PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Static Friction of Reverse Steel–Elastomer Sliding Pairs

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Tarcie statyczne w odwróconych parach ślizgowych metal–elastomer
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Sliding cooperation of materials with different hardness (deformability), e.g., a polymeric material cooperating with metallic materials, occurs in machine elements in one of the following two variants: a conventional pair or a reverse pair. In the case of the conventional sliding pair, the deformation area (contact area) of the sliding materials does not move on the surface of the polymer element during their cooperation. In the case of reverse pairs, the contact surface changes its position when moving on the surface of the polymer element. Depending on the variant of the sliding pair, the differences in the friction and wear process of polymer material can be observed. Tribological investigations of chosen sliding pairs (elastomer on steel or steel on elastomer) in the static friction were carried out on the rig. The polymeric materials selected for the tests were thermoplastic elastomers TPU, PUR, and silicone rubber SI. These materials co-operated with C45 steel in the different contact pressures (p = 0.1 – 0.26 MPa) under dry friction or mixed lubrication conditions (hydraulic oil Hipol HLP-68). Based on the recorded value of the friction force Ft, the values of static coefficients of friction μstat were determined. The test results showed a significant influence of the variant of the combination of materials (metal-polymer or polymer-metal) on the value of the friction coefficient. In all tested pairs in which steel sample (pin) slid against elastomeric plates, the friction coefficient was higher than in the case when the elastomeric sample (pins) cooperated with steel counterfaces (plates). The main reason is the considerable value of the deformation component of the friction force. This is probably due to the displacement of the elastomer deformation area in its surface layer and energy dissipation as a result of stress-strain hysteresis in the elastomeric material, as in the case with reversed pairs.
PL
Współpraca ślizgowa materiałów o różnych twardościach (odkształcalności), np. materiał polimerowy współpracujący z materiałem metalicznym, występuje w elementach maszyn w jednym z dwóch następujących wariantów: para prosta lub para odwrotna. Dla ślizgowej pary prostej obszar odkształcania (obszar styku) materiałów ślizgowych nie przemieszcza się na powierzchni elementu polimerowego podczas ich współpracy. W przypadku par odwrotnych powierzchnia styku zmienia swoje położenie podczas ruchu na powierzchni elementu polimerowego. W zależności od wariantu pary ślizgowej można zaobserwować różnice w procesie tarcia i zużycia materiału polimerowego. Badania tribologiczne wybranych par ślizgowych (elastomer po stali lub stal po elastomerze) w tarciu statycznym przeprowadzono na tribotesterze do badań w ruchu posuwisto-zwrotnym. Materiałami polimerowymi wybranymi do badań były elastomery poliuretanowe TPU, PUR i guma silikonowa SI. Materiały te współpracowały ze stalą C45 o różnym nacisku jednostkowym (p = 0,1–0,26 MPa) w warunkach tarcia suchego lub mieszanego (olej hydrauliczny Hipol HLP-68). Na podstawie rejestrowanej wartości siły tarcia Ft na początku ruchu wyznaczono wartości statycznych współczynników tarcia μstat. Wyniki testu wykazały istotny wpływ wariantu kombinacji materiałów (metal-polimer, polimer-metal) na wartość współczynnika tarcia. We wszystkich testowanych kombinacjach materiałowych, w których próbka stalowa (sworzeń) ślizgała się po płytce elastomerowej, współczynnik tarcia był wyższy niż w sytuacji, gdy próbka elastomerowa współpracowała ze stalową płytą. Głównym powodem jest znaczna wartość składowej odkształceniowej siły tarcia. Jest to spowodowane prawdopodobnie przemieszczaniem się obszaru deformacji elastomeru w jego warstwie wierzchniej i rozpraszaniem energii w wyniku histerezy naprężeniowo-odkształceniowej w materiale elastomerowym, co ma miejsce w przypadku par odwróconych.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
147--151
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Wybrzeże Wyspańskiego 27, 50-370 Wrocław
autor
 • Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Wybrzeże Wyspańskiego 27, 50-370 Wrocław
Bibliografia
 • 1. Benabdallah H. S.: Static friction coefficient of some plastics against steel and aluminum under different contact conditions. Tribology International 40 (2007), pp. 64–73.
 • 2. Bushan B., Modern tribology handbook. CRC Press, Boca Raton, Florida, 2001.
 • 3. Deladi E. L., de Rooij M.B., Schipper D.J.: Modeling of static friction in rubber-metal contact. Tribology International 40 (2007), pp. 588–594.
 • 4. Deladi E. L.: Static friction in rubber-metal contact with application to rubber pad forming processes. Dissertation. University of Twente (Netherlands), 2006.
 • 5. Jerrams S. J.: Friction and adhesion in rigid surface indentation of nitrile rubber. Materials and Design 26 (2005), pp. 251–258.
 • 6. Lawrowski Z.: Tribologia – tarcie, zużywanie i smarowanie. PWN, Warszawa 1993.
 • 7. Persson B. N.J et al.: On the nature of the static friction, kinetic friction and creep. Wear 254 (2003), pp. 835–851.
 • 8. Wieleba W.: Wpływ ukształtowania struktury geometrycznej powierzchni stali na współczynnik tarcia statycznego współpracujących materiałów polimerowych. Tribologia. 2009, R. 40, nr 5, s. 203–209.
 • 9. Wieleba W., Gidziński W.: Opory tarcia w parach ślizgowych metal-polimer pracujących w układzie odwróconym. Tribologia. 2008, R. 39, nr 4, s. 185–193.
 • 10. Wieleba W., Capanidis D., Kowalewski P., Paszkowski M.: Materiały polimerowe w uszczelnieniach – tarcie statyczne. Hydraulika i Pneumatyka. 2011, R. 31, nr 6, s. 10–13.
 • 11. Wieleba W., Kowalewski P.: Urządzenie do badania tarcia w ruchu toczno-ślizgowym. Patent. Polska, nr 214201.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2dc0a4bc-bdf0-46f8-baff-39671f097cf4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.