Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2dfdc1f0-7755-4303-815b-837298c25142

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Elektroniczne rejestry jako rozwiązanie usprawniające pracę Służby Celnej

Autorzy Klimek, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Electronic registers as a solution to improve work of the Customs Service
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W ostatnich latach Służba Celna wprowadza wiele innowacyjnych, elektronicznych rozwiązań, które poprawiają jakość obsługi klientów i organizację pracy w administracji celnej. W ramach usprawnień stopniowo ogranicza się papierowy obieg dokumentów. Jednym z wdrożonych przedsięwzięć są elektroniczne Rejestry Służby Celnej zastępujące papierową ewidencję stosowaną w toku sprawowania kontroli celnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie informacji o Rejestrach Służby Celnej m.in. o sposobie ich realizacji, modelu przechowywanych danych, podstawowych przypadkach użycia i o ich dotychczasowym wykorzystaniu.
EN In recent years, the Customs Service introduced many innovative electronic solutions that improve the quality of customer service and organization of work in the customs administration. As part of the improvements the circulation of paper documents is gradually reduced. One of the projects electronic Registers of the Customs Service to replace paper registers used in the course of customs control are implemented. The aim of the article is to present information about the Registers of the Customs Service, among others, the manner of their implementation, the model data storage, basic use cases and their current use.
Słowa kluczowe
PL służba celna   odprawa celna   ewidencja komputerowa   elektroniczny Rejestr Służby Celnej   ewidencja dokumentów   obieg dokumentów   dokument elektroniczny  
EN customs service   customs clearance   computer evidence   electronic Registers of Customs Service   documents specification   electronic document  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1612--1616
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Klimek, M.
  • Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych, Zakład Informatyki, programista w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej, wykonawca elektronicznych Rejestrów Służby Celnej
Bibliografia
1. Dziennik urzędowy Ministra Finansów, Zarządzenie nr 23 Ministra Finansów z dnia 05.06.2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli, http://mf.gov.pl, 2012.
2. Klimek M., Awizacja odprawy celnej autokarów i busów – system eBooking BUS, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 3, s. 28-33, 2016.
3. Klimek M., Ograniczanie papierowego obiegu dokumentów przy odprawach celnych – usługa e-Załączniki, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej - Transport, nr 107, s. 41-54, 2015.
4. Klimek M., System elektronicznej rezerwacji odprawy celnej autokarów i busów (eBooking BUS), Logistyka, nr 1, s. 48-51, 2015.
5. Klimek M., System informatyczny wspomagający organizację pracy oddziału celnego, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 9, s. 8-16, 2016.
6. Klimek M., Usługa "e-załączniki" - nowe rozwiązanie usprawniające odprawy celne, Logistyka, nr 6, s. 46-49, 2014.
7. Klimek M., Wybrane nowoczesne formy przekazu informacji wdrażane przez Służbę Celną, Logistyka, nr 3, s. 2197-2204, 2015.
8. Klimek M., Łebkowski P., Problem przydziału pracowników do stanowisk pracy zagrożonych ryzykiem korupcji, Logistyka, nr 2, s. 737-746, 2012.
9. MSWiA, Wpływ informatyzacji na usprawnienie działania urzędów administracji publicznej w Polsce w 2010 r., http://mswia.gov.pl, 2010.
10. Raport z badania Eurobarometru, The electronic customs implementation in the European Union, http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_399_en.pdf, 2014.
11. Wiadomości Celne, Służba Celna 2020 – strategia działania na lata 2014-2020, nr 10, 2013.
12. Wiadomości Celne, Ułatwienia dla przedsiębiorców i podróżnych – nowe usługi Służby Celnej, nr 3-4, 2014.
13. Zespół ds. utrzymania SPD, Podręcznik użytkownika systemu SPD w zakresie obsługi modułu „Rejestry prowadzone przez organy Służby Celnej – Wersja 1.3, dostępny z poziomu Systemu przetwarzania Danych w sieci WAN Ministerstwa Finansów, 2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2dfdc1f0-7755-4303-815b-837298c25142
Identyfikatory