Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2cc1d0aa-5216-4249-b811-de292b23f50e

Czasopismo

Chemik

Tytuł artykułu

Ocena rozkładu handlowych opakowań polietylenowych w glebie metodą FT-IR/PAS

Autorzy Pasieczna-Patkowska, S.  Lesiuk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of the commercial polyethylene packaging decomposition in the soil by FT-IR/PAS
Konferencja XIV Konferencja Ochrona Środowiska : przepisy, rozwiązania, interpretacje, trendy
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Opisano badania, których celem była ocena stopnia degradacji wybranych handlowych opakowań polietylenowych zawierających prooksydanty, użytkowanych wcześniej przez konsumentów. Po użyciu opakowania zostały umieszczone w różnych rodzajach gleb (las, łąka, pole rolne, ugór). Stopień ich degradacji oceniano na podstawie analizy widm FT-IR/PAS. Dla określenia wpływu czynników środowiskowych na degradację badanych tworzyw zbadano pH, wilgotność oraz zawartość materii organicznej w glebach. Jednym z ważniejszych czynników wpływających na stopień degradacji jest ilość i rodzaj dodatków zastosowanych przy produkcji tworzywa. Badane opakowania najlepiej rozkładają się w warunkach naturalnych, w glebie intensywnie użytkowanej (pole rolne).
EN The aim of the research was to estimate the degree of biodegradation of the chosen biodegradable commercial packaging containing pro-oxidants, previously used by consumers and after usage placed in natural conditions. They were placed in four types of soil (forest, meadow, arable field, fallow). The extent of polyethylene degradation was examined by means of FT-IR/PAS method. In order to determine what effect environmental factors have on plastic degradation in natural conditions, pH, humidity and amount of organic matter in soil were examined. The appearance of oxygen bands in FT-IR/PAS spectra in all the presented cases indicates polyethylene degradation. The more important factor affecting degradation level is the amount and kind of supplementation used at plastic manufacturing. The best conditions for decomposition of packaging in natural conditions are guaranteed by soil that is intensely used.
Słowa kluczowe
PL FTIR/PAS   degradacja   biodegradacja   polietylen   PE   LDPE  
EN FT-IR/PAS   degradation   biodegradation   polyethylene   PE   LDPE  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZW CHEMPRESS-SITPChem
Czasopismo Chemik
Rocznik 2013
Tom Vol. 67, nr 10
Strony 863--872
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pasieczna-Patkowska, S.
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
autor Lesiuk, A.
  • Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Bibliografia
1. Kijeński J., Błędzki A.K., Jeziorska R.: Odzysk i recykling materiałów polimerowych Wydawnictwo Naukowe. PWN 2011, 288-301.
2. Nowak Ł: Opakowania foliowe i plastikowe - (nie)złe opakowania. Materiały Podkarpackiego Centrum Opakowań, http://www.lumex.pl/page.php7ca-t=297&item=269 16.06.2012.
3. Ochrona Środowiska 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
4. Koutny М., Lemaire J., Delort A.-M.: Biodegradation of polyethylene films with prooxidant additives. Chemosphere 2006, 64, 1243-1252.
5. Jakubowicz I.: Evaluation of degradability of biodegradable polyethylene (PE). Polym. Degrad. Stab. 2003, 80, 39-43.
6. Scott G.: Abiotic Control of Polymer Biodegradation. Trends Polym. Sci. 1997, 5, 361-368.
7. Sipinen A.J., Rutheford D.R. A study of the oxidative degradation of polyolefins. Proc. Am. Chem. Soc. 1992, 67, 185-187.
8. Weiland М., Daro A., David C.: Biodegradation of thermally oxidized polyethylene. Polym. Degrad. Stab. 1995, 48, 275-289.
9. Pablos J.L., Abrusci C., López-Marin J., Catalina F., Espi E., Corrales Т.: Photodegradation of polyethylenes: Comparative effect of Fe and Ca-stearates as pro-oxidant additives. Polym. Degrad. Stab. 2010, 95, 2057-2064.
10. Abrusci C., Pablos J.L., Corrales Т., López-Marin J., Marin I., Catalina F.: Biodegradation of photo-degraded mulching films based on polyethylenes and stearates of calcium and iron as pro-oxidant additives. Int. Biodeterior. Biodegrad. 2011,65,451-459.
11. Roy PK., Titus S., Surekha R, Tulsi E., Deshmukh C., Rajagopal C.: Degradation of abiotically aged LDPE films containing pro-oxidant by bacterial consortium. Polym. Degrad. Stab. 2008, 93, 1917-1922.
12. Koutny М., Amato R, Muchova М., Ruzicka J., Delort A.-M.: Soil bacterial strains able to grow on the surface of oxidized polyethylene film containing prooxidant additiyes. Int. Biodeterior. Biodegrad. 2009, 63, 354-357.
13. Scott G.: „Green" polymers. Polym. Degrad. Stab. 2000, 68, 1-7.
14. PN-EN 13432:2002: Opakowania - Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację - Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji opakowań.
15. Chiellini E., Corti A., Swift G., Biodegradation of thermally-oxidized, fragmented low-density polyethylenes. Polym. Degrad. Stab. 2003, 81, 341-351.
16. Rosencwaig A.: Photoacoustics and photoacoustic spectroscopy. John Wiley & Sons Inc. 1980.
17. Łabużek S., Pająk J., Nowak B.: Biodegradacja tworzyw sztucznych. Ekologia 2005, 27, 32-35.
18. Socrates G.: Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies. Tables and Charts. John Wiley&Sons Ltd. 2001.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2cc1d0aa-5216-4249-b811-de292b23f50e
Identyfikatory