Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-30a4faa7-820b-4950-84a6-342239c2061c

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Fotowoltaika - tendencje i prognozy

Autorzy Piech, Krzysztof  Dybowski, Paweł  Kozik, Jarosław  Ciesielka, Edmund  Siostrzonek, Tomasz  Milej, Waldemar  Wójcik, Jakub  Rad, Michał  Lerch, Tomasz  Drabek, Tomasz 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Photovoltaic plant - trends and forecasts
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z możliwością wykorzystania maszyn elektrycznych w systemach zasilanych energią pochodzącą z generacji rozproszonej, z naciskiem na układy fotowoltaiczne. Przedstawiono stan obecny jak również prognozy rozwoju rynków fotowoltaiki i trendów panujących na rynku maszyn elektrycznych. Scharakteryzowano generację rozproszoną, czym jest i jakie podaje się jej definicje. Kolejno opisano proces produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego i ogniw PV. Po krótce przedstawiono zasadę działania ogniwa PV i wymieniono ich ewolucję w postaci kilku generacji różniących się od siebie wykorzystanymi do produkcji materiałami jak również technologiami wykonania poszczególnych elementów całego modułu PV. Ponadto skupiono się na cechach i parametrach, jakimi odznaczać powinny się nowoczesne maszyny elektryczne, do których należą min.: funkcje sterowania, interfejsy komunikacyjne, filtry harmonicznych, szybkość reakcji na zmianę wartości zadanej lub obciążenia, panel operatorski, integracja funkcji bezpieczeństwa, wbudowane algorytmy sterowania, miniaturyzacja i zwiększanie odporności środowiskowej czy jakże ważna obecnie energooszczędność. W pracy przedstawiono analizę i prognozy zmian zachodzących w sektorach energetycznym, jak również związanym z maszynami i napędami elektrycznymi.
EN The article discusses issues related to the possibility of using electric machines in systems powered by energy coming from distributed generation, with an emphasis on photovoltaic systems. The current state as well as forecasts for development of photovoltaic markets and trends prevailing on the market of electric machines were presented. Distributed generation was characterized, what it is and what are their definitions. What is more, the process of electric energy production using solar radiation and PV cells was described. The principle of operation of the PV cell was briefly described and their evolution was mentioned in the form of several generations that differ from each other with used materials in the production process as well as technologies used for the implementation of individual elements of the entire PV module. Moreover, the focus was put on the features and parameters that should be distinguished by modern electric machines, which include, among others: control functions, communication interfaces, harmonic filters, response speed to a set point or load change, operator panel, integration of safety functions, built-in control algorithms, miniaturization, increasing environmental resilience or the currently very important topic related to energy efficiency. The paper presents analysis and forecasts of changes taking place in the energy sectors as well as related to electrical machines and drives.
Słowa kluczowe
PL maszyny elektryczne   system fotowoltaiczny   panele PV   OZE  
EN electrical machines   photovoltaic system   PV panels   renewable energy sources  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 57--62
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Piech, Krzysztof
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, kpiech@agh.edu.pl
autor Dybowski, Paweł
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Kozik, Jarosław
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Ciesielka, Edmund
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Siostrzonek, Tomasz
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Milej, Waldemar
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Wójcik, Jakub
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Rad, Michał
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Lerch, Tomasz
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
autor Drabek, Tomasz
  • Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Bibliografia
[1]. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. PROJEKT – w. 3.1 z 04.01.2019. Ministerstwo Energii, 2019.
[2]. Ocena skutków planowanych polityk i środków Załącznik 2. Do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. PROJEKT – w. 3.1 z 04.01.2019. Ministerstwo Energii, 2019.
[3]. K. Piech, "Energia elektryczna pochodząca z ogniw fotowoltaicznych i budownictwo energooszczędne". Energetyka dla budownictwa – spojrzenie młodych naukowców : monografia 2015. Kraków 2015.
[4]. M. Niechaj "Aspekty współpracy maszyn elektrycznych i generatorów fotowoltaicznych". Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 75, str. 217-222, 2006.
[5]. P. Korasiak, "Sprawność konwersji promieniowania słonecznego na energię elektryczną współczesnych ogniw i modułów fotowoltaicznych". Przegląd Elektrotechniczny, vol. 1, no. 7, str. 124–129, 2017.
[6]. G. Jastrzębska, "Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie". Warszawa WKŁ, 2013.
[7]. M. Niechaj "Optymalizacja pracy maszyny elektrycznej w fotowoltaicznym systemie napędowym". Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 77, str. 91-95, 2007.
[8]. M. Niechaj "Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego źródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym". Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 1, str. 189-194, 2013.
[9]. Z. Piątek. "Napędy i silniki prądu przemiennego – raport techniczno-rynkowy". Automatykab2b, 2010.
[10]. http://www.fundacja.lublin.pl/
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-30a4faa7-820b-4950-84a6-342239c2061c
Identyfikatory