Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-3015c89f-69f5-4bfa-91de-0e60aa6e3e5e

Czasopismo

Proceedings of ECOpole

Tytuł artykułu

Aktywny monitoring układu pompowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Myszkowie

Autorzy Kędzia, W.  Merc, K.  Ociepa, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Active monitoring of the pumping system at the Zaklad Wodociagow i Kanalizacji in Myszkow
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W monitorowaniu parametrów pracy sieci wodociągowej mają zastosowanie odpowiednie systemy informatyczne. Takim systemem jest wdrożony w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myszkowie przez firmę MAST z Bełchatowa system SoftSPM (ang. Submersible Pumps Management). Praca systemu SoftSPM pozwala na monitorowanie i optymalizację układu działania pomp ujęć głębinowych. Proces optymalizacji zaczyna się od etapu wspomagania w doborze pomp głębinowych, następnie modelowa ocena eksploatacji, a także aktywne prowadzenie zdalnego monitoringu i sterowania. W artykule tym opisano funkcjonowanie systemu SoftSPM zarówno na poziomie urządzeń, jak i pracy modeli oraz przeprowadzono ocenę bieżącego stanu eksploatacji.
EN In monitoring the operation parameters of the water supply network, appropriate IT systems apply. Such a system is implemented in the Water Supply and Sewage Plant in Myszków SoftSPM (Submersible Pumps Management) implemented by MAST from Bełchatów. Jobs SoftSPM system allows you to monitor and optimize the operation of submersible pumps shots. The optimization process begins with a step support in the selection of submersible pumps by model assessment of the operation and active management of remote monitoring and control. This article described the system will SoftSPM, both at the level of equipment and operating models and assess the current state of operation.
Słowa kluczowe
PL układ pompowy   monitoring   modelowanie   SoftSPM  
EN pumping system   monitoring   modeling   SoftSPM  
Wydawca Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Proceedings of ECOpole
Rocznik 2018
Tom Vol. 12, No. 1
Strony 157--168
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kędzia, W.
  • Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. Brzeźnicka 60A, 42-200 Częstochowa, wieked@o2.pl
autor Merc, K.
  • Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. Brzeźnicka 60A, 42-200 Częstochowa
autor Ociepa, E.
  • Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Politechnika Częstochowska, ul. Brzeźnicka 60A, 42-200 Częstochowa
Bibliografia
[1] Strączyński M, Woszczyk R, Zatorski P. Najnowsze technologie w zarządzaniu oraz sterowaniu eksploatacją pomp i ujęć głębinowych - system SoftSPM, część I - Budowa systemu. Technologia Wody. 2014;4(36):54-59. http://www.softspm.com/dataknowledge/SPM_SYSTEM_I.pdf.
[2] Strączyński M, Woszczyk R, Zatorski P. Najnowsze technologie w zarządzaniu oraz sterowaniu eksploatacją pomp i ujęć głębinowych - system SoftSPM, część II - Funkcjonowanie systemu. Technologia Wody, 2014;6(38):112-115. http://www.softspmcom/dataknowledge/SPM_SYSTEM_II.pdf.
[3] Herczyk T, Kuliński E. Monitoring sieci wodociągowej w aspekcie redukcji strat wody oraz optymalizacji energochłonności układu zasilania na podstawie doświadczeń PWiK O. Cz. SA w Częstochowie. Napędy i Sterowanie. 2016;52-54. http://nis.com.pl/userfiles/editor/nauka/012016_n/Herczyk.pdf.
[4] Kulig M, Wójsik A. Monitoring i sterowanie w systemie wodociągowym Nowego Sącza. http://www.kierunekwodkan.pl/Resources/art/5344/bmp_508e633fc3db3.pdf.
[5] Thornton J, Lambert A. Pressure: Bursts Relationships: Influence of Pipe Materials, Validation of Scheme Results, and Implications of Extended Asset Life. IWA Water Loss 2012 Manila, 26-29 February 2012. http://www.leakssuite.com/wp-content/uploads/2012/09/2012_LambertandThorntonPressureBursts.pdf, 2-10.
[6] https://www.epal.pt/EPAL/docs/default-source/epal/technical-editions/active-water-loss-control.pdf,19-41.
[7] Lambert A, Fantozzi M, Thornton J. Practical approaches to modelling leakage and pressure management in distribution systems - progress since 2005. CCWI 12th Int Conf: Computing and Control in the Water Industry. Perugia, Italy, 2-4 Sep 2013. DOI: 10.2779/102151. http://www.leakssuite.com/wp-content/uploads/2012/11/CCWI_Sep2013paper_Pressure-burstsALMFJT-1-2003-2013K1.pdf.
[8] Kędzia W, Ociepa E. Straty wody w miejskiej sieci wodociągowej Myszkowa. Inż Ochr Środ. 2015;18(5):525-535. https://is.pcz.pl/static/pdf/2015/zeszyt4/10_Kedzia_pop.pdf.
[9] Pakuła G. Podręcznik eksploatacji pomp w górnictwie. Józefosław: Seidel-Przywecki; 2014;264-278. ISBN 9788360956403.
[10] Oprogramowanie SoftSPM ver. 1.25: Instrukcja - opis. http:// www.softspm.com.
[11] Woszczyk R. Energooszczędna eksploatacja ujęć głębinowych. Pompy i Pompownie. 2016;styczeń/luty:50-53. http://softspm.com/dataknowledge/FE_ZWiK_Myszkow_2016.pdf.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-3015c89f-69f5-4bfa-91de-0e60aa6e3e5e
Identyfikatory
DOI 10.2429/proc.2018.12(1)015