Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-310c6426-9326-4016-80fe-fc3f0effedc4

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni

Tytuł artykułu

Wybrane sposoby poprawy wskaźników efektywności energetycznej statku

Autorzy Zeńczak, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The Selected Ways of Improving the Factors of Energy Efficiency of Ships
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W dążeniu do ograniczenia emisji dwutlenku węgla wszystkie obecnie nowo budowane statki większe niż 400 BRT muszą mieć określony Projektowy Wskaźnik Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Design Index – EEDI). Ponadto wprowadzono dobrowolnie określany Eksploatacyjny Wskaźnik Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Operational Indicator – EEOI), pozwalający na bieżącą ocenę efektywności transportowej statku. Korzystne wartości wskaźników możliwe są do osiągnięcia przez redukcję emisji CO2 m.in. dzięki zastosowaniu niekonwencjonalnych źródeł energii w układach energetycznych statków. W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania na statkach takich źródeł, w tym odnawialnych źródeł energii. Spośród wielu różnych źródeł rozważono tylko te, których zastosowanie jest najintensywniej rozwijane, tj. energię wiatru i promieniowania słonecznego.
EN The aim to reduce the carbon dioxide emissions, for all newly built vessels of more than 400 GRT the Energy Efficiency Design Index (EEDI) must be determined. In addition, a voluntary determined Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) was introduced to allow continuous assessment of the ship's transport efficiency. Favourable values of indicators are possible to achieve by reducing CO2 emissions, among others thanks to the use of unconventional energy sources in ship power systems. In the article an analysis of the possibilities of using such sources on ships, including renewable energy sources is presented. From many different energy sources, only those whose application is most intensively developed, i.e. wind energy and solar radiation, were considered.
Słowa kluczowe
PL ochrona środowiska   odnawialne źródła energii   siłownie okrętowe  
EN environment protection   renewable energy sources   ship power systems  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
Czasopismo Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
Rocznik 2018
Tom nr 108
Strony 181--196
Opis fizyczny Bibliogr. 23 poz., rys.,tab.
Twórcy
autor Zeńczak, W.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 41, 71-065 Szczecin, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki, wojciech.zenczak@zut.edu.pl
Bibliografia
[1] Dawning of the age of Aquarius, 2012, Motorship, nr 3.
[2] Flaga, A., 2008, Inżynieria wiatrowa, Arkady Sp z o.o., Warszawa.
[3] Guidelines for Voluntary Use of the Ship Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) MEPC.1/circ.684.
[4] IMO, 2016, Methanol as Marine Fuel: Environmental Benefits, Technology Readiness, and Economic Feasibility, Report No. 2015–1197, Rev.
[5] Laursen, W., 2014, Wind Propulsion Designers Wait on Shipowner Participation, Motorship, nr 9.
[6] Minder, R., Vollenweider, J., 2004, MobiCat- das Zurzeit Größte Solarschiff der Welt, Bulletin SEV/AES, nr 9.
[7] Schiffbau & Schiffstechnik, Schiffsbeschreibung, 2011, Innovatives Spezialschiff mit kombiniertem Antriebssystem, Shiff & Hafen, nr 1, s. 28–33.
[8] Szargut, J., Ziębik, A., 1998, Podstawy energetyki cieplnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
[9] Szymczak, P., 2002, Energy–Efficient Electric Drive for Floating Vessels Supplied with Solar Batteries, Proceedings of the 9th International Symposium on Heat Transfers and Renewable Sources of Energy, Szczecin.
[10] Wind Turbine Power „World First” for Ferry, 2011, Motorship, nr 7–8.
[11] Zeńczak, W., 2004, The Possibility of Renewable Energy Use on Ships, Proceedings of the 10th International Symposium on Heat Transfers and Renewable Sources of Energy, Szczecin.
[12] Zeńczak, W., 2010, The Concept of Ship’s Power Plant Arrangement Involving Biomass Fired Boiler, Journal of Polish CIMAC, vol. 5, no.1, Energetic Aspects, Gdańsk, s. 205–212.
[13] Zeńczak, W., 2012, The Selected Methods of Utilizing the Wind Power as the Auxiliary Source of Energy on Diesel Engine Powered Ships, Journal of Polish CIMAC, vol. 7, no. 1, Energetic Aspects, Gdańsk, s. 305–314.
[14] Zeńczak, W., 2014, The Possibilities of Fishing Cutter Energetic Efficiency Improvement through the Application of the Renewable Energy Sources, Journal of Polish CIMAC, vol. 9, no. 1, Energetic Aspects, Gdańsk, s.145–154.
[15] www. gospodarkamorska.pl (dostęp 13.05.2016).
[16] www.gramwzielone.pl (dostęp 13.09.2016).
[17] www. hansa online.de (dostęp 17.04.2018).
[18] www.imo.org (dostęp 15.06.2013).
[19] www.mol.co.jp (dostęp 13.09.2016).
[20] www.oceanfoil.com/technology/ (dostęp 09.09.2016).
[21] www.pgt.pl (dostęp 07.09.2016).
[22] www. planetsolar.org (dostęp 13.09.2016).
[23] www.solarsailor.com/solar-sails (dostęp 25. 04.2014).
[24] www.wikiwand.com (dostęp 10.09.2016).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-310c6426-9326-4016-80fe-fc3f0effedc4
Identyfikatory
DOI 10.26408/108.15