Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2d832bf0-e09c-45ad-837f-a9aea8f6f050

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Złożoność półgrup charakterystycznych sum prostych “AG” automatów asynchronicznych silnie spójnych ustalonych analogów rozszerzeń związanych z izomorfizmani DFASC2

Autorzy Bocian, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Complexity of the characteristic semi-group “AG” of the asynchronous automatons of the strongly connected determined analogs, their extensions associated with isomorpism DFASC2
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono i przeprowadzono dowód na wyznaczanie złożoności półgrup charakterystycznych sum prostych “AG” automatów deterministycznych skończonych asynchronicznych silnie spójnych DFASC2(deterministic finite asynchronous strongly connected). Półgrupa charakterystyczna automatu ingeruje w algorytm obliczeniowy uogólnionych homomorfizmów automatów, zatem wyznaczanie złożoności półgrupy charakterystycznej pozwala na oszacowanie złożoności obliczeniowej uogólnionych homomorfizmów dla innych klas automatów. W zakresie modelu matematycznego koncepcja ustalonego analogu rozszerzania automatu AGzwiązanego z izomorfizmami g0, g1,..., gq-1gdzie q stopień rozszerzenia, przy odpowiednich założeniach symuluje automat zmienny w czasie. Automat zmienny w czasie jest adekwatnym modelem matematycznym dla wielu procesów technicznych i obliczeniowych czasu rzeczywiste. Automaty te symulują prace kilku automatów za pomocą jednego automatu zmiennego w czasie. Sumę prosta automatów można uważać odpowiednio za realizację sekwencyjnych obliczeń.
EN The paper presents the assumption and the evidence is carried out of the simple sum complexity of characteristic semi-groups of any number (“G”) of deterministic, finite, asynchronous, highly consistent DFASC2. automata. The characteristic semi-group of the automaton interferes in the computational algorithm of the generalized homoeomorphism of the automatons. Then determination the complexity of the characteristic semi-group enables to estimate the complexity of the computational generalized homoeomorphism for the other classes of automatons. In the range of the mathematical model the conception of the determined analog of the extension of the automaton A associated with the isomorphism g0, g1,..., gq-1where is the grade of the extensions, with the suitable assumptions it simulates the automaton variable in time. The variable automaton in time is the adequate mathematical model for the many technical and computational processes of the real time. The direct sum of automatons can be considered as the realization - sequence calculations accordingly.
Słowa kluczowe
PL pojazd szynowy   sterowanie pojazdem   symulacja sterowania   teoria automatów   automaty asynchroniczne   analiza graficzna   izomorfizm   model matematyczny  
EN rail vehicle   vehicle control   control simulation   automata theory   asynchronous automaton   graphical analysis   isomorphism   mathematical model  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1473--1477, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz.,
Twórcy
autor Bocian, S.
  • Emerytowany adiunkt w Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
Bibliografia
1. Bocian S., A new method of calculating the smallest common multiple, w : Computational Topology and Geometry and Computation in Teaching Mathematics, pod red. Eladio Dominquez Murillo, Antonio Quintero Toscano, Jose Luis Vincente Cordoba, Universidad de Sevilla 1987 s. 25-41.
2. Bocian S., Złożoność półgrupy charakterystycznej sumy prostej automatów asynchronicznych silnie spójnych ustalonych analogów rozszerzeń związanych z izomorfizmami. TRANSCOMP – XIV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCES, INDUSTRY AND TRANSPORT (Logistyka 6/2010), Zakopane 2010.
3. Bocian S., Nowy sposób wyznaczania najmniejszej wspólnej wielokrotności (NWW) liczb naturalnych. Interpretacja graficzna, wizualizacja oraz programy w języku BASIC i C++ TRANSCOMP – XVI INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCES, INDUSTRY AND TRANSPORT (Technika Transportu Szynowego-TTS, 9/2012), Zakopane 2012.
4. Bocian S., Inteligentne podsystemy mechatroniczne w badaniach i sterowaniu pojazdów szynowych, ( Monografia ) Poznań 2012 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2d832bf0-e09c-45ad-837f-a9aea8f6f050
Identyfikatory