Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2ea8c941-04f2-41e8-b8bb-d7f7f7dbfd4a

Czasopismo

Journal of Ecological Engineering

Tytuł artykułu

Influence of Cyclic Freezing and Thawing on the Hydraulic Conductivity of Selected Aggregates Used in the Construction of Green Roofs

Autorzy Gwóżdź, K.  Hewełke, E. A.  Sas, W.  Żakowicz, S.  Baryła, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The construction of a green roof requires drainage which ought to be characterized by adequate hydraulic conductivity and be resistant to changing meteorological conditions during the winter period. A properly functioning drainage system guarantees the reliability of the entire green roof system. The article presents studies on the freeze-thaw durability and hydraulic conductivity of selected aggregates applied for constructing green roof drainage systems. The aggregates were subjected to a cyclic freezing and thawing process in 30 and 70 cycles. The obtained results indicate that the conductivity of aggregates studied using the constant head method decreases along with an increase in the number of freeze-thaw cycles they were subjected to. This means that the indicator of freeze-thaw durability can have an indicative nature in the assessment of the usefulness of selected aggregates for constructing drainage layers. The conducted studies indicate that the deciding parameter when selecting an aggregate ought to be its hydraulic conductivity, determined accounting for the changes taking place in the freeze-thaw cycles. The equations of changes in the conductivity of aggregates indicated by the authors make it possible to assess them for practical purposes.
Słowa kluczowe
EN aggregates   freeze-thaw durability   hydraulic conductivity   green roofs  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Journal of Ecological Engineering
Rocznik 2016
Tom Vol. 17, nr 4
Strony 50--56
Opis fizyczny Bibliogr. 25 poz., rys.
Twórcy
autor Gwóżdź, K.
  • Department of Environmental Improvement, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 6, 02-776 Warsaw, Poland
autor Hewełke, E. A.
  • Laboratory – Water Centre, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warsaw, Poland, edyta_hewelke@sggw.pl
autor Sas, W.
  • Laboratory – Water Centre, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, ul. Ciszewskiego 6, 02-776 Warsaw, Poland
autor Żakowicz, S.
  • Department of Environmental Improvement, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 6, 02-776 Warsaw, Poland
autor Baryła, A.
  • Department of Environmental Improvement, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 6, 02-776 Warsaw, Poland
Bibliografia
1. Berndtsson J.C., 2010. Green roof performance towards management of runoff water quantity and quality: A review. Ecological Engineering, 36, 351–360.
2. D’Orazio M., Di Perna C., Di Giuseppe E., 2012. Green roofs yearly performance: A case study in a highly insulated building under temperate climate. Energy and Buildings, 55, 1619–1627.
3. FLL (Forschungsgesellshaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau) 2008. Guidelines for the planning execution and upkeep of green-roof sites. Forschungsgesellshaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, Bonn, Niemcy.
4. Gantner E, Wrońska Z., Wędrychowski W., Nicewicz S., 2000. Materiały budowlane z technologią betonu. Ćwiczenia laboratoryjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, pp. 268.
5. Gawenda T., Naziemiec Z., Walerak A., 2013. Badania wybranych właściwości kruszyw z odpadów ceramicznych oraz betonu wytworzonego z ich udziałem. Rocznik Ochrona Środowiska, 15: 2003–2021.
6. Getter L.K., Rowe D.B., 2006. The role of extensive green roofs in sustainable development. HortScience, 41/5, 1276–1285.
7. Góralczyk G., Kukielska D., 2010. Jakość krajowych kruszyw. Górnictwo i Geoinżynieria, 34/4, 211–224.
8. Karczmarczyk A., Baryła A., Bus A. 2014. Effect of P-Reactive Drainage Aggregates on Green Roof Runoff Quality. Water, 6, 2575-2589; doi:10.3390/ w6092575.
9. Kowalczyk A., 2011. Zielone dachy szansą na zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, 2, 66–83.
10. Kuchcik M., Baranowski J., 2011. Różnice termiczne między osiedlami mieszkaniowymi o różnym udziale powierzchni czynnej biologicznie. Prace i Studia Geograficzne, 47, 365–372.
11. Małuszyńska I., Caballero-Frączkowski W., Małuszyński M. 2014. Zielone dachy i zielone ściany jako rozwiązania poprawiające zdrowie środowiskowe terenów miejskich. Inżynieria Ekologiczna 36, 40–52.
12. Nawaz R., McDonald A., Postoyko S., 2015. Hydrological performance of a full-scale extensive green roof located in a temperate climate. Ecological Engineering 82, 66–80.
13. Nnaemeka-Okeke R. 2016. Ubran sprawl and sustainable city development in Nigieria. Journal of Ecological Engineering. 17/2, 1–11.
14. Oberndorfer E., Lundholm J., Bass B., Coffman R.R., Doshi H., Dunnett N., Gaffin S., Köhler M., Liu K.K.Y. and Rowe B., 2007. Green roofs as urban ecosystems: ecological, structures, functions and services. BioScience, 57/10, 823–833.
15. Pisarczyk S., 2004. Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, pp. 238.
16. Pisarczyk S., 2012. Gruntoznawstwo inżynierskie. Wydawnictwo PWN, Warszawa, pp. 347.
17. Richling A. Ostaszewska K., 2005. Geografia fizyczna Polski. PWN S.A., pp. 380.
18. Szajda-Brinfeld E., Pływaczyk A., Skarżyński D., 2012. Zielone dachy. Zrównoważona gospodarka wodna na terenach zurbanizowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, pp. 182.
19. Van Mechelen C., Dutoit T., Hermy M., 2015. Adapting green roof irrigation practices for a sustainable future: A review. Sustainable Citis and Society, 19, 74–90.
20. Zhang Q., Miao L., Wang X, Liu D, Zhu L., Zhou B., Sun J., Liu J., 2015. The capacity of greening roof to reduce stormwater runoff and pollution. Landscape and Urban Planning 144, 142-150.
21. Zhao M., Srebric J., 2012. Assessment of green roof performance for sustainable buildings under winter weather conditions. J. Cent. South Univ., 19, 639–644.
22. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 4, 2010. Załącznik 3 do zarządzenia 102. GDDKiA, Warszawa.
23. PKN-CEN ISO/TS 17892-11. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 11. Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym. PKN 2009.
24. PN-EN 1367-1:2007. Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część I: Oznaczanie mrozoodporności. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, pp. 12.
25. PN-EN 1097-6:2013-11. Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, pp. 51.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2ea8c941-04f2-41e8-b8bb-d7f7f7dbfd4a
Identyfikatory
DOI 10.12911/22998993/63957