Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-30169c88-8ef1-4bee-8a66-82d5c07f55ea

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nowoczesna metodyka modelowania i analizy nieliniowych zjawisk kontaktowych występujących w procesach obróbki części samochodowych Metodą Elementu Skończonego

Autorzy Lipiec, I.  Kukiełka, L.  Kukiełka, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modern methodology of modeling and analysis of nonlinear phenomena in the contact zone occuring in treatment processes of the automobile part using Finite Element Method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy numerycznej nieliniowych zjawisk fizycznych występujących w procesach technologicznych wytwarzania części samochodowych. Procesy te rozpatrzono jako geometrycznie, fizycznie i cieplnie nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Do opisu zjawisk nieliniowych, na typowym kroku przyrostowym, wykorzystano uaktualniony opis Lagrange'a, traktując narzędzie jako ciało sztywne lub termo-sprężyste natomiast przedmiot jako ciało sprężysto/termo-lepko-plastyczne. Równanie ruchu obiektu wyprowadzono wykorzystując rachunek wariacyjny. Otrzymane równanie wariacyjne dyskretyzowano stosując aproksymację właściwą metodzie elementu skończonego. Dyskretne równanie rozwiązano stosując jawne metody całkowania. Opracowana aplikacja w systemie ANSYS/LS-Dyna, pozwala nakompleksową analizę stanów przemieszczeń, odkształceń, naprężeń w dowolnym miejscu ciała i w dowolnej chwilirealizacji różnych procesu obróbki nagniatania gładkościowego. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych stanów przemieszczeń, naprężeń i odkształceń materiału części w procesie nagniatania gładkościwego.
EN Paper presents the problem of modelling and analysis of metalworking processes. Technological processes were considered as a geometrical, physical and thermal boundary and initial value problem, with unknown boundary conditions in the contact zone. An incremental model of the contact problem between movable rigid or thermo-elastic body (tool) and elastic/thermo-visco-plastic body (object) in updated Lagrange formulation, for spatial states (3D) was considered. The incremental functionalof the total energy and variational, non-linear equation of motion of object on the typical step time were derived. This equation has been discretized by finite element method, and the system of discrete equations of motion and heat transfer of objects were received. For solution of these equations the explicit or implicit methods was used. The applications were developed in the ANSYS/LS-Dyna system, which makes possible a complex time analysis of the states of displacements, strains and stresses, in the workpieces in fabrication processes. Application of this method was showed for examples the modelling and the analysis of burnishing rolling.
Słowa kluczowe
PL procesy technologiczne   obróbka powierzchniowa   warstwa wierzchnia   kontakt nieliniowy   modelowanie   metoda elementu skończonego   równania dyskretne   metoda explicit   analiza numeryczna   MES  
EN technological processes   metal forming   surface layer   nonlinear contact   modelling   finite element method   FEM   discretized model   dynamic explicit method   numerical analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 291--302
Opis fizyczny Bibliogr. 114 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Lipiec, I.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Kukiełka, L.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Kukiełka, K.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Bathe K.J.: Finite Element Procedures in Engineering Analisis, Prentice – Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1982.
2. Bohdal Ł., Kukiełka L.: Modelowanie i analiza numeryczna procesu cięcia blach nożami krążkowymi z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej. Mechanik 84, nr 8-9, 2011, s. 712÷716.
3. Bohdal L.: Finite element simulation of 3D sheet metal guillotining using elastic/visco-plastic damage model, Steel Research International, 2012, pp. 1419-1422.
4. Bohdal L., Walczak P.: Eco-modeling of metal sheet cutting with disc shears, Annual Set The Environment Protection 15, 2013, pp. 863-872.
5. Bohdal L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Patyk R.: Three Dimensional Finite Element Simulation of Sheet Metal Blanking Process. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 430-435. ISSN 1662-7482.
6. Bohdal Ł.: Zastosowanie przyrostowej metody analizy siatki koordynacyjnej do numerycznej analizy procesu cięcia, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 10-12 2014, ISSN 0032-4140.
7. Bohdal Ł.: Badania eksperymentalne i symulacyjne procesu cięcia stopów aluminium nożycami krążkowymi, Mechanik, nr 7/2014, ISSN 0025-6552, s. 534-539.
8. Bohdal Ł., Kułakowska A., Patyk R.: Analysis of slitting of aluminium body panels in the aspect of scrapreduction, Annual Set The Environment Protection, Vol. 16, 2014, ISSN 1506-218X.
9. Bohdal Ł., Kukiełka L.: Application of variational and FEM methods to the modelling and numerical analysis of slitting process for geometrical and physical nonlinearity, Journal of Theoretical Applied Mechanics, ISSN 1392-1207, Mechanika, 2014, Vol. 20(2), s. 197-204.
10. Bohdal Ł., Kukiełka K., Kułakowska A., Patyk R.: Finite element simulation of sheet metal guillotining: study of guillotining parameters on sheared edge quality. Modelowanie Warstwy Wierzchniej Monografia, pod red. naukową. prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 198-209, ISBN 978-83-64249-11-2. Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
11. Bohdal Ł., Gotowała K.: Numeryczna i eksperymentalna analiza wpływu geometrii narzędzia na rozkład naprężeń i odkształceń podczas cięcia stopów aluminium na nożycach krążkowych, Mechanik, Nr 88, (3CD) 2015, s. 261-269.
12. Bohdal L., Kulakowska A., Patyk R., Kulakowski M.: Numerical investigations of the effect of process parameters on residual stresses, strains and quality of final product in blanking using SPH method, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 238-245, ISSN 0255-5476.
13. Chodór J.: Modelowanie i analiza przemieszczania materiału obrabianego podczas mikroskrawania i nagniatania ślizgowego z uwzględnieniem nieliniowości procesu. Rozprawa doktorska. Koszalin, 2011.
14. Chodór J., Kukiełka L.: Numerical analysis of the influence of abrasive grain geometry and cutting angle on states of strain and stress in the surface layer of object, Surface/Contact Conference, Wessex Institute, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, UK, 2007, pp. 183-193.
15. Chodór J., Kukiełka L.: Numerical analysis of microma-chining of C45 steel with single abrasive grain. GAMM 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, 31 March – 4 April, Bremen 2008.
16. Chodór J., Kukiełka L., Storch B.: New method of determination of tool rake angle on the basis of crack angle of specimen in tensile test and numerical simulations. Ninth International Conference on Surface Effects and Contact Mechanics Computational Methods and Experiments, Algarve, Portugal, 2009.
17. Chodór J., Forysiewicz M., Kukiełka L.: Analiza numeryczna tworzenia wypływki i wióra dla sprężysto/lepkoplastycznego podłoża w procesie przemieszczania klina. XXXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Gdańsk 2011.
18. Chodor J., Kukielka L.: Using Nonlinear Contact Mechanics in Process of Tool Edge Movement on Deformable Body to Analysis of Cutting and Sliding Burnishing Processes. Applied Mechanics and MaterialsNovel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 339-344. ISSN 1662-7482.
19. Chodór J., Kukiełka L.: Zastosowanie nieliniowej mechaniki kontaktu w analizie przemieszczania materiału obrabianego podczas skrawania i nagniatania ślizgowego, Mechanik, nr 8-9/2014, ISSN 0025-6552, s. 23-30.
20. Chodór J. Kałduński P.: Experimental researches of influence of sliding burnishing technological conditions for surface roughness of 41CR4 steel product, Modelowanie Warstwy Wierzchniej Monografia, pod red. naukową. prof. dr hab. dr h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 226-241, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
21. Chodór J., Żurawski Ł.: Badania kształtu wióra oraz jego współczynników spęczenia i skrócenia w procesie frezowania walcowo-czołowego symetrycznego niepełnego oraz symulacja procesu z wykorzystaniem MES, Mechanik, Nr 88, (3CD) 2015, s. 289-298.
22. Chodor J., Kaldunski P.: Numerical analysis of influence of cutting edge radius on the minimum thickness of the nachined kayer, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 230-237, ISSN 0255-5476.
23. Gryglicki R.: Modelowanie i optymalizacja procesu nagniatania ślizgowego elementem diamentowym wałków nawęglanych i hartowanych, na przykładzie stali 16HG. Rozprawa doktorska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2013.
24. Gryglicki R., Kukiełka L.: Kształtowanie przeciw zużyciowej warstwy wierzchniej słupów nośnych form wtryskowych metodąnagniatania ślizgowego, Mechanik nr 11/2014, ISSN 0025-6552, s. 111-117.
25. Forysiewicz M.: Analiza stanów deformacji i naprężeń w strefie obróbki materiałów sprężysto-lepko plastycznych podczas szybkościowego skrawania pojedynczym ostrzem. Rozprawa doktorska. Koszalin, 2016.
26. Forysiewicz M., Chodór J., Kukiełka L.: Modelowanie dyskretne i analiza numeryczna procesu skrawania pojedynczym ziarnem ściernym metodą elementów skończonych. Obrabiarki sterowane numerycznie i progra-mowanie operacji w technikach wytwarzania. Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
27. Forysiewicz M., Kukielka L., Gotowala K.: Finite element simulation of physical phenomena in real conditions of a single grain cutting process, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 255-297, ISSN 0255-5476.
28. Kałduński P.: Modelowanie i symulacja kształtowania wytłoczek kołowo symetrycznych bez kołnierza z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej. Praca doktorska, Koszalin, 2009.
29. Kałduński P. Chodór J.: Numerical analysis of the deep drawing process by finite element method for anisotropic model of object, Modelowanie Warstwy Wierzchniej Monografia pod red. naukową prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 40-51, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
30. Kaldunski P., Kukielka L.: Numerical Analysis and Simulation of Drawpiece Forming Process by Finite Element Method. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 153-158. ISSN 1662-7482.
31. Kaldunski P., Chodor J.: Computer simulation and numerical analysis of the tailored drawing, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 254-261, ISSN 0255-5476.
32. Kleiber M, Metoda elementów skończonych w nieliniowej mechanice konstrukcji, PWN, Warszawa, 1985.
33. Kukiełka K.: Modelowanie i analiza numeryczna stanów deformacji i naprężeń w warstwie wierzchniej gwintów o zarysach trapezowym i łukowym walcowanych na zimno, Rozprawa doktorska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2008.
34. Kukielka K., Kukielka L.: The numerical analysis of the external round thread rolling, PAMM, 2008, pp. 1-2.
35. Kukielka K., Kukielka L.: Modeling And Numerical Analysis Of The Thread Rolling Process, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Vol. 6, Issue 1, 2006, pp. 745-746.
36. Kukiełka K.: Czterorolkowa głowica kątowa do walcowania gwintów o zarysie łukowym na rurach i wałkach. Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, Politechnika Gdańska, 2011, s. 433-448.
37. Kukiełka K.: Numerical simulations of deformation and stress in the cold rolled thread. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, Tom 31, Nr 1, 2011, pp. 57-66.
38. Kukiełka K.: Modelling the external thread rolling process using finite element method. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI Tom 31, Nr 3, 2011, pp. 49-58.
39. Kukiełka K.: Numerical modelling of the strain and stress states in the thread with quick pitch in rolling process on cold. Pomiar Automatyka Kontrola, nr 01/2012, 2012, pp. 136-139.
40. Kukiełka K., Kukiełka L.: Głowica do walcowania gwintów zewnętrznych, Patent nr P 402652, z dnia 4.02.2013.
41. Kukiełka K.: Effective numerical model to analyze the trapezoidal thread rolling process with finite element method. Mechanik No 11, 2014, pp. 156-167.
42. Kukiełka K., Kukiełka L.: A modern methodology to modelling and analysis of technological metals treatment processes. Modelowanie Warstwy Wierzchniej Monografia, pod red. naukową. prof. dr hab. dr h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 6-25. ISBN 978-83-64249-11-2. Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
43. Kukiełka K., Bohdal Ł., Kułakowska A., Patyk R.: Using 3D numerical analysis to determine influence of the technological parameters on the rolled thread quality. Warstwa Wierzchniej Monografia, pod red. naukową. prof. dr hab. dr h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, str. 52-65, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
44. Kukiełka K.: Numeryczne określenie wcisku walcowania i warunków smarowania w aspekcie jakości gwintu o zarysie łukowym o dużym skoku wykonywanym na rurach o dużej długości. Mechanik vol. 88, (3CD), 2015, pp. 348-358.
45. Kukiełka K.: Efektywny model numeryczny do analizy procesu walcowania gwintów trapezowych metodą elementu skończonego Mechanik vol. 87, (11CD), 2015, pp. 156-157.
46. Kukiełka L.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem. Wyd. Ucz. WSI, Monografia Nr 47, Koszalin 1994, s. 348.
47. Kukielka L., Cienkowski W., Dudek P.: Incremental model of yield stress of metals in the conditions of burnishing rolling operation with electrical current, WIT Transactions on Engineering Sciences Vol. 17, WITPRESS, 1997, pp. 93-102, ISSN 1743-3533.
48. Kukiełka L: Modelling of thermodynamical yield stress of metals dependent of the deformation history, in: Modern techniques and technology, ZN WM, 29, Koszalin University of Technology, 2001, pp. 153-163.
49. Kukielka L.: Mathematical modelling and numerical simulation of non-linear deformation of the asperity in the burnishing cold rolling operation. In Computational methods in contact mechanics V Book Series: Computational and experimental methods, Eds. Dominguez J., Brebbia C.A., Vol. 32, 2001, Transactions on Engineering Sciences, WITPRESS, pp. 317-326, ISSN 1743-3533.
50. Kukielka L: Incremental model of strain and stress of metals in the conditions of burnishing rolling operation, in: Modern techniques and technology, ZN WM, 29, Koszalin University of Technology, 2001, pp. 174-191.
51. Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa, 2002.
52. Kukielka L.: Non-linear Analysis Of Heat Transfer In Burni-shing Rolling Operation, In. WIT Transactions on Engineering Sciences, Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Eds. Sunden B., Brebbia C.A., Vol. 35, WITPRESS, 2002, pp. 405-414, ISBN 1-85312-906-2.
53. Kukielka L.: Numerical Modelling: The Contact Problem Of Movable Elasto/visco-plastic Body, WIT Transactions on Engineering Sciences, Computational Methods in Contact Mechanics VI, Ed. Brebbia C.A., Vol. 38, 2003, WITPRESS, pp. 93-104, ISSN 1743-3533.
54. Kukielka L., Kustra J.: Numerical analysis of thermal phenomena and deformations in processing zone in the centreless continuous grinding process, Surface Treatment VI Computation Methods and Experimental Measurements for Surface Treatment Effects, Eds. C.A. Brebbia, J.T.M. de Hosson, S-I.Nishida, WITPRESS, Southampton, Boston, 2003, pp.109-118.
55. Kukielka L., Kustra J., Kukielka K.: Numerical analysis of states of strain and stress of material during machining with a single abrasive grain, in: J.T.M. de Hosson, C.A. Brebbia, S-I Nishida, Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VII, WITPRESS, Southampton-Boston, 2005, pp. 57-66.
56. Kukielka L., Kukielka K.: Numerical analysis of the process of trapezoidal thread rolling, in: C.A. Brebbia (Eds.), High Performance Structures and Materials III, WITPRESS, Southampton-Boston, 2006, pp. 663-672.
57. Kukielka L., Kukielka K.: Numerical analysis of the physical phenomena in the working zone in the rolling process of the round thread, in: J.T.M. de Hosson, C.A. Brebbia, S-I Nishida, Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VIII, WITPRESS, Southampton-Boston, 2007, pp. 125-134.
58. Kukiełka L., Chodór J.: Numerical analysis of chip formation during machining for different value of failure strain, Journal PAMM, Vol. 7, Issue 1, 2008, pp. 4030031-4030032.
59. Kukielka L.: New damping models of metallic materials and its application in non-linear dynamical cold processes of metal forming, Steel Research International, 81, 2010, pp. 1482 –1485.
60. Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R.: Numerical modeling and simulation of the movable contact tool-worpiece and application in technological processes, Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 2010. Vol. 8/3, pp. 36÷41.
61. Kukielka L., Geleta K., Kukielka K.: Modelling and Analysis of Nonlinear Physical Phenomena in the Burnishing Rolling Operation with Electrical Current, in: K. Mori, M. Pietrzyk, J. Kusiak, J. Majta, P Hartley, J. Lin (Eds.), Steel Research International. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming, 2012, pp. 1379-1382.
62. Kukielka L., Geleta K., Kukielka K.: Modelling of initial and boundary problems with geometrical and physical nonlinearity and its application in burnishing processes. In K. Mori, M. Pietrzyk, J. Kusiak, J. Majta, P Hartley, J. Lin (Eds.), Steel Research International, Special Edition, 14th International Conference on Metal Forming, 2012, pp. 1375-1378.
63. Kukiełka L., Bohdal Ł., Chodór J., Forysiewicz M., Geleta K., Kałduński P., Kukiełka K., Patyk R., Szyc M.: Analiza numeryczna wybranych procesów technologicznych precyzyjnej obróbki części samochodowych. Ekologiczne aspekty stosowania nowych technologii w transporcie. Monografia nr 235 Wydziału Mechanicznego, Politechniki Koszalińskiej, pod redakcją Leona Kukiełki, Koszalin, 2012, s. 129-194.
64. Kukiełka L., Kukiełka K.: Nowoczesna metoda modelowania i analizy procesów technologicznych precyzyjnej obróbki części samochodowych. Ekologiczne aspekty stosowania nowych technologii w transporcie. Monografia nr 235 Wydziału Mechanicznego, Politechniki Koszalińskiej, pod redakcją Leona Kukiełki, Koszalin 2012, s. 109÷128.
65. Kukiełka L., Patyk R.: Nowoczesna metodyka projektowania części maszyn. W: Ekologiczne aspekty stosowania nowych technologii w transporcie, Ed. Leon Kukiełka, (235), 2012, s. 215÷247.
66. Kukielka L., Geleta K., Kukielka K.: Modelling of Initial and Boundary Problems with Geometrical and Physical Nonlinearity and its Application in Burnishing Processes in: K. Mori, M. Pietrzyk, J. Kusiak, J. Majta, P Hartley, J. Lin (Eds.), Steel Research International. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming, WILEY-V CH VERLAG GMBH, 2012, pp. 1375-1378.
67. Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Patyk R., Malag L., Bohdal L.: Incremental Modelling and Numerical Solution of the Contact Problem between Movable Elastic and Elastic/Visco-Plastic Bodies and Application in the Technological Processes. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 159-165. ISSN 1662-7482.
68. Kukielka K., Kukielka L., Bohdal L., Kulakowska A., Malag L., Patyk R.: 3D Numerical Analysis the State of Elastic/Visco-Plastic Strain in the External Round Thread Rolled on Cold. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 436-441. ISSN 1662-7482.
69. Kukiełka L., Patyk R., Kułakowska A, Kukiełka K., Gotowała: Innowacyjna metodyka projektowania części samochodowych. Logistyka vol. 6 (1CD), 2014, s. 168-175.
70. Kukiełka L., Kukiełka K.: Modelling and analysis of the technological processes using finite element method. Mechanik vol. 88, (3CD), 2015, pp. 317-340.
71. Kukiełka L., Szcześniak M.: Wpływ kąta wierzchołkowego regularnej nierówności trójkątnej powierzchni wyjściowej na chropowatość powierzchni wyrobu po procesie zgniatania, Mechanik, Nr 88, (3CD) 2015, s. 299-308.
72. Kukielka L., Szczesniak M., Patyk R., Kulakowska A., Kukielka K., Patyk S., Gotowala K, Kozak D.: Analysis of the states of deformation and stress in the surface layer of the product after the burnishing cold rolling operation, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 278-287, ISSN 0255-5476.
73. Kułakowska A.: Wpływ odchyłek zarysu regularnych nierówności powierzchni po obróbce toczeniem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej wyrobu nagniatanego tocznie. Praca doktorska. Koszalin, 2006
74. Kulakowska A., KukielkaL.: Numerical analysis and experimental researches of burnishing rolling process with taking into account deviations in the surface asperities outline after previous treatment. Steel Research International 2008, vol. 2, pp. 42÷48.
75. Kulakowska A., Patyk R., Kukielka L.: Numerical analysis and experimental researches of burnishing rolling process of workpieces with real surface, WMSCI 2009 – The 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Jointly with the 15th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2009 – Proc. Volume 2, 2009, pp. 63-68.
76. Kulakowska A.: Problems of surface preparation under burnishing rolling in aspect of product quality. Steel Research International vol. 81/9, 2010, pp. 218-221.
77. Kułakowska A., Patyk R.: Numeryczna analiza drgań układu korbowo-tłokowego, Autobusy - technika, eksploatacja, systemy transportowe nr 5, 2011, s. 329÷333.
78. Kułakowska A., Patyk R.: Topologiczna optymalizacja konstrukcji na przykładzie widłaka wału przegubowego, czasopismo Autobusy, ISSN 1509-5878, nr 5, 2012, s. 377÷380.
79. Kulakowska A.: Experimental researches of burnishing rolling process of regular surface asperities prepared in turning process. Steel Research International 2012. Special Edition: 14the International Conference on Metal Forming, pp. 127÷131.
80. Kułakowska A., Patyk R., Bohdal Ł., Kukiełka K.: Surface layer after burnishing rolling of the rough surface. Modelowanie Warstwy Wierzchniej, Monografia pod red. naukową prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 242-253, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
81. Kułakowska A., Bohdal Ł., Patyk R.: Zastosowanie obróbki nagniataniem w tworzeniu ekologicznego produktu, Annual Set The Environment Protection, Vol. 16, 2014, ISSN 1506-218X.
82. Kulakowska A., Kukielka L., Kukielka K., Patyk R., Malag L., Bohdal L.: Possibility of Steering of Product Surface Layers Properties in Burnishing Rolling Process. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 442-447. ISSN 1662-7482.
83. Kulakowska A., Patyk R., Bohdal Ł.: Zastosowanie obróbki nagniataniem w tworzeniu ekologicznego produktu, Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 2014, vol. 16, pp. 323÷335.
84. Kulakowska A., Kulakowski M., Bohdal L., Patyk R., Aspect of burnishing rolling process of the surface prepared in different previous treatments, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 78-85, ISSN 0255-5476.
85. Lipiec I.: Wpływ geometrii narzędzia, mikrogeometrii powierzchni przedmiotu oraz kinematyki procesu na chropowatość powierzchni rury cienkościennej nagniatanej gładkościowo. Rozprawa doktorska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2008.
86. Malag L., Kukielka L.: Numerical Analysis of Strains and Stresses in Stretched Specimens at Microstructure Level, PAMM, WILEY‐VCH Verlag, 2009, pp. 347-348.
87. Malag L., Kukielka L.: The sensitivity analysis of influence of chosen material parameters on the properties of surface layer product after burnishing, in: K. Mori, M. Pietrzyk, J. Kusiak, J. Majta, P Hartley, J. Lin (Eds.), Steel Research International. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming, WILEY-V CH VERLAG GMBH 2012, 1335-1338.
88. Malag L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Bohdal L., Patyk R.: Problems Determining of the Mechanical Properties of Metallic Materials from the Tensile Test in the Aspect of Numerical Calculations of the Technological Processes. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 454-459. ISSN 1662-7482.
89. Patyk R., Kukielka L.: Optimization of geometrical parameters of regular triangulara sperities of surface put to smooth burnishing, The 12the International Conference Metal Forming 2008, Steel Research International, 2, Kraków, 2008, pp. 642-647.
90. Patyk R., Kukiełka L.,: Prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej zęba kultywatora z wykorzystaniem metod numerycznych, Inżynieria Rolnicza 2009, Nr 13, s. 181÷287.
91. Patyk R., Kukiełka L., Kukiełka K., Kułakowska A., Szczepanik K.: Analiza ubytku właściwości użytkowych noży pielnika aktywnego, Inżynieria Rolnicza 2011, Nr 15, pp. 223÷229.
92. Patyk S., Patyk R., Kukiełka L., Kułakowska A.: Eksperymentalne i numeryczne metody określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowatej, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, Nr 56, pp.620 ÷ 623.
93. Patyk, R., Kukiełka L.: Projekt nowej metody sterowania rozkładem naprężeń własnych w procesie wielokrotnego hybrydowego nagniatania gładkościowo-umacniającego. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI Tom 30 Nr 1, 2010, s. 143-150.
94. Patyk R.: Theoretical and experimental basis of regular asperities about triangular outline embossing technology, Steel Research International 2010, Vol. 81, Issue 9, WILEY-V CH VERLAG GMBH, pp. 190÷193.
95. Patyk R.: New method of technological surface layer shaping of machine parts during duplex burnishing rolling process, Steel Research International, 2012, WILEY-V CH VERLAG GMBH, pp. 115÷118.
96. Patyk R.: Numerical and Experimental Researchers of Multiple Burnishing Duplex Type, Steel Research International, 2012, WILEY-V CH VERLAG GMBH, pp. 1383÷1386.
97. Patyk R., Kulakowska A., Bohdal L.: Ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty stosowania obróbki nagniataniem, Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 2014, vol. 16, pp. 351÷362.
98. Patyk R., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Bohdal L.: Numerical Study of the Influence of Surface Regular Asperities Prepared in Previous Treatment by Embossing Process on the Object Surface Layer State after Burnishing. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 448-453. ISSN 1662-7482.
99. Patyk R., Kułakowska A., Bohdal Ł., Kukiełka K.: The numerical analysis of sensibility of embossing process of regular asperities of surface on the material parameters of work-pieces in aspect of surface layer quality. Modelowanie Warstwy Wierzchniej, Monografia pod red. naukową prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 269-281, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
100. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Określanie głównej siły nagniatania chropowatej powierzchni walcowej o regularnym okresowym zarysie nierówności metodami numerycznymi, Mechanik Nr 88, (3CD) 2015, s. 270÷280.
101. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Określanie nacisków kontaktowych podczas procesu wygniatania regularnych nierówności na powierzchniach walcowych, Mechanik, Nr 88, (3CD) 2015, s. 281÷288.
102. Patyk R., Kułakowska A., Bohdal Ł.: Ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty obróbki nagniataniem, Annual Set The Environment Protection, Vol. 16, 2014, ISSN 1506-218X, s. 351-362.
103. Patyk R., Kulakowska A., Bohdal L.: Study the possibility of controlling the magnitudem and distribution of residual stress in the susrface layer of the product after the process double duplex burnishing, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 262-269, ISSN 0255-5476.
104. Patyk S.: Analiza sił nagniatania tocznego powierzchni chropowatych o trójkątnym zarysie nierówności. Rozprawa doktorska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2015.
105. Przybylski W.: Obróbka nagniataniem. Technologia i oprzyrządowanie. WNT, Warszawa 1979.
106. Przybylski W.: Technologia obróbki nagniataniem. WNT, Warszawa 1987.
107. Przybylski W.: Obróbka nagniataniem. Technologia i oprzyrządowanie. WNT, Warszawa 1979.
108. Przybylski W.: Technologiaobróbki nagniataniem. WNT, Warszawa 1987.
109. Szyc M.: Modelowanie i symulacja procesu kształtowania struktury geometrycznej powierzchni części stalowych dynamicznym nagniataniem śrutem kulistym. Rozprawa doktorska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2013.
110. Szyc M.: Modelowanie i symulacja procesu kształtowania struktury geometrycznej powierzchni części stalowych dynamicznym nagniataniem śrutem kulistym. Rozprawa doktorska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2013.
111. Szyc M., Patyk R., Kukiełka L.: Komputerowe modelowanie i symulacja zjawisk fizycznych w procesie kulowania zęba sprężynowego kultywatora, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (1), s. 106÷109.
112. Szyc M., Kukiełka L., Legutko S.: Komputerowe wspomaganie procesu dynamicznego nagniatania śrutem kulistym, Mechanik, nr 11/2014, ISSN 0025-6552, s. 236-253.
113. Szyc M., Kukiełka L., Kukiełka K., Gotowała K.: Analiza zjawisk fizycznych w przedmiocie podczas dynamicznego nagniatania śrutem kulistym, Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, TOM 4, Monografia, Politechnika Gdańska, ISBN : 978-83-941224-0-9, 2014, s. 44-58.
114. Zienkiewicz O.C., Taylor R. L.: The finite element method, Volume 1 – The Basis, Butterworth-Heinemann, United Kingdom, 2000.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-30169c88-8ef1-4bee-8a66-82d5c07f55ea
Identyfikatory