Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2fbeb22a-56c5-485c-8ccf-8e053120a93f

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza natężenia hałasu generowanego przez transport samochodowy po wdrożeniu projektu ograniczenia ruchu w wybranym punkcie aglomeracji szczecińskiej

Autorzy Barańska, M.  Deja, A.  Bubka, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of noise intensity generated by car transport after implementing the traffic calming project in selected point of the metropolitan region of Szczecin
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań natężenia hałasu generowanego przez transport samochodowy na ulicy aglomeracji szczecińskiej objętej programem ograniczenia ruchu. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych po wdrożeniu projektu ograniczenia ruchu oraz dokonano analizy poziomu natężenia hałasu w kontekście wyników badań wykonanych w okresie poprzedzającym wdrożenie ograniczeń.
EN In the article, there are presented the research results on noise level generated by vehicle transport in the selected street on the metropolitan region of Szczecin. The area has been under the project of traffic reduction. The results have been presented after implementing the traffic reduction project and the analysis of noise intensity level has been made, in context of the results made before introducing restrictions.
Słowa kluczowe
PL natężenie hałasu   transport samochodowy   aglomeracja szczecińska   ograniczenie ruchu  
EN noise intensity   car transport   metropolitan region  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 1696--1702
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., wykr., pełny tekst na płycie CD
Twórcy
autor Barańska, M.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu; 70-500 Szczecin; ul. Wały Chrobrego 1-2, m.baranska@am.szczecin.pl
autor Deja, A.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu; 70-500 Szczecin; ul. Wały Chrobrego 1-2, a.deja@am.szczecin.pl
autor Bubka, J.
  • Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu; 70-500 Szczecin; ul. Wały Chrobrego 1-2
Bibliografia
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (2002/49/WE).
2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824).
3. Gronowicz J., Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Poznań – Radom 2004.
4. Jóźwiak Z., Stattler W., Ocena natężenia hałasu generowanego przez transport samochodowy w wybranych punktach Szczecina. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 3/2013.
5. Opinia Komitetu Regionów „Dyrektywa w sprawie hałasu w środowisku: dalsze działania”. (2012/C 113/08), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 113/40-44, 18.04.2012.
6. Piec P., Zając G., Wpływ eksploatacji pojazdów na propagację hałasu. Problemy eksploatacji 2002 nr 1.
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826).
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
10. Deja A., Barańska M. „Ocena emisji hałasu w kontekście projektu ograniczenia ruchu w wybranym punkcie aglomeracji szczecińskiej”- Logistyka 3/2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2fbeb22a-56c5-485c-8ccf-8e053120a93f
Identyfikatory