Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-2c85c3e8-1563-43a2-8249-86fe42d13b99

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena działań marketingowych prowadzonych na terenie Lublina w opinii respondentów

Autorzy Sawicki, B.  Koproń, J.  Surdacka, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The assessment of Lublin tourism potential based on opinions of survey respondents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W działalności usługowej, szczególnie w zakresie oferowania usług turystycznych, istotną rolę spełnia wieloaspektowy system promocji. Bez zastosowania tego rodzaju działań, trudnym jest skuteczne wypromowanie wielu produktów, niejednokrotnie nawet takich, które posiadają znaczący potencjał turystyczny. W przedstawionym artykule podjęto tę problematykę dokonując oceny bazy turystycznej znajdującej się na obszarze Lublina i w jego najbliższej okolicy W opracowaniu oprócz rozważań na temat znaczenia promocji w turystyce, genezy rozwoju miasta i jego turystycznego potencjału oraz przedstawienia aktualnych wydarzeń kulturalnych, problemów związanych z rewitalizacją architektury, rozwoju i znaczenia najważniejszych przemian w miejskiej infrastrukturze, zasygnalizowano także elementy związane z procesami demograficznymi i możliwościami zatrudnienia w miejscowych zakładach pracy. Główną część opracowania stanowi analiza wyników badań i spostrzeżenia respondentów, pozwalające ocenić potencjał turystyczny Lublina oraz możliwości dalszej poprawy jego wykorzystania.
EN In the service industry, particularly in offering tourism services, we can see the key role of promotion. Without this range of activities many products can not be effectively promoted, sometimes even those that have the significant potential for tourism. In the article we discuss these issues connected with the assessment of the tourism development of Lublin and its region. In this study a general idea of the importance of tourism promoting, the historical development of the city, its tourist potential and current events providing cultural revitalization of architecture as well as the significance of the most important transformations in the urban infrastructure, the elements of demography and employment opportunities in local workplaces are presented. The main part of the study is an analysis of the results and opinions of survey respondents to assess the tourism potential of Lublin and the possibilities of further improving its use.
Słowa kluczowe
PL turystyka   marketing turystyczny   Lublin  
EN tourism   tourism marketing   Lublin  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1751--1757
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., il., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sawicki, B.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji. 20-950 Lublin; ul. Akademicka 15, profesor.sawicki1@gmail.com
autor Koproń, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji, kopron@op.pl
autor Surdacka, E.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Turystyki i Rekreacji , surdackaewelina@wp.pl
Bibliografia
1. Bednarska M., Gołembski G., Markiewicz E., Olszewski M., Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa, 2007.
2. Biuletyn Informacji Publicznej. Samorząd Miasta Lublina, Lublin 2015.
3. Cieślak F., Gawarecki H., Stankowa M. (red.), Lublin w dokumencie: 1317–1967, wybór źródeł, Lublin 1976. Zasoby Teatr NN.
4. Denys M., Wyszkowski M., Lublin i okolice. Przewodnik, Lublin 2001.
5. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000.
6. Frontczak J. (red.) Ilustrowany Atlas Polski. Nasza Ojczyzna, mapy, informacje, krajobrazy. Readers Digest, Warszawa 2002.
7. Kruczek Z, Walas B, Promocja i informacja w turystyce, Proksenia, Kraków 2010.
8. Panasiuk A., Marketing w Turystyce i Rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013.
9. Radzik T., Witusik A. (red.), Lublin w dziejach i kulturze Polski, Lublin 2000. Zasoby Teatr NN.
10. Sztucki T., Promocja. Reklama. Aktywizacja sprzedaży, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
11. http://lublin.stat.gov.pl/gfx/lublin/userfiles/_ roczniki statystyczne/podregiony czesci/2014/Polski/14p05/pdf [dostęp z dnia: 20.10.2015].
12. www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r014/polska.jpg [dostęp z dnia: 14.10.2015].
13. http://aktywnyrelaks.pl/szlak-jagiellonski [dostęp z dnia: 08.10.2015].
14. http://www.fuw.edu.pl/aw2p2/sub/p/ [dostęp z dnia: 20.10.2015].
15. http://www.garnek.pl/bakuka/10879956/roztoczanski-park-narodowy [dostęp z dnia: 20.10.2015].
16. http://ktpzg.pttk.pl/rec_map/mapy_przeglad.php?woj=5 [dostęp z dnia: 14.10.2015].
17. http://www.garnek.pl/ledar30/20259325/katedra-lubelska [dostęp z dnia: 03.11.2015].
18. http://lublin.lovetotravel.pl/zamek_krolewski_w_lublinie [dostęp z dnia: 04.12.2015].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-2c85c3e8-1563-43a2-8249-86fe42d13b99
Identyfikatory