Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2e51fb98-0782-4efb-8337-85163a55d983

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Analiza wpływu umiejscowienia stanowiska pracy w rejonie skrzyżowań przenośników taśmowych w ciągu odstawy głównej poziomowej w kopalni węgla kamiennego na poziom ekspozycji na hałas – studium przypadku

Autorzy Profaska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An analysis of the influence exerted by a workstation located near the belt conveyors’ junctions in the main vertical transport system in a hard coal mine on the level of exposure to noise – case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Publikacja odnosi się do negatywnego oddziaływania hałasu na stanowiskach pracy, w rejonie skrzyżowań przenośników taśmowych z odstawy głównej-poziomowej kopalni węgla kamiennego. W pracy zaprezentowano i omówiono wyniki pomiarów natężenia hałasu wybranych stanowisk obsługi przenośników taśmowych w miejscu pracy załogi w rejonie skrzyżowań oraz wyniki odnoszące się do pozostałych punktów pomiarowych w tym rejonie. Na podstawie przeanalizowanych badań określono wpływ wyboru miejsca pracy na poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy. Określono również strefy największej emisji hałasu dla analizowanych przykładów.
EN The publication regards a negative influence of noise at workstations located near the conveyor belts’ junctions in the main vertical transport system of a hard coal mine. In the work the results of measurements of noise intensity at selected belt conveyor service stations in the vicinity of junctions as well as the results referring to the remaining measurement points in this area have been presented and discussed. On the basis of the analyzed investigations, an influence of a workplace selection on the level of exposure during an 8-hour work-time has been determined. Also zones characterized by the highest noise emission have been identified for the analyzed cases.
Słowa kluczowe
PL hałas   przenośnik taśmowy   odstawa główna poziomowa  
EN noise   belt conveyor   main vertical transport system  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2014
Tom z. 2 (8)
Strony 174--185
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz.
Twórcy
autor Profaska, M.
  • Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Instytut Mechanizacji Górnictwa, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, Marek.Profaska@polsl.pl
Bibliografia
1 Antoniak J.: Przenośniki taśmowe w górnictwie podziemnym i odkrywkowym. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.
2 Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tardzik P.: Ocena emisji hałasu maszyn. CIOP, Warszawa 2000.
3 Dokumentacja techniczno-ruchowa odstawy głównej Kopalni Węgla Kamiennego.
4 Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 2001.
5 Gładysiewicz L.; Przenośniki taśmowe – teoria i obliczenia, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2e51fb98-0782-4efb-8337-85163a55d983
Identyfikatory