Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2dc5c5d0-9810-4b06-b114-1e2e78c27c57

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zdarzenia niebezpieczne z udziałem tramwajów

Autorzy Kobaszyńska-Twardowska, A.  Gill, A.  Firlik, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Dangerous road events involving trams
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zdarzenia niebezpieczne (ZNb) z udziałem tramwajów są uznawane za drugie, po wypadkach kolejowych, zdarzenia o najpoważniejszych skutkach. Wynika to między innymi z ilości osób poszkodowanych – pasażerów tramwajów oraz zewnętrznych uczestników tych zdarzeń. Do ZNb dochodzi przede wszystkim na torowiskach niewydzielonych. Jako cel artykułu przyjęto charakterystykę ZNb. Opracowano i przedstawiono strukturę ilościową ZNb z udziałem tramwajów i innych uczestników ruchu w województwie wielkopolskim oraz wybranej sieci tramwajowej. Omówiono uwarunkowania ZNb oraz dokonano charakterystyki ilościowej przyczyn ich powstawania. Wskazano elementy środków transportu narażone na uszkodzenia.
EN Dangerous events (DE) involving trams are considered as the second, after the railway accident, the events with the most serious consequences. This is due the number of pe ople injured in DE i.e. the tram passengers and the external participants, among others. DE usually happen on the not separatek tramlines. The purpose of this article is characterizing the DE. Complied and reported the quantitative structure of DE involving trams and the other participants in traffic in Greater Poland Voivodeship and for selected tram network. Discussed the conditions of DE and prepared the quantitative characteristics of the source of their creation. Indicated the elements of transport means which are vulnerable to damage.
Słowa kluczowe
PL zdarzenie niebezpieczne   zapobieganie wypadkom   komunikacja tramwajowa  
EN hazardous event   prevention of accidents   tram transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 256--260
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Kobaszyńska-Twardowska, A.
autor Gill, A.
autor Firlik, B.
Bibliografia
1. Franek Ł., Analiza bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym na ternie miasta Krakowa, Logistyka, nr 2, 2012, CD.
2. Kadziński A., Studium wybranych aspektów niezawodności systemów oraz obiektów pojazdów szynowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, seria Rozprawy, nr 511, Poznań 2013.
3. Kadziński A., Gill A., Integracja pojęć (podrozdział 7.3.2). W: praca zbiorowa red. R. Krystek, Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, tom II. Uwarunkowania rozwoju integracji systemów bezpieczeństwa transportu. Politechnika Gdańska, WKŁ, Warszawa 2009, s. 285-288.
4. Kornalewski L., Malasek J., Bezpieczna infrastruktura tramwajowa, Transport Miejski i Regionalny, nr 12, 2013 s. 28-34.
5. Ostrowski K., Bezpieczeństwo ruchu na przejazdach tramwajowych, Logistyka, nr 14, 2014, s. 4096-4915.
6. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa wielkopolskiego w roku 2013. Opracowanie Komendy Wojewódzkiej Policji, Poznań 2014, wersja elektroniczna.
7. Roczny Raport MPK Poznań, Wersja elektroniczna: http://www.mpk.poznan.pl/remository/func-startdown/113/, (dostęp online – wrzesień 2016).
8. Sitarz M., Mańka I., Mańska A., Analiza zderzeń kontrolowanych tramwaju z samochodem osobowym oraz ciężarowym z punktu widzenia bezpieczeństwa pasażerów i motorniczych, Technika Transportu Szynowego, R 20, nr 12, 2013, s 49-52.
9. Strona internetowa: http://www.brd.org.pl/2,148,Kolizja_czy_wypadek_drogowy.htm, (dostęp online – wrzesień 2016).
10. Strona internetowa: http://lazarz.pl/?id=2&nr=10632, (dostęp online – wrzesień 2016).
11. Strona internetowa http://www.mpk.poznan.pl/, (dostęp online – wrzesień 2016).
12. Statystyki zdarzeń z udziałem tramwajów 2012-2014. Materiały MPK Poznań. Wersja elektroniczna, niepublikowane.
13. Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku – Komenda Główna Policji. Wersja elektroniczna: http://statystyka.policja.pl/st/ruchdrogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html, (dostęp online _ wrzesień 2016).
14. Bąk J., Gajda D., Wpływ substancji psychoaktywnych na zachowanie kierowców, „Logistyka” 2009, nr 6.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2dc5c5d0-9810-4b06-b114-1e2e78c27c57
Identyfikatory