PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza efektów wzbogacania i odsiarczania drobnych klas miałów węglowych w separatorach zwojowych

Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Analysis of the effects of beneficiation and desulfurization of fine fractions of fine coals in spiral separators
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zakłady przeróbki miałów węglowych przy kopalniach, w których eksploatowane są niskokaloryczne – młode geologicznie węgle energetyczne o wysokim stopniu zasiarczenia, wyposażone zostały w separatory zwojowe, służące do odsiarczania (wzbogacania) najdrobniejszych < 2 mm klas ziarnowych. Skomplikowany, uzależniony od charakteru przemieszczania się strug zawiesiny po spiralnych torach, przebieg procesu rozdziału w tych urządzeniach umożliwia otrzymywanie koncentratów o niskiej zawartości popiołu i znacznie obniżonej zawartości siarki. W artykule przedstawiono rezultaty badań procesu wzbogacania drobnych klas ziarnowych miałów w separatorach zwojowych zainstalowanych w dwóch zakładach przeróbki węgla. Na podstawie wyników analiz densymetrycznych i chemicznych produktów rozdziału oraz stosownych obliczeń, wykreślono aproksymowane rozkładem Weibulla krzywe rozdziału (także dla wydzielonych wąskich klas ziarnowych). Obliczone wartości rozproszenia prawdopodobnego Ep i imperfekcji I pozwoliły na ocenę dokładności przebiegu procesu. Zestawione w tablicach technologiczne wskaźniki wzbogacania – m.in. uzyski części palnych w koncentratach, uzyski siarki w odpadach, współczynniki efektywności wzbogacania i odsiarczania – umożliwiły wyciągnięcie wniosków odnośnie do skuteczności odsiarczania miałów o zróżnicowanych parametrach wejściowych wzbogacanych w odmiennych układach technologicznych.
EN
The preparation plants of coal fines at mines, in which low calorific – geologically young power coals with a high sulfurization degree are mined, have been equipped with spiral separators designed for desulfurization (beneficiation) of finest < 2 mm grain fractions. The complicated, dependent on the character of translocation of suspension streams on spiral trajectories, course of the distribution process in these installations enables to obtain concentrates with low ash content and considerably decreased sulfur content. The article presents the results of investigations of the beneficiation processes of fine grain fractions of fine coals in spiral separators installed in two coal preparation plants. On the basis of results of densimetric and chemical analyses of distribution products and suitable calculations, the distribution curves approximated by the Weinbull distribution were drawn up (also for separated narrow grain fractions). The calculated values of the probable distribution Ep and imperfection I allowed to assess the accuracy of the process course. The specified in tables technological beneficiation indices – among others the recoveries of combustible parts in concentrates, sulfur recoveries in wastes, beneficiation and desulfurization coefficients – allowed to draw conclusions regarding the desulfurization efficiency of coal fines with differentiated input parameters upgraded in different technological systems.
Czasopismo
Rocznik
Strony
65--71
Opis fizyczny
Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
  • AGH w Krakowie.Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
autor
Bibliografia
  • 1. Anikin M. F., Iwanow W. D., Piewznier M. Ł.: Wintowyje separatory dla obogaszczenija rud. Moskwa, Niedra, 1970.
  • 2. Blaschke W.: Przeróbka węgla kamiennego – wzbogacanie grawitacyjne., Kraków, Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009.
  • 3. Nowak A., Surowiak A., Bierońska E.: Analiza dwustopniowego procesu wzbogacania drobnych klas ziarnowych miałów węglowych w separatorach zwojowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Górnictwo, z. 284, 2008.
  • 4. Paul A. D., Maronde C. P., Killmeyer R. P.: Evaluation of mathematical plant evaluation for fine coal cleaning. Minerals Engineering, 1998, 15, 157÷166.
  • 5. Socha A.: Analiza wpływu zmian parametrów techniczno-technologicznych pracy separatorów zwojowych na skuteczność odsiarczania miałów węglowych, [Praca dyplomowa], 2011.
  • 6. Stępiński W.: Wzbogacanie grawitacyjne, Łódź-Warszawa-Kraków, Wydawnictwo PWN, 1964.
  • 7. Sztaba K., Blaschke Z.: Koncepcje i racjonalne granice usuwania siarki zawartej w węglach energetycznych. IX Konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej. 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-2c7493c2-8200-4875-bc43-a1560689c41d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.