PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Flow capacity analysis for MPL Katowice Pyrzowice terminals with the indication of zones requiring architectonic changes

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In order to improve the quality of passenger service at an airport terminal it is necessary to continuously monitor the level of the services rendered. Devising a strategy for the process of modernization or extension of an airport, with a view to maintaining or elevating the standards offered, requires a skilled determination of the investment commencement time. The rationale behind such investments is a deliberate prognosis of changes in the numbers of passengers visiting the airport in order to avoid exceeding maximum capacity at peak times. The launch of construction works while maintaining continuity of operations at the airport is connected with a conscious utilization of any available spatial reserves within the existing structures. Analyses of flows of users receiving services in various zones of a building, in consideration of the limit values set for the appropriate standards, are some of the tools that facilitate their proper design. Design that includes the statistical trends of changes in the amount of users receiving service requires a responsible and conscious decision making around the shaping of relations between spatial arrangements and auxiliary technologies. The paper presents different methods of working with large quantities of information which the designer must analyze and comprehend. The aim is to make sound investment and design decisions that would precede and prevent the loss of efficiency and performance in relation to the satisfaction of users.
PL
W celu poprawy jakości obsługi pasażerów w terminalach lotniczych konieczne jest ciągłe monitorowanie poziomu świadczonych usług. Opracowywanie strategii modernizacji lub rozbudowy portu lotniczego, w celu zachowania lub podniesienia oferowanych standardów, wymaga umiejętnego określenia czasu rozpoczęcia inwestycji. Uzasadnieniem do rozpoczęcia prac inwestycyjnych jest świadome prognozowanie zmian w ilości klientów portu lotniczego w celu uniknięcia przekraczania jego maksymalnej pojemności w szczytach przewozowych. Inicjowanie prac budowlanych z koniecznością utrzymania ciągłości pracy portu wiąże się ze świadomym wykorzystaniem dostępnych rezerw przestrzennych w istniejących strukturach budowlanych. Analizy strumieni użytkowników obsługiwanych w różnych strefach budynku z uwzględnieniem wartości granicznych dla standardów w jakich się to odbywa jest jednym z narzędzi wspomagających ich prawidłowe projektowanie. Projektowanie z uwzględnieniem statystycznych trendów zmian w ilości obsługiwanych użytkowników wymaga odpowiedzialnego i świadomego podejmowania decyzji dotyczących kształtowania powiązań pomiędzy układami przestrzennymi i technologiami wspomagającymi. Artykuł jest prezentacją metod pracy z dużymi ilościami informacji które projektant musi przeanalizować i zrozumieć. Celem jest podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych i projektowych wyprzedzających w czasie utratę sprawności i efektywności w relacji do satysfakcji użytkowników.
Rocznik
Strony
41--50
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor
 • Faculty of Architecture, The Silesian University of Technology, Akademicka 7, 44-100 Gliwice, Poland
Bibliografia
 • [1] ACRP (Airport Cooperative Research Program) Raport nr 25, Airport Passenger Terminal Planning and Design, Transportation Researche Bard of the National Academies (TRB), 2010 National Academy of Sciences,Washington, D.C. 2010, part 1, ISBN 978- 0-309-11820-0, part 2 978-0-309-11816-3
 • [2] ACRP (Airport Cooperative Research Program) Raport nr 68, Guidebook for Evaluating Terminal Renewal Versus Replacement Options, Transportation Researche Bard of the National Academies (TRB), National Academy of Sciences, Washington, D.C. 2012, ISBN: 978-0-309-25819-7
 • [3] Balcerzak T., Fellner R.: Legal environment and operation of general aviation aerodromes – the overview. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2016, 90, p.7-15. ISSN: 0209-3324
 • [4] Bianco L., A. Odoni and P. Dell’Olmo (eds.): New Concepts and Methods in Air Traffic Management, Springer, Berlin, 2001
 • [5] Caves R. E., Kazda A.; Airport Design and Operation, 3rd Edition; ISBN Print: 9781784418700, Emerald Group Publishing Ltd, 2015
 • [6] Cieśla M., Bogacki A.; Wprowadzenie innowacji w zakresie obsługi pasażerów przez agenta handlingowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice (Implementation of innovations in passenger service by handling agency in Katowice- Pyrzowice International Airport). Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Transport 103: p.25-34, 2014; ISSN 1230-9265
 • [7] de Neufville R. and A. Odoni; Airport Systems: Planning, Design and Management, McGraw-Hill, New York, 2003
 • [8] Jafernik H., Fellner R.; Legal environment and operation of general aviation aerodromes – the overview. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. 2015, 89, p.37-46. ISSN: 0209-3324
 • [9] Nita P.; Projektowanie lotnisk i portów lotniczych (Airfield and airports design); Wydanie I, ISBN 978- 83-206-1944-7, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2014
 • [10] Pilarczyk M.; Polskie regionalne porty lotnicze w obsłudze ruchu pasażerskiego (Polish regional airports in the service of passenger traffic).Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport 2 (3); 2006: 42. ISSN 1640-6818
 • [11] Sitek M.; Strefy obsługi pasażerów terminali lotniczych – optymalizacja przestrzeni dla dużych grup i strumieni użytkowników (Passenger service zones at airport terminals – optimization of space for large groups of users and streams); XLIII Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna and 13th INTERNATIONAL ERGONOMICS CONFERENCE “Man – Science – Environment” MSE ‘2015 Karpacz, 2015
 • [12] Sitek M.; The impact of new airport passenger service technologies on the shaping of terminal building landside areas; Czasopismo Techniczne; seria Architektura, 7-A/2014; Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2014; ISSN; DOI; pp.241-248
 • [13] Sitek M.; Wpływ rozwiązań architektonicznych na bilans energetyczny obiektów terminali lotniczych; Kontekst energetyczny kształtowania form architektonicznych w badaniach i projektach (The impact of architectural solutions for the energy balance of airport terminals objects; Architectural building form studies and projects in the energy consumption context); monografia zbiorowa pod redakcją Janusza Marchwińskiego;, ISBN 978-83-62057-34-4; pp.183-198, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania; Warszawa 2015
 • [14] Sitek M., Masly D.; Parametric design of airport passenger service areas; [w:] Charytonowicz Jerzy: Advances In Human Factors and Sustainable Infrastructure; Published by AHFE Conference; USA 2014; ISBN 978-1-4951-2092-3; pp.138-146
 • [15] Tymkiewicz J.; The Advanced Construction of Facades. The Relations Between the Quality of Facades and the Quality of Buildings. In: Advanced construction; 2010. Proceedings of the 2nd international conference. Kaunas University of Technology. Kaunas. Lithuania. November 11-12. pp.274-281
Uwagi
PL
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2ed41454-cfcc-415e-b187-0181b95e4960
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.