Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-306046b5-0e2c-4e31-a497-6635c58d072d

Czasopismo

Journal of KONBiN

Tytuł artykułu

Risk assessment issues in the process of freight transport performance

Autorzy Tubis, A.  Werbińska-Wojciechowska, S. 
Treść / Zawartość http://www.journal.itwl.pl/
Warianty tytułu
PL Problematyka oceny ryzyka w procesie obsługi transportu ładunków towarowych
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN In the presented paper, authors focus on the issues related to risk assessment of transport processes performance. Thus, there are presented the basic definitions related to the research area. Later, there is discussed the possibility of risk assessment performance in the freight transport, outlining an assessment approach compatible with ISO 31000 standard and ERM concept. This gives the possibility for the presentation of risk assessment of transport processes performance in the chosen road transport company. The article concludes with a summary, including directions for further research.
PL W artykule autorzy skupili się na zagadnieniach związanych z oceną ryzyka realizowanych procesów transportowych. W związku z tym, przedstawiono podstawowe definicje związane z badaną tematyką. Następnie, omówiono możliwości oceny ryzyka w transporcie ładunków towarowych, przedstawiając podejście do oceny zgodne z normą ISO 31000 i koncepcją ERM. To pozwoliło na przedstawienie przykładu oceny ryzyka realizowanych procesów transportowych w wybranym przedsiębiorstwie transportu drogowego. Artykuł kończy podsumowanie oraz wytyczne obejmujące kierunki dalszych badań.
Słowa kluczowe
PL proces transportowy   ocena ryzyka   ISO 31000  
EN transportation process   risk assessment   ISO 31000  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONBiN
Rocznik 2017
Tom No. 42
Strony 235--254
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Tubis, A.
  • Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
autor Werbińska-Wojciechowska, S.
  • Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
[1] Abkowitz M.D.: Transportation risk management: a new paradigm, Submitted for consideration for presentation at the Annual Meeting of the Transportation Research Board and for publication in Transportation Research Record, 2002.
[2] Aven T.: Risk assessment and risk management: review of recent advances on their foundation, European Journal of Operational Research, 2016, 253, 1-13.
[3] Avineri E., Prashker J. N. : The impact of travel time information on travelers’ learning under uncertainty, Transportation, 2006, 33, 393–408.
[4] Bubbico R., Di Cave S., Mazzarotta B.: Preliminary risk analysis for LNG tankers approaching a maritime terminal, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2009, 22, 634–638.
[5] de Lapparent, M.: Attitude towards risk of time loss in travel activity and air route choices, Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning, and Operations, 2010, 14, 166–178.
[6] Glickman T.S., Erkut E., Zschocke M.S.: The cost and risk impacts of rerouting railroad shipments of hazardous materials, Accident Analysis and Prevention, 2007, 39, 1015–1025.
[7] Haber E.: Trzeci rok kampanii „Rzetelny przewoźnik”, TSL biznes, nr 2/2013.
[8] Jacyna M.: Wybrane zagadnienia modelowania systemów transportowych, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
[9] Jamroz K.: Highway Engineering Risk Assessment, Archives of Transport, 2007, 19, (1-2), 67 – 74.
[10] Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S. (red.): Logistyka, ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2009.
[11] Kubicki J., Kuriata A.: Problemy logistyczne w modelowaniu systemów transportowych, WKŁ, Warszawa, 2000.
[12] Milazzo M.F., Ancione G., Lisi R., Vianello Ch., Maschio G.: Risk management of terrorist attacks in the transport of hazardous materials using dynamic geoevents, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2009, 22, 625–633.
[13] Nowosielski S.: Zarządzanie procesami, dostępne na: procesy.ue.wroc.pl/uploads/pliki/procesy/wyklady/ZPRnowosielskiWYKLAD .pdf (dostęp: 15.11.2016r.).
[14] Piątkowski T.: Analiza i modelowanie procesu sortowania strumienia małogabarytowych ładunków jednostkowych, Rozprawa nr 139, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2010.
[15] PN-EN ISO 9000:2006: Systemy zarządzania jakością – podstawy i terminologia, PKN, Warszawa, 2006.
[16] PN-ISO 31000:2010: Zarządzanie ryzykiem – techniki oceny ryzyka, PKN, Warszawa, 2010.
[17] PN-72/M-78000: Transport – określenia podstawowe i podział, Polski Komitet Normalizacji i Miar, Warszawa, 1972.
[18] Pyza D.: Wybrane aspekty modelowania obsługi transportowej w podsystemach dystrybucji, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 70. Transport, 2009, 139-149.
[19] Salling K.B.: A New Approach to Feasibility Risk Assessment within Transport Infrastructure Appraisal, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013, 74, 468 – 477.
[20] Stajniak M., Foltyński M., Hajdul M., Krupa A.: Transport i spedycja. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk. ILiM, Biblioteka Logistyka, Poznań, 2007.
[21] Stephan K., Kelly M., Mcclure R. , Seubsman S. , Yiengprugsawan V., Bain Ch., Sleigh A.: The Thai Cohort Study Team Distribution of transport injury and related risk behaviours in a large national cohort of Thai adults, Accident Analysis and Prevention, 2011, 43,1062–1067.
[22] Su D., Guo Z., Li Z., Zhou Y.: Operation risk model and monitoring-warning system of expressway tunnels, Transportation Research Procedia, 2016, 14, 1315 – 1324.
[23] Szczepański M.: Ubezpieczenia w logistyce, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.
[24] Tubis A., Werbińska-Wojciechowska S.: Issues on vulnerability of passenger transportation system, Journal of KONBiN, 2016, nr. 1, 183-192.
[25] Twaróg J.: Logistyczne wskaźniki oceny transport w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Logistyka, nr 2/2004, 27-30.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-306046b5-0e2c-4e31-a497-6635c58d072d
Identyfikatory
DOI 10.1515/jok-2017-0027