Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-310101c9-8a86-40d1-b0d9-b7c5e41d2389

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Rozwój transportu rurociągowego w Chinach, Indiach i Japonii istotną przesłanką wzrostu społeczno-gospodarczego regionu

Autorzy Mindur, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The development of the pipeline transport in China, India and Japan as an essential condition for a social and economic growth of this region
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono podstawowe czynniki determinujące wzrost konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego w Azji Południowo-Wschodniej. Podkreślono istotne znaczenie budowy infrastruktury zdolnej do masowego przemieszczania tych surowców oraz zapewniającej niezawodność dostaw. W oparciu o analizę zapotrzebowania na energię Chin, Indii i Japonii dokonano badania kształtowania się infrastruktury rurociągowej w tych krajach w latach 1982–2013. Rozpatrzono kierunki polityki gospodarczej tego regionu świata w aspekcie perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego.
EN The basic factors determining the growth for a consumption of a crude oil and a natural gas in South-East Asia was discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance for a construction of the infrastructure capable to the mass dislocation of these raw materials and securing the deliveries reliability. On the basis of the analysis made for the demands of energy in China, India and Japan it was made some researches to form the pipeline infrastructure in these countries in 1982-2013. The directions for the economic policy for this region with the point of view for the prospects of the further economy growth was taken into consideration in this article.
Słowa kluczowe
PL transport rurociągowy   Azja Południowo-Wschodnia   dostawy gazu ziemnego   transport ropy naftowej  
EN pipeline transport   Southeast Asia   natural gas delivery   crude oil transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1453--1457
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Mindur, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Bibliografia
1. Association of Souyteast Asian Nation Plus Three – ASEAN; http://www.asean.org/asean/external-relations/asean-3 (data odsłony 5.09.2015).
2. China Petroleum Pipeline Bureau; http://cpp.cnpc.com.cn/gdjen/ (data odsłony 20.08.2015).
3. Indian Oil Corporation LTD; www.indianoil.co.in.
4. Japan Energy Report 2013, Oil Peak; http://www.endofcrudeoil.com/2013/09/japan-has-few-domestic-energy-resources.html (data odsłony 1.10.2015).
5. Japan Pipeline Development Organization (JPDO); http://www.jpdo.co.jp/ehistory.html (data odsłony 1.10.2015).
6. JAPEX to Build Koriyama North Pipeline (Japan). LNG World News The industry’s LNG news terminal 2013; http://www.lngworldnews.com/japex-to-build-koriyama-north-pipeline-japan/ (data odsłony 1.10.2015).
7. Logistyka. Infrastruktura techniczna na świecie (pod red. M. Mindura). Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–Radom 2012.
8. Pipelines international; http://pipelinesinternational.com/news/kandla_bhatinda_con version (data odsłony 21.09.2015).
9. Statystyka międzynarodowa. GUS, Warszawa 2014.
10. Superior Pipeline Speciality Equipment; http://pipelinesinternational.com/news/the_pipelines_feeding_chinas_burgeoning_economy/055358/ (data odsłony 20.09.2015).
11. The World Bank; http://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.MKTP.CD (data odsłony 18.02.2015).
12. The World Factbook. Central Intelligence Agency; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2117.html (data odsłony 10.08.2015).
13. Transport Europa-Azja (pod. red. M. Mindura). Wyd. Naukowe ITE-PIB, Warszawa-Radom 2009.
14. Technologie transportowe (pod. red. L. Mindura). Wyd. Naukowe ITE-PIB, Warszawa-Radom 2014.
15. Zagórski J.: Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego. Przegląd Geologiczny, vol. 62, nr 1 i nr 4 z 2014 r., według Oil & Gas Journal 2013 i 2014.
16. http://energyasia.com/public-stories/asia-oil-and-gas-pipeline-systems-among-develop ment-projects-considered-for-central-asia-over-next-10-years/ (data odsłony 1.10.2015).
17. http://www.newdelhi.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/gospodarka_indii/newdelhi_in_a_179/ (data odsłony 21.09.2015).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-310101c9-8a86-40d1-b0d9-b7c5e41d2389
Identyfikatory