Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2e552e47-24ac-4a17-bf41-e94c028d2153

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Ocena możliwości wtórnego wykorzystania odpadów ogrodniczej wełny mineralnej do produkcji podłoży ogrodniczych

Autorzy Hoffmann, K.  Rudowicz, S.  Rudowicz, J.  Pokusa, D.  Szymczak, R.  Huculak-Mączka, M.  Hoffmann, J. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Assessment of the possibility of secondary use of gardening mineral wool waste for the production of horticultural substrates
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem odpadowej wełny mineralnej w produkcji podłoży ogrodniczych. Wykonano analizy fizykochemiczne typowych odpadów po produkcji ogórka i pomidora. W skali doświadczalnej przetestowano uzyskane mieszane podłoża. Bazując na otrzymanych wynikach, opracowano koncepcję, schemat technologiczny oraz podstawowy bilans materiałowy otrzymywania podłoża ogrodniczego jako mieszanki torfu, wełny mineralnej i nawozu NPK. Przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem odpadowej wełny mineralnej w produkcji podłoży ogrodniczych. Wykonano analizy fizykochemiczne typowych odpadów po produkcji ogórka i pomidora. W skali doświadczalnej przetestowano uzyskane mieszane podłoża. Bazując na otrzymanych wynikach, opracowano koncepcję, schemat technologiczny oraz podstawowy bilans materiałowy otrzymywania podłoża ogrodniczego jako mieszanki torfu, wełny mineralnej i nawozu NPK.
EN Mineral wool waste from vegetable cultivation was dried (105°C, 3 h) then mech. shredded to grains <10 mm and mixed sep. with 1 of the 4 types of peat in mass ratio 2:3 or 1:4. The substrates were enriched by the addn. of a N, P or K-contg. fertilizer and then studied for d., dry matter content, pH, water capacity and conductivity in accordance with the relevant stds. as well as compared with analogous parameters of com. substrates. Both types of substrates had comparable physicochem. parameters. In addn., a technol. scheme for the prepn. of horticultural substrate made of peat, mineral wool waste and NPK fertilizer was given.
Słowa kluczowe
PL wełna mineralna   podłoża ogrodnicze   odpady ogrodowe  
EN mineral wool   horticultural substrates   garden waste  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2018
Tom T. 97, nr 11
Strony 1894--1898
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Hoffmann, K.
  • Zakład Technologii i Procesów Chemicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, krystyna.hoffmann@pwr.edu.pl
autor Rudowicz, S.
  • Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o., Kalisz
autor Rudowicz, J.
  • Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o., Kalisz
autor Pokusa, D.
  • Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. z o.o., Kalisz
autor Szymczak, R.
  • Politechnika Wrocławska
autor Huculak-Mączka, M.
  • Politechnika Wrocławska
autor Hoffmann, J.
  • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] http://www.biorewit.inhort.pl/, dostęp 12 czerwca 2018 r.
[2] Główny Urząd Statystyczny, Uprawy ogrodnicze. Powszechny spis rolny 2010, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
[3] Główny Urząd Statystyczny, Rocznik statystyczny rolnictwa 2011, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012.
[4] http://geoportal.pgi.gov.pl/, dostęp 13 czerwca 2018 r.
[5] A. Pawlińska, A. Komosa, Roczn. Akademii Roln. w Poznaniu 2004, 356, 173.
[6] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21 i Dz.U. nr 112, poz. 1206.
[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. 2001, nr 112, poz. 1206.
[8] W. Grzebisz, Nawożenie roślin uprawnych, t. 1 Podstawy nawożenia, PWRiL, Poznań 2008.
[9] O. Vantsi, T. Karki, J. Material Cycles Waste Manage. 2014, 16, nr 1, 62.
[10] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, dostęp 11 czerwca 2018 r.
[11] Best Available Techniques in the Glass Manufacturing Industry, 2007.
[12] http://www.eurima.org/, dostęp 12 czerwca 2018 r.
[13] H. Neefjes, Vegetables Fruit 2001, 25, 2.
[14] W.T. Bussel, S. McKennie, New Zeal. J. Crop Hort. 2004, 32, 29.
[15] D.L. Smith, Rockwool in Horticulture, UK Grower Books, London 1987.
[16] S. Krzebietke, Z. Benedycka, Nawożenie roślin ogrodniczych, WUWM, Olsztyn 2006.
[17] PN-EN 13040:2009, Środki poprawiające glebę i podłoże uprawowe. Przygotowanie próbki do analiz chemicznych i fizycznych, oznaczanie zawartości suchej masy, wilgotności oraz gęstości objętościowej próbki laboratoryjnie zagęszczonej.
[18] PN-EN 13654-1:2002,Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe. Oznaczanie azotu. Cz. 1. Modyfikowana metoda Kjeldahla.
[19] PN-88/C-87015, Metody oznaczania fosforanów.
[20] Z. Marczenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1998.
[21] T. Lipiec, Z.S. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL, Warszawa 1980.
[22] Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, Dz.U. 2007, nr 147, poz. 1033.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2e552e47-24ac-4a17-bf41-e94c028d2153
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2018.11.16