PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Trafność szacowania jakości węgla kamiennego na przykładzie wybranych pokładów złoża „Pniówek”

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The rightness of hard coal quality estimation on the example of selected seams of the Pniówek deposit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki oceny trafności szacowania jakości węgla koksowego w sześciu pokładach złoża „Pniówek”, zlokalizowanego w SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Badania przeprowadzono na skonstruowanych dla każdego z pokładów i parametru jakości, cyfrowych mapach izolinii. Parametry jakości uzyskano zaś na podstawie analiz przeprowadzonych głównie dla próbek bruzdowych każdego pokładu. Izolinie wartości każdego z parametrów wykreślono przy zastosowaniu metody radialnych funkcji bazowych (Radial Basis Function – RBF). Weryfikację poprawności wykreślonych map oparto o pobrane w każdym z pokładów kontrolne próbki bruzdowe. Wyniki badań przedstawiono w postaci rankingu trafności szacowania wartości poszczególnego parametru jakości w złożu
EN
The results of rightness assessment of coking coal quality estimation in six seams of the Pniówek deposit, located in the south-western part of the Upper Silesian Coal Basin, were presented. The investigations were carried out using digital isoline maps, constructed for each of the seams and quality parameters. The quality parameters were obtained on the basis of analyses performed mainly for furrow samples of each seam. The isolines of value of each of the parameters were plotted using the method of Radial Basis Functions – RBF. The correctness verification of plotted maps was based on furrow control samples taken from each of the seams. The investigation results were presented in the form of estimation rightness ranking of values of individual quality parameter in the deposit.
Czasopismo
Rocznik
Strony
166--170
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
autor
 • Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut Geologii Stosowanej, Gliwice, marek.marcisz@polsl.pl
Bibliografia
 • 1. Gabzdyl W. et al.: Występowanie i rozmieszczenie typów technologicznych węgla, określone na kolejnych etapach rozpoznawania złóż, na przykładzie KWK Szczygłowice i KWK Pniówek w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo, z. 257, str. 193-206, Gliwice 2003.
 • 2. Marcisz M.: Ocena bazy zasobowej węgla koksowego w KWK Zofiówka i KWK Pniówek JSW SA. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 26, Zeszyt 2, str. 5-23, IGSMiE PAN, Kraków 2010.
 • 3. Marcisz M.: Szacowanie gęstości opróbowania pokładów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 • 4. Mucha J.: Metody geostatystyczne w dokumentowaniu złóż. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Kopalnianej, Kraków 1994.
 • 5. Namysłowska-Wilczyńska B.: Geostatystyka. Teoria i Zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 • 6. Probierz K. (pod red.) et al.: Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 • 7. Probierz K., Marcisz M.: Changes of coking properties with depth of deposition in coal seams of Zofiówka monocline (SW part of Upper Silesian Coal Basin, Poland). Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 26, Zeszyt 4, str. 71-87, IGSMiE PAN, Kraków 2010.
 • 8. Probierz K., Marcisz M.: Ewolucja szacowania zmian refleksyjności i składu petrograficznego węgli w złożu Pniówek w latach 1980–2010. Przegląd Górniczy, nr 12, str. 107÷112, Katowice 2010. i składu petrograficznego węgli w złożu Pniówek w latach 1980–2010. Przegląd Górniczy, nr 12, str. 107÷112, Katowice 2010.
 • 9. Probierz K., Marcisz M.: Nowe szanse i możliwości wykorzystaniaprogramów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map górniczo-geologicznych– ich znaczenie w procesie kontroli jakości węgla i planowania produkcji kopalni. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Tom 23, Zeszyt specjalny 4, str. 159÷195, IGSMiE PAN, Kraków 2007.
 • 10. Probierz K., Marcisz M.: Weryfikacja map jakości węgla próbkami bruzdowymi. Materiały XXVII Sympozjum „Geologia Formacji Węglonośnych Polski”, str. 155÷162, Kraków 2004.
 • 11. Probierz K., Marcisz M.: Zastosowanie kombinacji programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map jakości węgla. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Górnictwo, z. 246, s. 439÷450, Gliwice 2000.
 • 12. Probierz K., Marcisz M.: Zmiany własności koksowniczych z głębokością w pokładach węgla koksowego monokliny Zofiówki. Polski Kongres Górniczy, Tom 1 „Górnictwo Podziemne”, str. 55÷66, Gliwice 2010.
 • 13. Probierz K.: Zmienność jakości węgla w złożach kopalń: Borynia, Manifest Lipcowy i XXX-lecia PRL na tle budowy petrograficznej pokładów. Praca doktorska, Archiwum Instytutu Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice 1982.
 • 14. Wasilewska M., Mucha J.: Czynniki wpływające na dokładność interpolacji parametrów złóż węgli GZW. Materiały XXVIII Sympozjum „Geologia Formacji Węglonośnych Polski”, s. 133÷144, Kraków 2005.
 • 15. International Classification of Seam Coals, Final Version. Economic Commission For Europe, Committee On Energy, Working Party On Coal, Fifth session, 1995.
 • 16. International Codification System For Medium and High Rank Coals. Economic Commission For Europe, Committee On Energy, 1998.
 • 17. PN-82/G-97002. Węgiel kamienny. Typy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2d407109-29a0-4917-b8cd-0906af1c87b5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.