PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Korzyści ekonomiczne budowy transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Economic benefits of implementation of the TEN-T
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie oceny kosztów braku realizacji sieci TEN-T. W artykule zostały omówione badania i analizy przeprowadzone przez Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung (ISI), stanowiące próbę przeprowadzenia ilościowej oceny kosztów zaniechania budowy transeuropejskiej sieci transportu TEN-T przed 2030 r. [2]. Badania skupiają się na bazowej sieci TEN-T, określonej przez nowe wytyczne z 2013 r. (Regulacje EU 1315/2013) i nowe zasady finansowania, określone w rozporządzeniu ustanawiającym instrument „Łącząc Europę” (CEF) [7, 11]. Europejski Scenariusz Odniesienia zakłada, że wprowadzenie bazowej sieci TEN-T zostanie zakończone przed 2030 r. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych przez Fraunhofer Institut für System und Innovationsforschung; poddano w nich ocenie 3 scenariusze niezakończenia budowy sieci bazowej TEN-T do 2030 r. Te scenariusze zostały porównane ze Scenariuszem Odniesienia. Ocena scenariuszy skupiła się na skutkach gospodarczych, a w szczególności na konsekwencji dla produktu krajowego brutto (PKB) oraz zatrudnienia.
EN
Providing an assessment of costs of non-implementation of TENT is the article main aim. Conducted in Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research f/S/J Research analyses and innovation were made to conduct the quantitative assessment of the costs of not leading TEN-T networks before 2030 [1]. The study focused on core TEN-T network defied by the new guidelines of2013 (the Regulations EU 1315/2013), and new financing rules down by the Foundation for the Connecting Europe Facility (CEF) [2]. Because, the European reference scenario assumes that the introduction of core TEN-T network will be completed before 2030, this study presents the research of three scenarios in which the core TEN-T network would not be Mshed before 2030. In fact, interruption of TEN-T construction before 2015 was assumed. These scenarios were compared with the Reference Scenario. Rating scenarios focused on broader economic consequences, particulary the consequences for GDP and employment.
Rocznik
Strony
14--19
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS"
 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
 • Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
Bibliografia
 • 1. Assessment of Transport Strategies: http://www.astra-model.eu (dostęp z dnia 12.05.2015 r.).
 • 2. Costofnon-completion ofthe TEN-T, Final Report, Fraunhofer Institut fur System und lnnovationsforschung (ISI), Karlsruhe, Germany, 15.06. 2015 r.
 • 3. Decyzja nr 1692/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej: Dz. Urz. WE L 228 z 09.09.1996 r.,s. 1-103.
 • 4. Decyzja nr 884/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca decyzję nr 1692/96/WE w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej: Dz. Urz. WE L167 z 30.04.2004 r., s. 1-38.
 • 5. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej: Dz. Urz. WE L 204 z 05.08.2010 r., str. 1-129.
 • 6. Dyr T., Kozubek P. R., Ocena transportowych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium", Radom 2011.
 • 7. Dyr T., Pomykała A., Raczyński J., Finansowanie rozwoju sieci TEN-T z instrumentu „Łącząc Europę", „Technika Transportu Szynowego" 2015, nr 4.
 • 8. Dyr T., Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, „Technika Transportu Szynowego" 2012, nr 1-2.
 • 9. Przegląd śródokresowy pakietu projektów realizowanych w ra-mach wieloletniego programu TEN-T obejmującego lata 2007-2013, MEMO/10/526, Bruksela, 27 października 2010 r.
 • 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE: Dz. Urz. WE L 348 z 20.12.2013 r., s. 1-128.
 • 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające in-strument „Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010: Dz. Urz. WE, L 348 z 20.12.2013 r., s. 129-171.
 • 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instru-ment „Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010: Dz. Urz. WE, L 348 z 20.12.2013 r., s. 129-171.
 • 13. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuro-pejskiej sieci transportowej. K0M(2011) 650.
 • 14. Zielona księga TEN-T: Przegląd polityki - W kierunku lepiej zinte¬growanej transeuropejskiej sieci transportowej w służbie wspól¬nej polityki transportowej. K0M(2009) 44.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2dc36577-5fe1-456f-96d8-d016f8c44a71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.