Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2f9c2da4-8851-4967-b438-43498b048b89

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza podejmowanych interwencji przez ratowników fundacji R2 w Krakowie

Autorzy Mucha, D.  Bornikowska, A.  Ambroży, T.  Mucha, T.  Geryń, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of interventions by rescuers of the R2 Foundation in Cracow
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy było przedstawienie i wykonanie analizy przyczyn wezwań, częstości i czasu dojazdu ratowników Fundacji R2 w Krakowie, której głównym założeniem jest wdrożenie niekonwencjonalnych w służbie medycznej środków transportu, takich jak motocykl i rower. Na podstawie tej analizy próbowano odpowiedzieć na pytanie o zasadność funkcjonowania tego typu organizacji. Analizie poddano okres 3 letniej współpracy fundacji z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W okresie tym zespoły rowerowe i motocyklowe zostały wzywane do zdarzeń 466 razy i podejmowały działania w wyniku napotkanych zdarzeń 101 razy. W blisko 25% ratownicy fundacji byli w stanie samodzielnie udzielić pomocy poszkodowanym. Tylko w 60% przypadków konieczne było utrzymanie wezwania karetki Pogotowia Ratunkowego. Czas dotarcia na miejsce zdarzenia zespołów nie przekroczył 4 minut, w porównaniu do 9 minut potrzebnych karetce. W świetle tych danych wydaje się uzasadnione rozważenie systemowych rozwiązań umożliwiających współpracę Pogotowia Ratunkowego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego z organizacjami typu Fundacja R2.
EN The purpose of the paper was to present and analyse the causes of calls, their frequency and time of arrival of rescuers from the R2 Foundation in Cracow, whose main objective is to introduce in the medical service nonconventional means of transport, such as motorcycles and bicycles. On the basis of the analysis, the author attempted to answer the question of whether the operation of this type of an organisation is legitimate. The author analysed a 3-year period in which the Foundation cooperated with the Emergency Management Centre. During this period, bicycle and motorcycle teams were called as many as 466 times to accidents, and in 101 cases they took action as a result of the circumstances encountered. In almost 25% of the cases, rescuers from the Foundation were able to help the injured. Only in 60% of the cases was it necessary to call an ambulance from the Emergency Ambulance Service. The time of arrival of the R2 Foundation teams at the scene did not exceed 4 minutes (compared to 9 minutes needed in the case of an ambulance). Given the data above, it seems reasonable to consider systemic solutions that would enable the Emergency Ambulance Service, the Emergency Management Centre and organisations such as the R2 Foundation to cooperate.
Słowa kluczowe
PL wypadki   ratownictwo   ratownicy   fundacje ratownicze  
EN accidents   rescue   rescues   foundations rescue  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 4
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Mucha, D.
  • Akademia Wychowania Fizycznego, 31-571 Kraków
autor Bornikowska, A.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, a.bornikowska@uthradom.pl
autor Ambroży, T.
  • Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
autor Mucha, T.
  • PPWSZ w Nowym Targu
autor Geryń, M.
  • Centrum Powiadomienia Ratunkowego, Kraków
Bibliografia
1. Andres J. red., Rudolph W. K., Wytyczne resuscytacji 2010., Polska Rada Resuscytacji, Kraków
2. Brongel L. red.,(2007): Złota godzina – czas życia, czas śmierci., Wydawnictwo Medyczne, Kraków
3. Buchfelder M., Buchfelder A., Klocek A. red.,(2011): Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL, Warszawa
4. Jakubaszka J. red.,(2007): Ratownik Medyczny., Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław
5. Kamiński T., Mitraszewska I., Niezgoda M., Filipek p., Nowacki G. (2010): Problemy związane z wdrożeniem systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych „eCall”., Transcomp, Warszawa
6. Kózka M. red.,(2013): Pielęgniarstwo ratunkowe., PZWL, Warszawa
7. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (2007): Koncepcja systemu 112., Warszawa
8. Najwyższa Izba Kontroli, Departament Komunikacji i Systemów Transportowych (2010): Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania numeru alarmowego 112 na terenie Polski., Warszawa
9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z Nr 130, poz. 1073 z późn. zm.)
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z Nr 60, poz. 408)
11. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.)
12. Zawadzki A. red. (2006): Medycyna ratunkowa i katastrof., PZWL, Warszawa
13. http://msw.gov.pl – Numer alarmowy 112 (publikacja z dn. 29.12.2006) - 29.05.2013 r.
14. http://en.wikipedia.org/wiki/- Motorcycle Ambulance- 29.05.2013 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2f9c2da4-8851-4967-b438-43498b048b89
Identyfikatory