PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

CSR in TSL companies

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
CSR w przedsiębiorstwach TSL
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
TSL companies are characterized by high dynamics of an increase of incomes, and hence increased shipping. Owing to a rational policy in the area of the consolidation of production and distribution, they may boast of a better use of the means of transport. The purpose of this article is to present the activities in the area of the ecofriendly CSR aspect in the activities of TSL companies taking into consideration particularly logistic operators. The research methods used in the study include an analysis of secondary data, observations and comparative analyses. Road transport in the shipping structure comes first and it constitutes 84% of freights. In the year 2009, in Poland greenhouse gas emissions from road transport amounted to 42.5 million tons (4.84% of the EU member states) and CO emissions were 41.9 million tons (analogically, 4.83% of environment pollutions in the European Union). This causes an emission of fumes into the atmosphere. The policy of sustainable development pursued by logistic operators under corporate social responsibility is a response to the abovementioned data. They take decisions concerning social and environmental aspects. The activities of TSL companies under CSR need to provide an answer to customer expectations and needs, and they have to cause an increase of competitiveness on the market. The selected four largest logistic operators conduct the following eco-friendly activities on the highest level: fume emission reports and the control of these emissions, transport of hazardous goods (ADR), voluntary services in the scope of environmental protection and cooperation with ecofriendly organizations. There are those activities which call for improvement: a limitation of the emission of fumes, waste management and sewage treatment policy.
PL
Przedsiębiorstwa TSL charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu przychodów, a w związku z tym − wzrostem przewozów ładunków. Dzięki racjonalnej polityce konsolidacji produkcji i dystrybucji mogą pochwalić się lepszym wykorzystaniem środków transportu. Celem artykułu jest przedstawieniem działań dotyczących ekologicznego aspektu CSR w działalności przedsiębiorstw TSL ze szczególnym uwzględnieniem operatorów logistycznych. Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu to analiza danych wtórnych, obserwacja i analiza porównawcza. Transport drogowy w strukturze przewozów zajmuje pierwsze miejsce i stanowi 84% przewozów. Emisja w Polsce gazu cieplarnianego przez transport drogowy w 2009 r. wyniosła 42,5 mln ton (4,84% krajów UE), a CO 41,9 mln ton (analogicznie 4,83% zanieczyszczenia środowiska Unii Europejskiej). Odpowiedzią na te dane jest polityka zrównoważonego rozwoju prowadzona przez operatorów logistycznych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (podejmują decyzje dotyczące aspektów społecznych i środowiskowych). Działania przedsiębiorstw TSL w ramach CSR mają być odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby klientów oraz powodować wzrost konkurencyjności na rynku. Wybrani czterej najwięksi operatorzy logistyczni prowadzi następujące działania proekologiczne na najwyższym poziomie: raport emisji spalin i ich kontrola, przewóz przesyłek niebezpiecznych dla środowiska (ADR), wolontariat w ramach ochrony środowiska oraz współpraca z organizacjami ekologicznymi.
Czasopismo
Rocznik
Strony
97--104
Opis fizyczny
Bibliogr. 16 poz., tab.
Twórcy
 • Koszalin University of Technology, Kwiatkowskiego 6E str., 75-343 Koszalin, Poland, jdyczkowska@wp.pl
Bibliografia
 • 1. Olejniczak, K. Wpływ wybranych czynników ekologicznych aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. Roczniki Ochrona Środowiska. 2013. Vol. 15. P. 2840-2849. [In Polish: Olejniczak, K. Influence of selected ecological factors CSR aspect of the competitive advantage of enterprises operating in the province of Silesia. Annals of Environmental Protection].
 • 2. Hernik, J. Odpowiedzialność ekologiczna a komunikacja marketingowa. Roczniki Ochrona Środowiska. 2013. Vol. 15. P. 2799-2810. [In Polish: Hernik, J. Responsibility for the environment and marketing communications. Annals of Environmental Protection].
 • 3. Paprotna, I. Jak wdrożyć społeczną odpowiedzialność biznesu w firmie. Katowice: Wyd. Level Sp. z o.o. 2011. [In Polish: Paprotna, I. How to implement corporate social responsibility in the company].
 • 4. Piecuch, I. & Piecuch, T. Nauczanie o środowisku – nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno. Roczniki Ochrona Środowiska. 2011. Vol. 13. P. 711-722. [In Polish: Piecuch, I. & Piecuch, T. Teaching about the environment - it's never too early and never too late. Annals of Environmental Protection].
 • 5. Stępień, M. Rola idei społecznej odpowiedzialności biznesu w realizacji zrównoważonego rozwoju. In: Lorek, E. (red) Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. Katowice: Wyd. Akademia Ekonomiczna. 2009. [In Polish: Stepien, M. The role of corporate social responsibility in the implementation of sustainable development. In: Lorek, E. (ed.) Sustainable development of industrialized regions. Katowice: Ed. University of Economics].
 • 6. Transport. Wyniki działalności w 2011 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. 2012. [In Polish: Transportation. Activity results in 2011. Warsaw: Central Statistical Office]. Available at: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/tl_transport_wyniki_dzialalnosci_2011.pdf
 • 7. Baumgarten, H. & Walters, S. Trends und Strategien in Logistik und E- Business. Logistik für Unternehmen. 2000. No. 10. S. 6-10. [In German: Baumgarten, H. & Walters, S. Trends and strategies in logistics and e-business. Logistics for companies].
 • 8. Chamier-Gliszczyński, N. Environmental aspect of maintenance of transport means. End-of life of transports means. Maintenance and Reliability. 2011. No. 2 (50). P. 59-71.
 • 9. Chamier-Gliszczyński, N. Sustainable operation of a transport system in cities. Key Engineering Materials. 2011. Vol. 486. P. 175-178.
 • 10. Grzelakowski, A.S. Rynki transportowe i ich racjonalizacja jako efekt zrównoważonego rozwoju transportu i logistyki. Logistyka. 2012. Nr 2. S. 16-18. [In Polish: Grzelakowski, A.S. Transport markets and their rationalization as a result of sustainable transport and logistics. Logistics. 2012. No. 2. P. 16-18.]
 • 11. Hay, R. & Gray, E. Social responsibilities of managers. Academy of Management Journal. 1974. No. 17(1). P. 135-143.
 • 12. Hertz, S. & Alfredsson, M. Strategic Development of Third Party Logistics Providers. Industrial Marketing Management. 2003. No. 32. P. 139-149.
 • 13. Kerr, J. What Does ‘Lean’ Really Mean? Logistics Management. 2006. No. 45(5) P. 29–33.
 • 14. Vitousek, P.M. Beyond Global Warning: Ecology and Global Change. Ecology. 1994. No. 75. P. 1861-1874.
 • 15. Pukas, A. Wykorzystanie marketingu społecznego odpowiedzialnego w sferze usług. In: Rosa, G. & Smalec, A. (red) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 2013. Nr 776/31. P. 245-246. [In Polish: Pukas, A. The use of social marketing responsible in services. In: Rosa, G. & Smalec, A. (eds.) Marketing future. Trends. Strategies. Instruments. Problems of Management, Finance and Marketing. Scientific Papers of the University of Szczecin].
 • 16. Transport. Wyniki działalności w 2012 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. 2013. [In Polish: Transportation. Activity results in 2012. Warsaw: Central Statistical Office]. Available at: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/tl_transport_wyniki_dzialalnosci_2012.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2ff973a2-bd7a-4440-afb7-5239d3696380
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.