Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2dddfef4-f408-4be4-b3b0-8932fd0a70f8

Czasopismo

Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy

Tytuł artykułu

Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin Voivodeship

Autorzy Bojar, E.  Kwietniewska, M. 
Treść / Zawartość http://oamquarterly.polsl.pl/
Warianty tytułu
PL Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w województwie lubelskim
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the globalized era, the world economy is facing many challenges resulting from deterioration of the environment, financial crises, and deepening of social inequalities. Human activities, including business activity, are leading the world to the limits of growth. Emerging challenges raise the need for in-depth research on how businesses follow and incorporate the CSR principles into their dayto-day operations, both globally and locally. The purpose of this paper is to present a study of the awareness and applications of corporate social responsibility principles in companies operating in the Lublin Voivodeship.
PL W dobie globalizacji gospodarka światowa staje w obliczu wielu wyzwań, związanych z pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, kryzysów finansowych oraz pogłębianiem nierówności społecznych. To działalność człowieka, między innymi przedsiębiorstw, doprowadza nasz świat do granic wzrostu. Wobec tych wyzwań, celowe staje się badanie stosowania zasad CSR przez przedsiębiorstwa zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczące świadomości pracowników i pracodawców na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w regionie lubelskim.
Słowa kluczowe
PL społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw   CSR  
EN corporate social responsibility   CSR  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
Rocznik 2012
Tom nr 3
Strony 7--22
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Bojar, E.
  • Lublin University of Technology. Faculty of Management. Department of Economics and Management of Economy, e.bojar@pollub.pl
autor Kwietniewska, M.
  • Lublin University of Technology. Faculty of Management. Department of Economics and Management of Economy
Bibliografia
1. Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009.
2. Blicharz A.: Koncepcja społecznej odpowiedzialności na przykładzie przedsiębiorstw województwa lubelskiego, [in:] Bojar M. (ed.): Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Publishing House of the Lublin University of Technology, Lublin 2007, p. 165-172.
3. Geryk M.: Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań. Publishing House of the Warsaw School of Economics, Warszawa 2010.
4. Central Statistical Office, Business entities operating in Lublin Voivodeship, registered in the REGON register, data revised as of the end of 2011 [Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim, stan na koniec 2011 roku], Lublin 2012.
5. Hausner J. (ed.): Ekonomia społeczna a rozwój. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008; www.msap.uek. krakow.pl/ (downloaded on March 11, 2012).
6. European Commission, Green Paper on Corporate Social Responsibility, 2001.
7. European Commission, Lisbon Strategy, 2000.
8. Laszlo C.: Firma zrównoważonego rozwoju. Publishing House Studio EMKA, Warszawa 2008.
9. Polish Agency for Enterprise Development. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport, Warszawa 2011; http://badania.parp. gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf (downloaded on March 11, 2012).
10. Wołoszyn J., Ratajczak M.: Organizacja oparta na wiedzy a CSR. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Warszawa 2011, Vol. 88, p. 141-149.
11. Rybak M.: Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2dddfef4-f408-4be4-b3b0-8932fd0a70f8
Identyfikatory