Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2df4eec1-dd68-48c2-9079-7b40b4b0681c

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Zastosowanie analizy minerałów ciężkich w geologii naftowej

Autorzy Jonkis, U. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Application of the heavy mineral analysis in petroleum geology
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszej pracy przedstawiono sposoby wykorzystania minerałów ciężkich w geologii naftowej oraz zaprezentowano metody wydzielania minerałów ciężkich, kluczowe dla wykonania końcowej analizy. Zaprezentowano również wewnętrzną procedurę wydzielania minerałów ciężkich opracowaną w Zakładzie Geofizyki Wiertniczej INiG – PIB, która jest dostosowana do niewielkich próbek (< 1 kg, < 0,5 kg) rdzeni wiertniczych. Opracowana metodyka została z powodzeniem wykorzystana do uzyskania frakcji ciężkiej z próbek piaskowców i będzie wykorzystana do analizy proweniencji materiału detrytycznego tych skał.
EN This paper presents application of heavy minerals analysis in petroleum geology and methods of separation of heavy minerals that are crucial for the final analysis. An in-house procedure for separation of heavy minerals developed at the Well Logging Department of Oil and Gas Institute – NRI was presented. The procedure was adapted to small samples (< 1 kg, < 0.5 kg) of drill cores. The developed methodology was successfully used to obtain a heavy fraction of the sandstones samples. Separated minerals will be used to analyse the provenance of detrital material of these rocks.
Słowa kluczowe
PL geologia naftowa   minerały ciężkie   węglowodory  
EN petroleum geology   heavy minerals   hydrocarbons  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 625--628
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., zdj.
Twórcy
autor Jonkis, U.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
[1] Cram F. – Chemostratigraphy and Provenance of Basal Rotliegend Sandstones. 76th EAGE Conference & Exhibition 2014 Amsterdam RAI, The Netherlands, 16 –19 June 2014.
[2] Manecki A., Muszyński M. – Rozdzielanie minerałów. http://www.geol.agh.edu.pl/zmpi/materialy%20dydaktyczne.html (2005).
[3] Mange M.A., Maurer H.F.W. – Heavy Minerals in Colour. 1992 Chapman and Hall, London, p. 147.
[4] Mange-Rajetzky M.A. – Subdivision and correlation of monotonous sandstone sequences using high resolution heavy mineral analysis, a case study: the Triassic of the entral Graben. [In:] Dunay R.E., Hailwood E.A. (eds) – Non-Biostratigraphical Methods of Dating and Correlation. Geological Society of London Special Publication 1995, vol. 89, pp. 23 –30.
[5] Milner H.B. – The study and correlation of sediments by petrographic methods. Mining Magazine (London) 1923, vol. 28, pp. 80 – 92.
[6] Morton A.C., Herries R., Fanning C.M. – Correlation of Triassic sandstones in the Strathmore Field, west of Shetland, using heavy mineral provenance signatures. [In:] Mange M., Wright D.T. (eds) – Heavy minerals in use. Developments in Sedimentology 2007, vol. 58, pp. 1037–1072.
[7] Morton A.C. – The role of heavy mineral analysis during drilling of high angle wells. [In:] Mange M., Wright D.K. (eds) – Heavy Minerals In Use. Developments in Sedimentology, 2007, vol. 58, pp. 1123 –1142.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2df4eec1-dd68-48c2-9079-7b40b4b0681c
Identyfikatory