Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2d197d24-9f65-4c54-b147-20d6e9e3f88e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wykorzystanie programu ArcGIS w analizach funkcjonowania transportu miejskiego na przykładzie komunikacji publicznej w Gdańsku

Autorzy Beger, M.  Połom, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Use ArcGIS software in the analysis of the functioning of urban transport on the example of public transport in Gdansk
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące analiz ruchu transportu miejskiego oraz modelowania przemieszczania się ludzi w ruchu pieszym i z wykorzystaniem transportu zbiorowego. Przedstawiono zakres danych niezbędnych do przeprowadzania analiz wraz z wykorzystywanymi narzędziami stworzonymi przy użyciu programu ArcGIS. Analizy przeprowadzono dla gdańskiej komunikacji tramwajowej, a następnie zestawiono i omówiono uzyskane wyniki.
EN The article presents the basic issues concerning the analysis of traffic and transport modeling the movement of people in motion walking and using public transport. Authors present the information necessary to carry out the analyzes with using the tools created in ArcGIS software. Analyses were performed for Gdansk tramway system and then they were summarized and the results were discussed.
Słowa kluczowe
PL transport miejski   GIS   tramwaj   Gdańsk   analizy transportowe  
EN urban transport   GIS   tramway   Gdańsk   transport analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 16--21
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Beger, M.
  • Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
autor Połom, M.
  • Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, Instytut Geografii, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Bibliografia
1. Puławska S., Starowicz W., Dostępność miejskich systemów transportu zbiorowego, „Transport Miejski i Regionalny” 2011, nr 12.
2. www.developers.google.com/transit/gtfs/reference (dostęp z dnia 3.07.2016 r.).
3. www.github.com/google/transitfeed (dostęp z dnia 13.07.2016 r.).
4. www.github.com/wytrzeszcz/ZTMGdansk-ToGTFS (dostęp z dnia 4.06.2016 r.).
5. www.openstreetmap.org (dostęp z dnia 22.06.2016 r.).
6. www.openstreetmap.org/about (dostęp z dnia 3.07.2016 r.).
7. www.transit.melindamorang.com (dostęp z dnia 23.06.2016 r.).
8. www.wiki.openstreetmap.org/wiki (dostęp z dnia 4.07.2016 r.).
9. www.ztm.gda.pl (dostęp z dnia 29.07.2016 r.).
10. www.ztm.gda.pl/rozklady/dokumenty/opis_struktury.pdf (dostęp z dnia 3.07.2016 r.).
11. Beger M., Analizy ruchu tramwajowego w Gdańsku w programie ArcGIS przy wykorzystaniu narzędzi Network Analyst, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2016, niepublikowana praca dyplomowa inżynierska.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2d197d24-9f65-4c54-b147-20d6e9e3f88e
Identyfikatory