Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-311ad327-f33e-4942-a9d5-9dc61faf4b04

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Marketingowe aspekty procesów innowacyjnych z punktu widzenia sfery nauki

Autorzy Kurowska-Pysz, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Marketing aspects of innovation processes from the standpoint of science
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Publikacja porusza problematykę wykorzystania funkcji marketingowej dla poprawy efektywności procesów innowacyjnych, w każdej ich fazie, ale w szczególności na etapie przejścia od inwencji (pomysłu) do innowacji (zastosowania inwencji). Z punktu widzenia funkcjonowania rynku innowacji, wsparcie marketingowe powinno obejmować zarówno stronę podażową (reprezentują ją głównie jednostki nauki), jak też stronę popytową (przedsiębiorstwa i pozostali konsumenci finalni innowacji). Uniwersalnym, koniecznym do zastosowania w obu tych wymiarach instrumentem marketingowym są badania marketingowe, pozwalające rozpoznać potrzeby, oczekiwania i możliwości poszczególnych uczestników rynku innowacji. Profesjonalizacji wymaga obecnie przede wszystkim działalność marketingowa uczelni wyższych, które powinny stosować rynkowe podejście do pozyskiwania klientów na swój kluczowy produkt – wiedzę.
EN This publication discusses the issues of usage of marketing functions to improve the efficiency of innovation processes in each of their phases, but particularly in phase of transition from invention (idea) to innovation (use of invention). From the perspective of functioning of the innovation market, marketing support should cover both the supply side (which is represented mainly by science units) as well as the demand side (companies and the other end users of innovation). A universal marketing tool, necessary for use in both of these dimensions, are marketing research, which allow to identify the needs, expectations and capabilities of individual innovation market participants. Nowadays, all marketing activities of universities require professionalization - universities should apply market-based approach to acquiring customers for its main product - knowledge.
Słowa kluczowe
PL marketing   procesy innowacyjne   nauka  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Kurowska-Pysz, J.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Bibliografia
1) Ali M., Marketing i public relations w małej firmie, Helion, Gliwice 2005
2) Białoń L. (red.), Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa 2010
3) Bogdanienko J.(red.), Zarządzanie innowacjami, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998
4) Dudzik-Lewicka I., Howaniec H., Waszkielewicz W. (red.), Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji, Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2012
5) Grudzewski W.M., Hejduk I., Marketing w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2000
6) Jasiński A.H., Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992
7) Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, 2001.
8) Kędzior Z., Karcz K., Marketing w firmie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1996
9) Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Globalizacja, Konkurencja, Technologia informacyjna, PWN, Warszawa-Łódź 2001,
10) Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
11) Stoner J., Freman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001
12) Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003
13) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-311ad327-f33e-4942-a9d5-9dc61faf4b04
Identyfikatory