Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2eb8edd4-372e-4ad0-ae14-ff1fa5f961b7

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Uregulowania prawne w międzynarodowym kolejowym przewozie towarów — list przewozowy CIM

Autorzy Łogwiniuk, K. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Legal regulations in the international railway transport of goods - a consignment note CIM
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Międzynarodowy transport koleją regulowany jest na terenie Europy przez szereg konwencji międzyrządowych, rozporządzeń oraz dyrektyw. W chwili obecnej obowiązują ujednolicone przepisy międzynarodowych przewozów towarów kolejami zawarte w Protokole z dnia 3 czerwca 1999 r. (tzw. Konwencja COTIF 1999). W myśl Konwencji międzynarodowe przewozy towarów kolejami ma miejsce wówczas, gdy miejsce przyjęcia towaru oraz punkt jego dostawy znajduje się w dwóch różnych państwach, z których przynajmniej jedno z nich jest stroną Konwencji. Międzynarodowe przewozy towarów kolejami wymagają wypełnienia dokumentu przewozowego stanowiącego dowód zawarcia umowy przewozu i doręczenia tzw. listu przewozowego CIM lub SMGS. W praktyce bardzo często występują problemy z prawidłowym wypełnieniem poszczególnych rubryk tych formularzy. Celem artykułu jest przedstawienie niektórych zasad i uregulowań prawnych właściwego wprowadzania danych do międzynarodowego listu przewozowego CIM.
EN International rail transport in Europe is regulated by a number of intergovernmental conventions, regulations and directives. Now there are mandatory unified rules of international carriage of goods by rail presented in Protocol of 3 June 1999 (Convention COTIF 1999). Under the Convention, the international carriage of goods by rail is the case where the place of receipt of goods and the delivery point is located in two different countries, of which at least one of them is a party to the Convention. International carriage of goods by rail requires completion of the transport document evidencing the contract of carriage and delivery so called international consignment note CIM or SMGS.In practice, very often there are problems with the proper fulfillment of individual boxes of the forms. This article presents some of the rules and regulations of applicable data entry to the international consignment note CIM.
Słowa kluczowe
PL międzynarodowy transport kolejowy   przewóz towarów koleją   list przewozowy CIM   regulacje prawne  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Łogwiniuk, K.
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
1) Miecznikowski, S., D. Tłoczyński, and M. Wołek, Gospodarowanie w transporcie kolejowym. 2000, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
2) Truskolaski, T., Transport a dynamika wzrostu gospodarczego w południowo-wschodnich krajach bałtyckich. 2006, Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
3) Gorski, W. and E. Mendyk, Prawo transportu lądowego. 2005, Warszawa: Wyd. Komunikacji i Łączności.
4) D. U. 2007, n., poz. 674, Protokół wprowadzający zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.: Warszawa.
5) Jednolity wykaz odległości dla międzynarodowych przewozów towarowych: wykaz punktów odprawy przesyłek – wykaz miejsc przyjęcia/wydania. 2011, PKP CARGO S.A.: Warszawa.
6) Stokłosa, J., Transport intermodalny Technologia i organizacja. 2011, Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
7) Gołembska, E., Logistyka w gospodarce światowej. 2009, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
8) The International Union of Railway, [on-line 14-02-2012], http://www.uic.org/
9) International Chamber of Commerce, [on-line 14-02-2012], http://www.iccwbo.org/
10) PKP CARGO, [on-line 12-02-2012], http://www.pkp-cargo.pl/
11) Организация Сотрудничества Железных Дорог, [on-line 14-02-2012], http://osjd.org/
12) Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rai, [on-line 11-02-2012], http://www.otif.org/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2eb8edd4-372e-4ad0-ae14-ff1fa5f961b7
Identyfikatory