Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-313ba4cc-23f6-42a4-8fad-06a59cac0be8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i budowa elementów stanowiska do badania dużych obiektów ze szczególnym uwzględnieniem ambulansów drogowych

Autorzy Barszcz, Z.  Podkowski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Development of conception, design and construction of the elements of the large objects study test stand with particular emphasis on road ambulances
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został, zrealizowany w PIMOT, temat badawczy związany bezpośrednio z przepisami międzynarodowymi dotyczącymi badań dynamicznych dużych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem ambulansów drogowych z ich wyposażeniem, zgodnie z wymaganiami normy europejskiej: PN-EN 1789 „Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe”. Celem zadania było opracowanie koncepcji, zaprojektowanie i budowa elementów stanowiska badawczego w oparciu o wyniki analiz wytrzymałościowych, metodą elementów skończonych - MES, struktury stanowiska.
EN In the article a research process implemented in PIMOT was discussed, which was directly associated with international rules on dynamic tests of large objects, with particular emphasis on road ambulances with their equipment, in accordance with the requirements of the European standard: PN EN 1789 „ Medical vehicles and their equipment - Road ambulances”. The aim of the task was the development of a concept, design and construction of the elements of the test stand based on the results of stress analysis of the structure test stand on the basis of the finite element method - FEM.
Słowa kluczowe
PL przepisy międzynarodowe   stanowisko do badań dużych obiektów   ambulans drogowy  
EN international rules   position to study large objects   road ambulance  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 796--799
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Barszcz, Z.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
autor Podkowski, K.
  • Przemysłowy Instytut Motoryzacji
Bibliografia
1. PN-EN 1789+A2:2015, Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - Ambulanse drogowe, Copyright by PKN, Warszawa 2015.
2. Sobolewski T., Posuniak P., Bezpieczeństwo pasażerów pojazdu medycznego podczas wypadku drogowego w świetle obowiązujących przepisów homologacyjnych, „Logistyka” 2014, nr 3.
3. Rusiński E., Zasady projektowania konstrukcji nośnych pojazdów samochodowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2002.
4. Pawłowski J., Nadwozia samochodowe, WKiŁ, Warszawa 1978.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-313ba4cc-23f6-42a4-8fad-06a59cac0be8
Identyfikatory