Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2ccbdf70-78fd-4da3-9f1e-de12995986d8

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wysokie kompetencje zawodowe jednym z warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Autorzy Walendzik, M.  Kamiński, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN High professional competencies as one of conditions for practising a profession of road carrier
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono wymagania, które musi spełnić przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika transportu drogowego. Jednolite stosowanie wspólnych zasad określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób przyczyni się do wykonywania działalności opartej na zasadach uczciwej konkurencji, do podniesienia poziomu kwalifikacji zawodowych przewoźników czy też do poprawy jakości świadczonych usług. Wysokie kompetencje zawodowe przewoźników oraz przestrzeganie przepisów prawa przyczyni się do zachowania dobrej reputacji, a w konsekwencji do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w sposób ciągły.
EN In this work requirements for practising a profession of road carrier are discussed. Complying in uniform manner with common principles defining access to profession of road carrier of passengers or goods contributes to performing economic activity based on rules of fair competition, raising the level of professional qualifications of road carriers, as well as improving the quality of services offered. High professional competencies of road carriers and observing regulations will contribute to maintaining good reputation, and in consequence to performing profession of road carrier in continuous manner.
Słowa kluczowe
PL przedsiębiorstwo transportowe   transport drogowy   przewoźnik drogowy   zawód   kompetencje zawodowe   kwalifikacje zawodowe   jakość usług  
EN transport company   road transport   profession   professional competence   professional qualifications   service quality  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1902--1905
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Walendzik, M.
autor Kamiński, T.
Bibliografia
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414, z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 837).
4. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE parlamentu Europejskiego i Rady.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2ccbdf70-78fd-4da3-9f1e-de12995986d8
Identyfikatory