Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2d0055a9-ff5f-49ef-9667-55eebe45cae7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w Polsce w latach 2006-2015

Autorzy Tereszkiewicz, K.  Choroszy, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of events road with animals in Poland in the years 2006-2015
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy była analiza zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i ich skutków z uwzględnieniem liczby osób zabitych i rannych na Polskich drogach w latach 2006-2015. Dane analizowano w układzie poszczególnych województw. Do analizy wykorzystano raporty pozyskane z zasobów Komendy Głównej Policji w Warszawie. Zakres ocenianych informacji obejmował ogólną liczbę zdarzeń drogowych powstałych na skutek najechania na zwierzę. Przeprowadzona analiza wykazała, że w latach 2006 -2015 na Polskich drogach odnotowano łącznie 179364 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, w których śmierć poniosło 69 osób, a liczba rannych wynosiła 2040. Do zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt najczęściej dochodziło na drogach województwa mazowieckiego. Znaczną liczbę tych przypadków odnotowano również na drogach województw: wielkopolskiego, śląskiego, łódzkiego. Stwierdzono tendencje do wzrostu liczby zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w kolejnych latach omawianego okresu.
EN The aim of the study was the analysis of road accidents animals involving and their consequences with regard to the number of people killed and injured on the Polish roads in the years 2006-2015. Data were analyzed in the system of individual provinces. For analysis, the reports obtained from the resources of the Police Headquarters in Warsaw. The scope of information evaluated included the total number of road accidents caused by collision with an animal. The analysis showed that in the years 2006 -2015 on Polish roads recorded a total of 179364 of road accidents involving animals, which killed 69 people, and the number of injured was 2040. To road incidents involving animals frequently it occurred on the road province Mazowieckie. A significant number of these cases have also been reported on the roads provinces Wielkopolskie, Łódzkie. It was found a tendency to increase the number of road accidents involving animals in subsequent years.
Słowa kluczowe
PL wypadki drogowe   kolizja drogowa   zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt   analiza ryzyka   badanie ankietowe  
EN road accidents   road collision   traffic incidents involving animals   risk analysis   survey  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 467--473
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Tereszkiewicz, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, kteresz@prz.edu.pl
autor Choroszy, K.
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu
Bibliografia
1. Czarnecka W., Prędkość i jej wpływ na wypadki na drogach z udziałem zwierząt, Budownictwo i Architektura 15(1), 2016.
2. Czerniak A., Tyburski Ł., Zdarzenia drogowe z udziałem zwierzyny, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddz. W Krakowie, 2/2011, s. 275-283.
3. Bukała B., Tereszkiewicz K, Czynniki determinujące występowanie zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie województwa podkarpackiego. „Logistyka” 2014, nr 2.
4. Tyburski Ł., Czerniak Ł., Koszty zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny, Studia i materiały CEPL w Rogowie, 36/3/2013.
5. Borowska S., Raport – ”Śmiertelność zwierząt, na drogach w Polsce”, Warszawa,2010.
6. Praca zbiorowa pod redakcją Forman R.T.T., Ekologia Dróg, Związek Stowarzyszeń ‘Polska Zielona Sieć’, 2009.

Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2d0055a9-ff5f-49ef-9667-55eebe45cae7
Identyfikatory