Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3114a6f2-4d85-4e72-a6ca-bb1578bbe77a

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w pobliżu słupów kablowych na środowisko ogólnie dostępne

Autorzy Papliński, P.  Śmietanka, H.  Wańkowicz, J. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Effect of electromagnetic field in close vicinity of cable poles on generally accessible environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z rozkładami składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (50 Hz) występującego w bliskim sąsiedztwie słupów kablowych usytuowanych w środowisku ogólnie dostępnym. Przeanalizowano zasadność ich stosowania w aglomeracjach miejskich i na wprowadzeniach i wyprowadzeniach do stacji elektroenergetycznych. Przedstawiono sposoby ograniczenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości po stronie linii kablowej dochodzącej do słupa kablowego.
EN The paper discusses issues related to magnetic field distributions of the low frequency (50 Hz) occurring in the close vicinity of cable poles located in a generally accessible environment. The validity of their application in urban agglomerations and at the inputs and outputs to electric power stations was analyzed. Presented are the ways of limiting the magnetic component of the low frequency electromagnetic field on the side of the cable line approaching the cable pole.
Słowa kluczowe
PL słup kablowy   linia napowietrzna   linia kablowa   pole elektromagnetyczne  
EN cable poles   overhead line   cable line   electromagnetic field  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2018
Tom R. 94, nr 10
Strony 13--17
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor Papliński, P.
autor Śmietanka, H.
autor Wańkowicz, J.
Bibliografia
[1] Piotr Papliński, Piotr Połoczanin, Zdzisław Czarnecki. Katalog wykresów i charakterystycznych informacji dotyczących natężenia pola magnetycznego w otoczeniu linii napowietrznych i kablowych o napięciu 110 kV. Instytut Energetyki, Warszawa 2008.
[2] Piotr Papliński, Piotr Połoczanin, Zdzisław Czarnecki. Katalog rozkładów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii 220 kV i 400 kV. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. Departament Eksploatacji. Konstancin – Jeziorna 2014.
[3] Sprawozdanie z badań natężenia pola elektrycznego i magnetycznego 50 Hz w wybranych przęsłach i słupach kablowych, na terenie Warszawy. Opracowanie Instytutu Energetyki, Warszawa 2011.
[4] Piotr Papliński, Hubert Śmietanka. Słupy kablowe linii wysokiego napięcia w środowisku. Urządzenia dla energetyki. Nr 3/2015.
[5] Sprawozdanie z badań natężenia pola elektrycznego i magnetycznego 50 Hz w otoczeniu słupa kablowego dwutorowej linii 110 kV zasilanej ze SE 400/220/110 kV Ostrołęka. Opracowanie Instytutu Energetyki, Warszawa 2016.
[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
[7] P. Wang, K. Goddard, P. Lewin, S. Swingler. Electromagnetic field application to undergroundpower cable detection. XVII International Symposium on High Voltage Engineering, Hannover, Germany, August 22-26, 2011.
[8] Kayhan Ates, H. Feza Carlak, Sukru Ozen. Magnetic Field Exposures due to Underground Power Cables: A Simulation Study. Proceedings of the 2nd World Congress on Electrical Engineering and Computer Systems and Science (EECSS'16) Budapest, Hungary – August 16 – 17, 2016.
[9] Andrzej Grabowski, Aleksandra Rakowska, Jerzy Stiller. Kable i przewody (nn, SN, WN) Oddziaływanie linii kablowych najwyższych napięć prądu przemiennego (AC) na środowisko. Europejski Instytut Miedzi.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3114a6f2-4d85-4e72-a6ca-bb1578bbe77a
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2018.03.16