kierunki zmian w tym zakresie.
EN The article discusses some problems concerning the rules for road markings. The basic aspects relating to excessive road markings in Poland. Increasingly, on the occasion of each road modernization, the number of signs often instead of sorting the road situation becomes a disorienting factor for motorists, and to the extent that they divert attention from the road to information provided by the road markings. Their large number makes the driver unable to memorize and process all information, which can directly pose a threat to road safety. The article also presents selected effects of excessive use of signs that can be observed on Polish roads and the expected directions of changes in this area.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo ruchu drogowego   oznakowanie dróg   inżynieria ruchu   znak drogowy  
EN road safety   road marking   traffic engineering   road sign  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 88--93, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., rys.
Twórcy
autor Dębowska-Mróz, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, m.mroz@uthrad.pl
autor Kacprzak, M.
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, mikacprzak@gddkia.gov.pl
autor Olszowski, S.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, s.olszowski@uthrad.pl
Bibliografia
1. Barcik J., Czech P., Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu - część 1, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Nr 1832, 2010.
2. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Kacprzak M., Baranowski B., Nowe elementy infrastruktury transportu drogowego w Radomiu w ocenie jego mieszkańców, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 3/2013, s. 1683-1699, ISSN 15095878.
3. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Aspekty techniczne i organizacyjne funkcjonowania niechronionych uczestników ruchu drogowego w miastach, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 12/2016, 1734-1741.
4. edroga.pl/inzynieria-ruchu/czy-z-czerwona-ksiazka-moze-byc-mniej-znakow-iii-znaki-zakazu-i-nakazu-03078711/b-33.
5. edroga.pl/inzynieria-ruchu/gdansk-odchudza-ulice-301111435 (edroga, nowy).
6. edroga.pl/prawo/znaki-drogowe-beda-czytelne-i-jednoznaczne-a-wiec-wiarygodne-30117841.
7. Gruszczyński J., Oznakowanie dróg a bezpieczeństwo ruchu drogowego, magazyn „Autostrady” 12/2009.
8. Krystek R., Niebezpieczeństwo ruchu drogowego - mity i rzeczywistość. Fundacja rozwoju inżynierii lądowej, Gdańsk 2003.
9. kurierlubelski.pl/artykul/1075234,nik-znaki-drogowe-sa-zle-ustawiane-i-jest-ich-za-duzo,id,t. html?cookie=1.
10. motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news-miasto-bez-swiatel-i-znakow,nId,1380675.
11. pl.wikipedia.org/wiki/Piktogram.
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
13. Szczuraszek T. (red.), Studium transportowe miasta Bydgoszczy wraz z oceną stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, Fundacja Rozwój UTP, Bydgoszcz 2011.
14. Szczuraszek T., Bezpieczeństwo ruchu miejskiego, WKiŁ, Warszawa, 2008.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-319b7f1c-5ba5-43c3-877a-c6bb0893dd39
Identyfikatory