Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2fceff1e-a456-4998-a82f-6a401a31aa63

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Zmiany parametrów fal radiowych wnikających do wybranych narządów klatki piersiowej

Autorzy Przytulski, A. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The electrical parameters: of the thyroid, thymus, heart, intercostal muscles and lungs
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawione zostaną parametry elektryczne – przewodność właściwa i względna przenikalność elektryczna tarczycy, grasicy, serca, mięśni międzyżebrowych oraz płuc na wdechu i wydechu. Parametry te ulegają dużym zmianom w zależności od częstotliwości fali i są podstawą do określenia rodzaju środowiska, w którym będzie się ona rozprzestrzeniać. Obliczone zostaną zmiany długości i prędkości fali po przejściu z powietrza do danego narządu, umowna głębokość jej wnikania oraz impedancje falowe narządów i moduły współczynników odbicia. Przy obliczeniach dokonano uproszczenia polegającego na tym, że fala dociera do narządów bezpośrednio z powietrza. Jest to przypadek najgorszy, gdyż nie uwzględniono, że „po drodze” ulega ona już osłabieniu, a jej parametry są inne niż w środowisku nieprzewodzącym.
EN In the article the electrical parameters: (electrical conductivity and relative permittivity) of the thyroid, thymus, heart, intercostal muscles and lungs at the inspiration and expiration will be presented. These parameters undergo big changes depending on the wave frequency and they are the bases for determining a type of medium in whit the wave will spread. Both the changes in the wavelength and wave velocity after its transition from the air to a given organ as well as the conventional penetration depth, wave impedance of the organs and moduli of reflection coefficients will be calculated. In computing some simplification has been made stating that the wave reaches the organs directly from the air. This is the worst case since it does not take into account that „on the way” the wave becomes weaker and its parameters are different from those in a non-conducting medium
Słowa kluczowe
PL fale radiowe   parametry elektryczne ciała ludzkiego  
EN radio waves   electrical parameters  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2016
Tom R. 92, nr 10
Strony 226--230
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Przytulski, A.
  • Politechnika Opolska, Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, ul. Prószkowska 76 bud. 1 45-758 Opole, a.przytulski@po.opole.pl
Bibliografia
[1] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/14/E lectrosurgery.jpg/800px-Electrosurgery.jpg (21.07.2015)
[2] https://pl.wikipedia.org/wiki/HAARP (21.07.2015)
[3] http://m.ocdn.eu/_m/7bc0334dee4fefc6c4b1c0f8f5f79c4c,14,1. gif (21.07.2015)
[4] Przytulski A.: Analiza przewodności ciała człowieka w aspekcie wnikania fal elektromagnetycznych w.cz. Pomiary Automatyka Kontrola Warszawa 2013 s. 1124-1127.
[5] Piątek Z., Jabłoński P.: Podstawy teorii pola elektromagnetycznego. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2010.
[6] Luczak H.: Arbeitswissenschaft 2, vollständig bearbeitete Auflage. Springer-Verlag Berlin und Heidelberg 1998.
[7] Sylny J. Ringvorlesung Wirkungen hochfrequenter elektromagnetischer Felder www.femu.rwth-aachen.de
[8] http://niremf.ifac.cnr.it/tissprop/htmlclie/htmlclie.htm (21.07.2015)
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2fceff1e-a456-4998-a82f-6a401a31aa63
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2016.10.52