Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2f35150a-5559-461e-bd21-2cb0c0c154a2

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Badania obciążenia pracą dyżurnych ruchu

Autorzy Karolak, J. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Railway Signallers Workload Assesment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy tematyki obciążenia pracą operatorów sterujących ruchem pojazdów szynowych: dyżurnych ruchu, nastawniczych, dyspozytorów Metra Warszawskiego. Przedstawiono trzy punkty widzenia na ocenę obciążenia psychicznego pracą oraz przykłady metod szacowania takiego obciążenia. Opisano metody stosowane w Wielkiej Brytanii (ODEC i IWS), Republice Czeskiej, Republice Południowej Afryki i Polsce. W dalszej części podano wyniki badań własnych przeprowadzonych w 2010 roku na trzech wybranych posterunkach ruchu: nastawni w Koluszkach, nastawni w Mińsku Mazowieckim i nastawni na dworcu Poznań Główny. Badania dotyczyły pomiaru liczby realizowanych w ciągu doby przebiegów pociągowych i manewrowych. Powyższe badania i analizy stały się podstawą do sformułowania nowej propozycji metody szacowania obciążenia pracą.
EN The article is devoted to workload of operators managing railway traffic: signalman, Warsaw Metro dispatchers. Three points of view of workload evaluation and examples of assessing methods are presented. Methods used in Great Britain (ODEC and IWS), Czech Republic, Republic of South Africa and Poland are described. In the second part results of researches are presented that were made in 2010 year at three selected signal boxes in Koluszki, Mińsk Mazowiecki and Poznań Główny. Researches were connected with amount of daily set routes for trains and for shunting. Those researches and analyses are the bases for proposed new workload assessment method.
Słowa kluczowe
PL sterowanie ruchem kolejowym   ergonomia stanowiska pracy   obciążenie pracą  
EN railway traffic control   workplaces ergonomics   workload assessment  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2012
Tom z. 86
Strony 23--34
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Karolak, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Sterowania Ruchem, Zespół Naukowo-Dydaktyczny Sterowania Ruchem Kolejowym
Bibliografia
1. Dąbrowa-Bajon M.: Wpływ czasu transformacji informacji sterowania na wydajność eksploatacyjną wybranych systemów prowadzenia ruchu kolejowego. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska. Warszawa, 1964.
2. Frąkowicz M. i in.: Funkcjonowanie uwagi ciągłej w stanie chronicznego deficytu snu – badanie okulograficzne. w.: Juliszewski T.,Ogińska H., Złowodzki M.: Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. Komitet Ergonomii PAN. Kraków, 2011.
3. Grabarek I., Roman-Liu D., Choromański W., Bartuzi P.: Wpływ obciążenia psychicznego na sprawność działania i obciążenie mięśniowo-szkieletowe operatora. Prace Naukowe Transport, z.78. Warszawa, 2011.
4. Grochowski K.: Symulacyjna metoda oceny wydajności systemów sterowania ruchem. Rozprawa doktorska, Instytut Transportu. Warszawa, 1979.
5. Jethon Z., Klonowicz S.: Operatorzy. Zarys psychofizjologii pracy. Instytut Wydawniczy CRZZ. Warszawa, 1975.
6. Karolak J.: Problemy integracji urządzeń sterowniczych na stanowisku pracy dyżurnego ruchu. Praca dyplomowa, Politechnika Warszawska Wydział Transportu. Warszawa, 2010.
7. Karolak J., Zakrzewski K.: Stanowisko badawcze dla systemu kontroli dyspozytorskiej. Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa „Advectus 2010”. Materiały konferencyjne. Katowice, 2010.
8. Karolak J.: Wybrane zagadnienia projektowania i rozbudowy stanowiska kontroli dyspozytorskiej. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne Nr 95 (Zeszyt 154) Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Kolejnictwie. Kraków, 2010.
9. Kruger A.: A system approach to the assessment of mental workload in a safety-critical environment. Pretoria, 2008.
10. Ogińska H.: Czas jako czynnik stresu pracy – wspólczesne wyzwania chronoergonomii. w.: Juliszewski T.,Ogińska H., Złowodzki M.: Obciążenie psychiczne pracą – nowe wyzwania dla ergonomii. Komitet Ergonomii PAN. Kraków, 2011.
11. Pickup L. i in.: The Integrated Workload Scale (IWS): A new self-report tool to assess railway signaller workload. Applied Ergonomics 36 (2005).
12. Pickup, L, Wilson, J.R. and Lowe, E, 2010, The operational demand evaluation checklist (ODEC) of workload for railway signalling. Applied Ergonomics 41 (2010).
13. Rozwój i wdrażanie Systemu Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) na sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Etap II Opracowanie końcowe Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Sterowania Ruchem Kolejowym. Warszawa, 2005.
14. Theeg G., Vlasenko S.: Railway Signalling & Interlocking International Compendium. Eurailpress. Hamburg, 2009.
15. PN EN 10075. Zasady ergonomii związane z obciążeniem pracą umysłową – Część 3: Zasady i wymagania w zakresie metod dotyczących pomiaru i oceny.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2f35150a-5559-461e-bd21-2cb0c0c154a2
Identyfikatory