PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

The influence of the Kłodnica fault tectonic zone on the degree of damage to buildings resulting from high magnitude tremors

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ strefy tektonicznej uskoku kłodnickiego na wielkość uszkodzeń w budynkach spowodowanych wysokoenergetycznym wstrząsem
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
On 18 April 2015, a regional tremor with an energy E=4·109 J occurred in the main saddle of fault VIa. This phenomenon emerged as result of summing up of stresses caused by underground exploitation conducted in the vicinity of natural faults with unrelaxed tectonic stresses, which resulted in the very strong influence of this tremor on the surface infrastructure and on the emotional well-being of local people. This analysis suggests that there is a statistical relationship between these values. Diversity of location both of the size of measured vibration parameters, damages in the buildings and of feelings of the vibrations prove an unequal radiation of the seismic waves caused by the amplifying influence of the fault zone.
PL
18 kwietnia 2015 r. w strefie uskokowej uskoku VIa w siodle głównym wystąpił wstrząs regionalny o energii E=4·109 J. Zjawisko to miało miejsce w wyniku sumowania się naprężeń wywołanych podziemną eksploatacją prowadzoną w otoczeniu naturalnych uskoków z niezrelaksowanymi naprężeniami tektonicznymi, co miało przełożenie na bardzo silne oddziaływanie tego wstrząsu na infrastrukturę powierzchniową i odczucia przez ludzi. Przeprowadzona analiza wykazała, że istnieje statystyczny związek między tymi wielkościami. Zróżnicowanie położenia zarówno wielkości pomierzonych parametrów drgań, uszkodzeń w budynkach, jak i odczuć wstrząsów świadczą o nierównomiernej radiacji fal sejsmicznych spowodowanej amplifikującym oddziaływaniem strefy uskokowej.
Rocznik
Strony
53--64
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Institute of Structural Mechanics, Cracow University of Technology
autor
 • The Central Mining Institute
 • Design Studio of the General and Industrial Construction, Ltd
Bibliografia
 • [1] Czarnogórska M., Graniczny M., Kowalski Z., Wegmuller U., Usung ALOS PALSAR nad ERS data for monitoring of subsidence and related ground failures in Upper Silesian Coal Basin, Southern Poland EGU General Assembly Gonference Abstracts, Vol. 11/2009, 13792.
 • [2] Jura D., Young-Alpine Kłodnica Fault scarps of the metacarpathian in the Silesian Upland, Techn. Posz. Geol. Geosynoptyka i Geotermia, No. 1/99, Kraków, 52–56.
 • [3] Krynicki T., Wybrane zagadnienia metodyki prac polowych w badaniach geologicznych utworów paleozoicznych metodą refleksyjną, Kwartalnik Geologiczny, Vol. 26/1982, 217–229.
 • [4] Mutke G., Metoda prognozowania parametrów drgań podłoża generowanych wstrząsami górniczymi w obszarze GZW, rozprawa doktorska, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1991.
 • [5] Pilecka E., Pilecki Z., Analysis of relation between induced seismic activity and satelite data, 19th Symposium on Application of Geophysics to Engineering and Environmental Problems SAGEEP, EEGS, 2–6 April 2006, Seattle 346–355.
 • [6] Pilecka E., Szermer-Zaucha R., Analiza lokalnej tektoniki w powiązaniu z uszkodzeniami budynków wynikającymi z wystąpienia wysokoenergetycznego wstrząsu w dniu 9 lutego 2010 roku w KWK „Piast”, Prace Naukowe GIG 4/2/2011, 366–382.
 • [7] Pilecka E., Szermer-Zaucha R., Wnioski wynikające z analizy szkód górniczych po wysokoenergetycznych wstrząsach w powiązaniu z tektoniką na terenie górniczym KWK „Piast”, Przegląd Górniczy 3/2013.
 • [8] Pilecka E., Szermer-Zaucha R., Analiza wpływu uskoku Rydułtowskiego na szkody górnicze spowodowane wstrząsami z dnia 21.04.2011 i 07.06.2013 lokalnej tektoniki w powiązaniu z uszkodzeniami budynków wynikającymi z wystąpienia wysokoenergetycznego wstrząsu w dniu 9 lutego 2010 roku w KWK „Piast”, Przegląd Górniczy 6/2014, 60–66.
 • [9] Pilecka E., Piątkowska A., Stec K., Buła Z., Pilecki Z., Król M., Związek lineamentów z sejsmicznością indukowaną na terenach górniczych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Pilecka E. (ed.), Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2006.
 • [10] Stec K., Mutke G., Mechanizm ognisk i intensywność oddziaływania na środowisko powierzchniowe wstrząsów regionalnych z obszaru Katowice-Panewniki, Górnicze No. 1, 11–20, 720.
 • [11] Szermer-Zaucha R., Wpływ silnych wstrząsów górniczych na uszkodzenia budynkóww powiązaniu z budową geologiczno-tektoniczną, praca doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2016.
 • [12] Uszko M., Barański A., Kowal T., Mutke G., Zagrożenia naturalne w kopalniach Kompanii Węglowej SA. Część II. Oddziaływanie wstrząsów górniczych na powierzchnię, Wiadomości Górnicze 12/2013, 708–720.
Uwagi
EN
Section "Civil Engineering"
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2f92d395-e200-4356-a7a7-25369e948366
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.