Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-306233e8-ae1a-4c07-807f-b8556befa4cb

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Zwiększenie efektywności procesu kompletacji zamówień w wyniku optymalizacji rozmieszczenia produktów w magazynie z uwzględnieniem ich częstotliwości pobrań oraz gramatury

Autorzy Lorenc, K.  Kaczor, G. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Increasing the efficiency of order picking process by optimizing the placement of pro ducts in stock including the frequency of picking product and weight of the product
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule zostało omówione zagadnienie rozmieszczenia produktów w magazynie w celu na usprawnienia procesu kompletacji zamówień. Potwierdzono, że większy wpływ na rozmieszczenie produktów ma częstotliwość pobrań kilku towarów jednocześnie z jednego punktu składowania niż łączna liczba pobrań każdej sztuki tegoż pro duktu. Ponadto w planowaniu rozmieszczenia produktów powinna być także uwzględnia na ich gramatura. Pozwoli to zmniejszyć ryzy ko uszkodzenia ładunków oraz usprawnić pro ces kompletacji. W artykule wykazano, że analiza ABC uwzględniająca powyższe kryteria pozwala rozmieścić produkty w magazynie w taki sposób, aby skrócić całkowity czas kompletacji zamówień.
EN This article concerns a problem of disposition of stock in order to improve the order picking process. It was found that a greater impact on the placement of products is the picking frequency of several items at the same time from one point of storage than the total number of picking each piece of the same product. Moreover, in planning the placement of the products should also betaken in to account their weight. This will reduce the risk of damage to car go and improve the process of picking. The article shows that the ABC analysis, taking into account the above criteria can arrange the products in stock in such a way as to shorten the total time of picking.
Słowa kluczowe
PL kompletacja zamówień   rozmieszczenie produktów w magazynie  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Strony 41--45
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lorenc, K.
autor Kaczor, G.
Bibliografia
1. An rzejewicz P., Zając J., Zapasy i magazynowanie, przykłady i ćwiczenia, wyd. II, ILiM, Poznań 2011.
2. Chao -Hsien Pan J., Po -Hsun Shih, Evaluation of the throughput of a multiple picker order picking system with congestion consideration, wyd. Elsevier, Computers & Industrial Engineering 55, 2008.
3. Chao -Hsien Pan J., Po -Hsun Shih, Ming -Hung Wu, Storage assignment problem ith travel distance and blocking considerations for a picker-to-part order pic king sys tem, wyd. Elsevier, Computers & Industrial Engineering 62, 2012.
4. Kry stek J., Analiza procesu magazynowania w magazynie wysokiego składowania, XIII K. K. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Tom 1, Zakopane 2011, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011.
5. Krzyżaniak S., Cyplik P., Zapasy i magazynowanie, Tom I, ILiM, Poznań 2007.
6. Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie, Tom II Infrastruktura punktowa – magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
7. Niemczyk A., Zapasy i magazynowanie, Tom II, ILiM, Poznań 2007.
8. Rene´ de Koster, ThoLe -Duc, Kees Jan Rood bergen, De sign and con troll of warehouse order picking: A literature review, wyd. E sevier, European Journal of Operational Research 182, 2007.
9. Theys C., Bräysy O., Dullaert W., Raa B., Using a TSP heu ri stic for ro uting order pickers in warehouses, wyd. Elsevier, Europe an Journal of Operational Research 200, 2010.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-306233e8-ae1a-4c07-807f-b8556befa4cb
Identyfikatory