Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3018c969-cfd5-4bb0-bc59-c50cb40a7d23

Czasopismo

Problemy Kolejnictwa

Tytuł artykułu

Centralny Port Komunikacyjny w systemie transportu kolejowego

Autorzy Pomykała, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Realizacja wielopłaszczyznowego przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem, budową i uruchomieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wymaga zapewnienia efektywnego transportu. Wybrana lokalizacja w odległości 30 km od Warszawy w okolicy Grodziska Mazowieckiego, gdzie już istnieje duża koncentracja ciągów transportowych, a w przyszłości jest planowana budowa linii dużych prędkości, ułatwia to zadanie. W artykule przedstawiono otoczenie transportowe CPK, istotne uwarunkowania oraz możliwości obsługi pasażerskiej lotniska transportem kolejowym z uwzględnieniem podziału na ruch aglomeracyjny i regionalny oraz dalekobieżny. Jako jeden z kluczowych elementów powodzenia tego przedsięwzięcia wskazano konieczność integracji z siecią kolejową, zarówno regionalną, jak i krajową oraz międzynarodową.
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   port lotniczy   system transportowy   integracja  
Wydawca Instytut Kolejnictwa
Czasopismo Problemy Kolejnictwa
Rocznik 2018
Tom Z. 179
Strony 27--35
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys.
Twórcy
autor Pomykała, A.
Bibliografia
1. Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. KOM(2011) 144, Bruksela, dnia 28.3.2011.
2. Graff M., Pomykała A., Raczyński J.: Tabor Kolejowy dla obsługi portów lotniczych, TTS Technika Transportu Szynowego, 1-2/2018.
3. Lis T., Drop W.: Systemowe zarządzanie przedsięwzięciem wielkim na przykładzie CPK. Konferencja Naukowo-Techniczna „Transport intermodalny – integracja przewozów światowych”, Warszawa 21.03.18.
4. Markowski T.: Zintegrowana Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030. Projekt. Łódź–Warszawa, wrzesień 2015.
5. Massel A., Pomykała A., Raczyński J.: Perspektywy rozwoju kolejowych przewozów pasażerskich międzynarodowych w Środkowo-wschodniej Europie w aspekcie budowy linii dużych prędkości, TTS Technika Transportu Szynowego, 6/2017.
6. Pomykała A.: Uwarunkowania obsługi centralnego portu lotniczego dla Polski przez transport kolejowy, TTS Technika Transportu Szynowego, 9/2017.
7. Pomykała A.: Realizacja programu przygotowania i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości, TTS Technika Transportu Szynowego, 6/2017.
8. Raczyński J., Bużałek T., Pomykała A.: Rola kolei w rozwoju obszaru funkcjonalnego aglomeracji warszawskiej i łódzkiej (1), Diagnoza obecnego stanu, TTS Technika Transportu Szynowego, 3/2016.
9. Raczyński J.: Koncepcje budowy linii dużej prędkości CMK Północ z Warszawy do Gdańska, TTS Technika Transportu Szynowego, 11/2017.
10. Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/ Wrocław”, IDOM, Warszawa 2013.
11. Szarata A., Raczyński J.: Analiza symulacyjna wielkości przewozów dla kolei dużych prędkości w Polsce, TTS Technika Transportu Szynowego, 6/2017.
12. Uchwała Rady Ministrów nr 8 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Załącznik.
13. Uchwała Rady Ministrów Nr 173/2017 z d. 07.11.2017 w sprawie przyjęcia Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, Załącznik.
14. Uchwała Rady Ministrów Nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Załącznik.
15. Warunki realizacji przedsięwzięcia systemowego: Uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą biznesową, Raport. Instytut Sobieskiego, Warszawa 2017.
16. Wesołowski J.: Integracja lotnisk z kolejami dużych prędkości, TTS Technika Transportu Szynowego, 5/2017.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3018c969-cfd5-4bb0-bc59-c50cb40a7d23
Identyfikatory