Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2e7814d3-676b-41ca-aa5c-55e1c305d8d5

Czasopismo

Wiadomości Konserwatorskie

Tytuł artykułu

Krajobraz wielokulturowy Przemyśla

Autorzy Gosztyła, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
Słowa kluczowe
PL Przemyśl   Żydzi   dzielnica żydowska   Katolicy  
EN Przemyśl   Jews   Jewish Quarter   Catholics  
Wydawca Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie
Rocznik 2004
Tom Nr 16
Strony 12--17
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., fot.
Twórcy
autor Gosztyła, M.
Bibliografia
1. J. Krochmal, Krzyż i menora. Żydzi i chrześcijanie w Przemyślu w latach 1559-1772, Przemyśl 1996.
2. K. Arłamowski, Stosunki społeczno-gospodarcze w Przemyślu staropolskim od końca wieku XIV do roku 1772, [w:] Tysiąc lat Przemyśla. Zarys historyczny, pod red. F. Persowskiego, A. Kumysza, J. Olszaka, cz. 1, Rzeszów 1976, s. 165-397.
3. W. Kramarz, Ludność Przemyśla w latach 1521-1921, Przemyśl 1930, s. 33.
4. J. Brunelik, Informator Rzeszowski Jarosławsko-Przemyski na rok 1937/8, Lwów-Kraków. PKO 507.173. Rocznik pierwszy, s. 70.
5. K. Dąbrowska-Budziło, Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie, Kraków 2002, s. 122-143.
6. A. Fenczak, Zarys dziejów cmentarzy przemyskich, [w:] Cmentarze przemyskie. Przewodnik, Przemyśl 1981, s. 6-12.
7. A. Saładiak, D. Sochacka, Pamiątki i zabytki kultury ukraińskiej w Polsce, Warszawa 1993, s. 24.
8. S. Stępień, Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, Przemyśl 1994, s. 220. Przedromańskie palatium i rotunda na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu, Przemyśl 2002, s. 65.
9. A. Kunysz, Przemyśl w pradziejach i wczesnym średniowieczu, Przemyślu 1981, s. 166.
10. A. St. Fenczak, Sytuacja wyznaniowa w Przemyślu za Władysława Jagiełły. Wybrane problemy, [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, T. 1, Przemyśl 1990, s. 130.
11. K. Dąbrowska-Budziło, Treść krajobrazu kulturowego w jego kształtowaniu i ochronie, Kraków 2002, s. 249.
12. Z. Pianowski, M. Proksa, Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych, [w:] Dzieje Podkarpacia, T. V, Krosno 2001, s. 271.
13. St. Cebula, M. Gosztyłą, Bazylika Archikatedralna w Przemyślu, Przemyśl 2001, s. 5-6.
14. A Kopeczki, źródła archeologiczne do początków chrześcijaństwa w Przemyślu, [w:] Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, T. 1., s. 103.
15. J. T. Fuzik, W. Fuzik, Studium architektoniczno-historyczne opracowane w ramach interdyscyplinarnego studium dla celów rozwiązań technicznych i organizacyjnych w rewaloryzacji starego miasta w Przemyślu, Kraków-Przemyśl, czerwiec 1989, mps. Urząd Miasta Przemyśla, s. 22-23.
16. A. Berdecka, Lokacje i zagospodarowanie miast królewskich w Małopolsce za Kazimierza Wielkiego (1333-1370), Studia i materiały z historii kultury materialnej, T. LV, Wrocław 1982, s. 23-29.
17. A. Kunysz, Przemyśl-Tysiącletni gród nad Sanem, [w:]Przemyśl, miasto zabytków i kultury, Kraków 1968, s. 10.
18. K. Wielgus, J. Środulska-Wielgus, W. Brzoskwinia, Stan badań z uwzględnieniem kwecendy w Centralnym Archiwum Wojskowym w 1997 i 1998r., [w:] Zeszyt popularno-naukowy Nr 1/2000, Przemyśl 2000, s. 12.
19. J. Różański, Twierdza Przemyśl, Rzeszów 1983, s. 113.
20. Węgrzy w twierdzy przemyskiej, pr. zb. pod red. A. Kunyszyn, Przemyśl 1988.
21. M. Dalecki, Przemyśl w latach 1918-1939 przestrzeń, ludność, gospodarka, Przemyśl 1999, s. 36.
22. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce województwo przemyskie, Warszawa 1998, s. 234-236.
23. Z. Konieczny, Zmiany demograficzne w południowo-wschodniej Polsce w latach 1939-1950, Przemyśl 2002, s. 168.
24. Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji 23-26 października 2000, Międzynarodowa konferencja konserwatorska.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2e7814d3-676b-41ca-aa5c-55e1c305d8d5
Identyfikatory