Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2eb56f8f-054e-4069-8102-f7e96a1b5093

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku

Autorzy Jabłoński, Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Influence of the interface location at the height of composite reinforced concrete elements on the interface crack limit state
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy zrelacjonowano badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie usytuowanym stykiem. Analizowano obraz zarysowania belek oraz wartości sił, przy których nastąpiło zarysowanie styku. Wykonano również obliczeniową analizę wpływu położenia styku oraz różnicy modułów sprężystości łączonych betonów na wartość naprężeń w styku.
EN In this paper the results of the research of T-shape cross-section beams with differently located interface are presented. The cracks pattern and the value of the force causing the interface cracking are analysed. Moreover, the influence of the interface location and the difference of the elastic moduli of joint materials on the stress level in the interface were also analysed.
Słowa kluczowe
PL żelbetowe belki zespolone   przekrój teowy   zarysowanie styku  
EN concrete composite beams   T-shape cross-sections   interface   delamination  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2014
Tom Vol. 13, nr 3
Strony 95--102
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jabłoński, Ł.
  • Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, l.jablonski@pollub.pl
Bibliografia
1. Cholewicki A.: Konstrukcje zespolone z prefabrykatów, Prace Naukowe ITB, Warszawa 2001
2. Gohnert M.: Proposed theory to determine the horizontal shear between composite precast and In situ concrete. Cement and Concrete Composites 22 (2000), str. 469-476
3. Gromysz K.: Badania żelbetowych płyt warstwowych obciążonych doraźnie, cyklicznie i kinematycznie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej 2013
4. Halicka A.: Studium stanu naprężeń i odkształceń w płaszczyźnie styku i strefie przypodporowej elementów zespolonych z udziałem betonów skurczowych i ekspansywnych, Wydawnictwo uczelniane, Lublin 2007
5. Hegger J., Görtz S.: Nachträglich ergänzte Querschnitte mit hotizontaler Fuge nach DIN 1045-1. Beton- und Stahlbetonbau 98, Heft 5/2003, str. 277-284
6. Sadowska-Buraczewska B.: Zginane belki żelbetowe wzmacniane betonami nowej generacji, Materiały IX Konferencji naukowej „Konstrukcje zespolone”, Zielona Góra 2011, str. 267-274
7. Tan K. H., Guan L. W., Lu X., Lim T. Y.: Horizontal Shear Strenght of Indirectly Loaded Composite Concrete Beams, ACI Structural Journal/July-August 1999, str. 533-538
8. Wilczyński R.: Konstrukcje Zespolone, Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Wersja finalna, pod red. B. Lewickiego, ITB, Warszawa 2004, str. 193-207
9. PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1 Reguły ogólne i reguły dla budynków
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2eb56f8f-054e-4069-8102-f7e96a1b5093
Identyfikatory