Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-31645646-6282-4096-be03-92e3e872626b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwiązania telematyczne w transporcie miejskim : studium przypadku

Autorzy Biniasz, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Telematics solutions in urban transport : case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono problem transportu miejskiego z wykorzystaniem rozwiązań telematycznych. Przedstawiono ogólną charakterystykę rozwoju miasta i jego transportu, z uwzględnieniem celów cząstkowych logistyki miejskiej. Opisano rolę i znaczenie rozwiązań telematycznych w logistyce miejskiej. Scharakteryzowano przykład zastosowanych rozwiązań na podstawie Trójmiasta oraz ukazano możliwości dalszego rozwoju tych aspektów. Studium przypadku dotyczyło zastosowania systemu inteligentnego sterowania ruchem TRISTAR w Trójmieście, którego zastosowanie przyniosło wymierne efekty dla transportu miejskiego.
EN The article describes the solution to the problem of urban transport using the telematics solutions. The general characteristics of the city development and its transport, taking into account the partial objectives of urban logistics. The author describes importance of telematics solutions in the transport’s logistics. This paper characterized example of the solutions on the Tri-City basis and shown potential for further development in these aspects. The case study involved system use of intelligent traffic control TRISTAR in Tri-City, that has already led to tangible effects for urban transport.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   logistyka miejska   system TRISTAR  
EN urban transport   urban logistics   TRISTAR system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 516--524
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Biniasz, D.
  • Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Katedra Zarządzania Projektami, d.biniasz@po.opole.pl
Bibliografia
1. Czornik M., Miasto – ekonomiczne aspekty funkcjonowania, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
2. Domański R., Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa 2004.
3. Grzelec K., Wyszomirski O., Transport miejski w aglomeracji gdańskiej jako system logistyczny, „Logistyka" 2002, nr.6.
4. http://www.citylogistics.org/DefinitionOfCityLogistics.html.
5. http://www.gdansk.pl/urzad/biznes,1105.html.
6. http://www.gik.gda.pl/42/inwestycje/zintegrowany_system_zarzadzania_ruchem_tristar.html.
7. https://www.tristar.gdynia.pl/pages/public/information.xhtml.
8. http://www.mobilnagdynia.pl/tristar.
9. Kaźmierski J., Logistyka a rozwój regionu, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009.
10. Kowalczyk M., Rozwój małych miast – symulatory i bariery, http://igpim.pl/publikacje/str08_3-4/Kowalczyk.pdf.
11. Kupiec L., Podstawy logistyki, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2010.
12. Oskarbski J., Inteligentny system transportu dla aglomeracji na przykładzie Aglomeracji Trójmiejskiej. „Komunikacja Publiczna" 2011, nr 1.
13. Roth. Ł, Telematyka – inteligentne systemy transportowe w miastach, Politechnika Poznańska, Poznań 2003.
14. Rzeczyński B., Logistyka miasta w zarysie, Poznań 2010.
15. Saniuk S., Witkowski K., Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej, „Logistyka" 2011, nr. 2.
16. Sierpiński G., Dylematy wyboru alternatywnego wobec samochodu osobowego środka transportu w mieście, „Logistyka" 2011 nr.4.
17. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Akademia Ekonomiczna ,Katowice 2009.
18. Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach, AE, Katowice 2009.
19. Szołtysek J., Logistyka miasta – geneza, istota, perspektyw, „Logistyka" 2010, nr.5.
20. Szymczak M., Logistyka miejska,[w:] red. Gołembska E., Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa 2001.
21. Szymczak M., Logistyka miejska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
22. Tundys B., Logistyka miejska, Difin, Warszawa 2008.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-31645646-6282-4096-be03-92e3e872626b
Identyfikatory