Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2e121b5b-baae-448c-b8e5-745e03355c7d

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Inwestycje w portach morskich wschodniego Bałtyku : studia przypadków

Autorzy Grzybowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The most important investments carried out in the ports of the South-Eastern Baltic
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono najważniejsze inwestycje w portach Południowo-Wschodniego Bałtyku. Pokazana dużą dynamikę inwestycji w portach. Podstawowym celem inwestycji jest przystosowanie portów do wymagań technologicznych i rynkowych operatorów logistycznych. Inwestycje w Państwach Bałtyckich mają na celu zwiększenie ich oferty dla odbiorców zainteresowanych rynkiem rosyjskim. Inwestycje w portach rosyjskich mają na celu zwiększenie potencjału przeładunkowego i przejęcie ładunków tranzytowych z portów Państw Bałtyckich. We wszystkich modernizuje się lub buduje się nowe terminale kontenerowe i do przeładunku LNG. Na terenach portów lub w ich pobliżu tworzy się centra logistyczne i parki przemysłowe.
EN The article covers the most important investments carried out in the ports of the South-Eastern Baltic, showing the high growth of their number. The primary objective of the investment is to adapt port’s infrastructure to the logistics operators technological requirements. Investments in the Baltic States need to increase their offer for customers interested in the Russian market. Investments in Russian ports aim to increase the cargo handling capacity and take over the cargo from the ports of the Baltic States. In all of them new container terminals and transshipment of LNG have being modernized or constructed. Logistics centers and industrial parks have being built in the areas of ports or in their vicinity.
Słowa kluczowe
PL port morski   Południowo-Wschodni Bałtyk   inwestycje   Państwa Bałtyckie   centrum logistyczne   park przemysłowy  
EN seaport   South-Eastern Baltic   investments   Baltic States   logistic center   industrial park  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 689--698, CD 2
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Grzybowski, M.
  • Akademia Morska w Gdyni, prezes Polskiego Klastra Morskiego
Bibliografia
1.Большой порт Санкт-Петербург,ФГБУ "Администрация морских портов Балтийского моря ", http://www.pasp.ru/, 2014-08-20.
2.Bronka Port construction to facilitate the development of St.Petersburg port, EWF b.v. East West Forwarding, August 30, 2013.
3.Bronka Port, Information, http://eng.port-bronka.ru/descr/Development-cin-11/, 2014-08-28.
4.Grzybowski M., Development of Logistics Functions in the Baltic Sea Region Ports. Case Studies,[w:] STCW, Maritime Education and Training (MET), Human Resources and Crew Manning, Maritime Policy, Logistics and Economic Matters, red. A. Weintrit, T. Neumann, Wyd. CRC Press, Taylor & Francis Group, London 2013, ISBN 978-1-138-00104-6, s. 243-247.
5.Grzybowski M., Eksperci o współpracy Polska-Rosja w regionie Bałtyku. TRANSPORT POLSKA-WSCHÓD, „Polska Gazeta Transportowa”. ISSN 1230-7599, 23 kwietnia 2014, nr 16, s. 4.
6.Grzybowski M., Region Morza Bałtyckiego jako obszar integracji makroregionalnej w Unii Europejskiej, [w:] Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej, pod red. nauk. K. Opolskiego, J. Górskiego, Wyd. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ISBN 978-83-63856-04-5, s. 27-41.
7.Outer Harbour Bronka (Big Port Saint-Petersburg), http://en.portnews.ru/investment_projects, 2014-04-22.
8.Port Of Tallinn 2013 Performance Results Analysis, AS Tallinna Sadam, Sierpień 2014.
9.Riga and Klaipeda included in TOP-10 ports in Baltic Sea Region by container turnover,http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=90478, 2014-04-15.
10.State Duma Committee bolsters Bronka outer harbor project, http://www.crewing.biz.ua,Oct 21, 2011.
11.Taurins A., Containers with unprecedented speed are moving using ferry lines instead of feeders, http://en.portnews.ru//, 2014 August 26.
12.The results of the implementation of the environmental programmes of JSC “Sea port of Saint-Petersburg” in 2013, http://www.en.seaport.spb.ru, 2014-08-28.
13.Западный скоростной диаметр (ЗСД) проект, www.ica-whsd.com/ru/, 2014-08-26.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2e121b5b-baae-448c-b8e5-745e03355c7d
Identyfikatory